ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Образование
Образование
Дейността на отдел „Образование и култура”  е да е да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на образованието и културата на територията на община Мизия в  съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Правилника да прилагане на Закона за народната просвет и да изпълнява Образователната политика на Община Мизия. Образователната политика на Общината поставя ученика като главна ценност, която осмисля всяка идея за развитието на училищното образование отчитайки както социалните – икономическите така и демографските характеристики на днешното общество. В този смисъл се налага преосмисляна на възможности, които да отговорят адекватно и в съответствие с изискванията ва времето.
 
Специализиран орган за организиране и контролиране дейността на общинските детски градини, училища и обслужващи звена е –
 
 
Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 год. 1221
2 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 15147
3 Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие 28689
4 ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ КЪМ ОДК за учебната 2012/2013 година 10192
5 Формула за разпределение на средствата за ОУ, получени по ЕРС за 2012 г. 12833
6 Формула за разпределение на средствата ОДЗ и ЦДГ за 2011 г, получени по ЕРС 13179
7 Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните 59379
8 Детски заведения 58945
9 Училища 61853
10 Център за подкрепа за личностно развитие - гр.Мизия 56712
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"