ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Документи Стратегии и планове

Стратегии и планове

Е-мейл Печат ПДФ

1. Общински план за развитие на община Мизия (2007-2013 година).

2. Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година.

3. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мизия (2010 -2015 година)

4. План за действие за устойчиво енергийно развитие 2013 -2020

5. Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2016 год

6.Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мизия (2016 -2020 година)

7. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2016 год.

8. Дългосрочна програма на община Мизия за ВЕИ - 2021-2030

9. Дългосрочна програма на Община Мизия за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021г.-2030г.

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (557_OPR_Mizia_14_20_1_Finalen.pdf)Общински план за развитие на община Мизия 2014-2020[ ]
Изтегли файла (Концепция за пространствено развитие на Община Мизия.pdf)Концепция за пространствено развитие на Община Мизия[ ]
Изтегли файла (Правила и методики.pdf)Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на общински П[ ]
Изтегли файла (Програма за Енергийна ефективност.pdf)ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ 2014-2020[ ]
Изтегли файла (Стратегия за привличане на инвестициите.pdf)СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020[ ]
Изтегли файла (Стратегия за развитие на туризма.pdf)СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА МИЗИЯ 2014 – 2020[ ]
Изтегли файла (Последваща оценка на ОПР.pdf)ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ОПР НА ОБЩИНА МИЗИЯ 2007-2013[ ]
Изтегли файла (доклад за Общински план 2014.pdf)ДОКЛАД за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014[ ]
Изтегли файла (Programa_za_realizacia_na_OPR-Mizia-2020-Final (2015).pdf)ПРОГРАМА за разработка и реализиране на общински проекти за 2015г.[ ]
Изтегли файла (2017 програма.pdf)ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА [ ]
Изтегли файла (Доклад за 2017 г. изпълнение на ОПР 2014- 2020.pdf)Доклад за 2017 г. изпълнение на ОПР 2014- 2020[ ]
Изтегли файла (СТРАТЕГИЯ-2020.pdf)Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023г.[ ]
Изтегли файла (SKM_C250i21030111490.pdf)КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ 2021-2023Г.[01.03.2021. 11:29]
Изтегли файла (SKM_C250i21030112030.pdf)КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2021-2023[01.03.2021. 11:35]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"