ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Информация
Информация
1 Разписание на автобусите преминаващи през община Мизия
2 Банкова сметка на Община Мизия - за местни данъци и такси
3 Банкова сметка за чужди средства на общ. Мизия - за бели петна
4 Важни телефони
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"