ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СПИСЪЦИ

Е-мейл Печат ПДФ

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВРАЦА                         Община МИЗИЯ
         секция № 001                            населено място ГР.МИЗИЯ

         адрес на избирателна секция ул."ПЕТЪР АТАНАСОВ"№26-ПГ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛИНА                      ИВАНОВА                       РАЙКОВА
                      ВАЛЕНТИН                      ГЕОРГИЕВ                      СЕЛАНОВСКИ
                      ВАЛЕНТИН                      ТОДОРОВ                       ВЕЛИКОВ
                      ДОБРИНА                       ПЕТРОВА                       ГОРАНОВА
                      ИСКРЕН                        КРАСИМИРОВ                    ИЛИЕВ
                      ЛАРИСА                        ДАНАИЛОВА                     ЕФТИМОВА
                      МАГДАЛЕНА                     НАРЦИСОВА                     БОЖКОВА
                      МАЛИН                         РУМЕНОВ                       АСЕНОВСКИ
                      РОСИЦА                        БОРИСЛАВОВА                   ГЕОРГИЕВА
                      ЦВЕТОМИР                      СЛАВЧЕВ                       КРАЙНИЯ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВРАЦА                         Община МИЗИЯ
         секция № 002                            населено място ГР.МИЗИЯ

         адрес на избирателна секция УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"№18А-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА -1915"МАЛЪК САЛОН"

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАЛЕНТИН                      ГЕОРГИЕВ                      ВЪТОВ
                      ЕМИЛ                          ТРИФОНОВ                      САВЧЕВ
                      ИВО                           РУСАНОВ                       РУСАНОВ
                      КРЪСТИНКА                     КРЪСТЕВА                      ЗЛАТАНОВА
                      ЛИЛЯНА                        ДИМИТРОВА                     АВРАМОВА
                      МИЛЕН                         ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      МИРОСЛАВ                      ВАЛЕНТИНОВ                    КАРАНТИЛСКИ
                      СЛАВЯНА                       ИВОВА                         РУСАНОВА
                      СТАНИМИР                      ВЕНЦИСЛАВОВ                   ГЪРЛОВ
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ИЛИЕВА                        ЦАНКОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВРАЦА                         Община МИЗИЯ
         секция № 003                            населено място ГР.МИЗИЯ

         адрес на избирателна секция УЛ."ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"№27-ОУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДАРИНА                        ТОШЕВА                        КЪРЦЕЛЯНСКА
                      ДЕСИСЛАВ                      НИКОЛАЕВ                      ДИМИТРОВ
                      ДЕЯН                          ВАЛЕНТИНОВ                    КРУШОВЕНСКИ
                      ЕВГЕНИ                        МИРОСЛАВОВ                    МИЦОВСКИ
                      ЕВГЕНИ                        СЛАВЧЕВ                       НИКОЛОВ
                      ИВАН                          КАМЕНОВ                       КОКОШИНСКИ
                      ИВАН                          ЦВЕТАНОВ                      КЪРЦЕЛЯНСКИ
                      ИЛИЯ                          ИВАНОВ                        СТОЯНОВ
                      ИЛИЯ                          ЦВЕТКОВ                       ТРЕПЕРЕШКИ
                      КАМЕЛИЯ                       ВАЛЕНТИНОВА                   ХРИСТОВА
                      ЛЮБЕН                         ГЕОРГИЕВ                      ЯНЕВ
                      НАСКО                         ЕВГЕНИЕВ                      СЛАВЧЕВ
                      НАТАЛИЯ                       ЛЮДМИЛОВА                     ПЕНЧЕВА
                      НИКОЛИНА                      ИГНАТОВА                      СТОЯНОВА
                      ЦВЕТАНА                       ВАСИЛЕВА                      ВАСИЛЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВРАЦА                         Община МИЗИЯ
         секция № 004                            населено място ГР.МИЗИЯ

         адрес на избирателна секция УЛ."9-ТИ СЕПТЕМВРИ "№2А-ДГ "НЕЗАБРАВКА "-БАЗА "ДЕТЕЛИНА"

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОГОМИЛ                       ЙОРДАНОВ                      БАЧЕВ
                      ВАЛЕНТИН                      МАРИНОВ                       ВЕЛЧЕВ
                      ВИКТОРИЯ                      ЯСЕНОВА                       БОНЕВА
                      ГЕРГАНА                       ВИЧКОВА                       ВИЧЕВА
                      ИЛИЯН                         КИРИЛОВ                       КУНЧЕВ
                      НИКОЛЕТА                      МИРОСЛАВОВА                   ЧЕРГАНСКА
                      РАЙКА                         ТОМОВА                        БАЧЕВА
                      РУСЛАН                        КИРИЛОВ                       КУНЧЕВ
                      ХРИСТО                        ВАСИЛЕВ                       ХРИСТОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВРАЦА                         Община МИЗИЯ
         секция № 007                            населено място С.КРУШОВИЦА

         адрес на избирателна секция УЛ."МИНКО КОСТАДИНОВ"№69-ДГ "НЕЗАБРАВКА "

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АСЕН                          ВЕЛИКОВ                       БЕНОВ
                      ДЕСИСЛАВ                      РУМЕНОВ                       ДЕСПОТОВ
                      ЕМИЛ                          ПЕТКОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      МАРИАНА                       АНГЕЛОВА                      КРЪСТЕВА
                      МАРИАНА                       МИТЕВА                        ПЕТКОВА
                      ПАВЛИНА                       ПЕТРОВА                       МАРИНОВА
                      РАЛИЦА                        ЦАНКОВА                       СТАНЧЕВА
                      ТИХОМИР                       ТОДОРОВ                       ТОМОВ
                      ХРИСТИЯН                      ГЕОРГИЕВ                      ХРИСТОВ
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ВАЛЕРИЕВА                     СТАНЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВРАЦА                         Община МИЗИЯ
         секция № 008                            населено място С.КРУШОВИЦА

         адрес на избирателна секция УЛ."ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ"№10-ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНЕ
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАНЯ                          ГЕОРГИЕВА                     СТОЙКОВА
                      ВИОЛЕТА                       ПЕТРОВА                       КАМЕНОВА
                      НЕЦА                          ПЕТРОВА                       СТОЯНОВА
                      ТОШКО                         НИКОЛОВ                       ТОДОРОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВРАЦА                         Община МИЗИЯ
         секция № 009                            населено място С.СОФРОНИЕВО

         адрес на избирателна секция УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"№10-СГРАДА НА БИВШЕ ОСС

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БИСЕР                         ВАСИЛЕВ                       ЦВЕТКОВ
                      ЙОРДАН                        ПЕНКИН                        ИВАНОВ
                      СТЕФКА                        ХРИСТОВА                      НЯГОЛОВА
                      ТИКО                          КАМЕНОВ                       РАДКОВ
                      ЯНИЦА                         БИСЕРОВА                      РАЧОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВРАЦА                         Община МИЗИЯ
         секция № 010                            населено място С.СОФРОНИЕВО

         адрес на избирателна секция УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ "№10А-СГРАДА НА БИВШЕ ОСС

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНЕЛИЯ                        МИРОСЛАВОВА                   АНАТОЛИЕВА
                      ВЕСЕЛИН                       ХРИСТОВ                       ДИМОВ
                      МАЯ                           АНГЕЛОВА                      СТАНОЕВА
                      НАТАЛИЯ                       ДИМИТРОВА                     НАЙДЕНОВА
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ИВАНЧЕВА                      МАТОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВРАЦА                         Община МИЗИЯ
         секция № 011                            населено място С.ЛИПНИЦА

         адрес на избирателна секция УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " № 17-ЧИТАЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ 1927"
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГАБРИЕЛА                      КРАСИМИРОВА                   ЙОТИНСКА
                      ГАВРИЛ                        МИЛЕНОВ                       ДИМИТРОВ
                      КОСТАДИНА                     БЕНОВА                        ПАНОВА
                      МИРОСЛАВ                      ЦВЕТОМИРОВ                    СИМЕОНОВ
                      МИХАЕЛА                       КРАСИМИРОВА                   ДИМИТРОВА
                      НИКОЛАЙ                       ТИХОМИРОВ                     ЙОТИНСКИ
                      РУСА                          ДЕЧЕВА                        ВАСИЛЕВА
                      ЦВЕТЕЛИН                      ЦВЕТКОВ                       ТОДОРОВ

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
   на 4 април 2021 г.
     (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ
         ОБЩИНА МИЗИЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.МИЗИЯ                    МИЗИЯ СЕКЦИЯ № 001
         адрес на избирателната секция УЛ.ПЕТЪР АТАНАСОВ № 26-ПГ ПО ХТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АКСИНИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

                     АКСИНИЯ СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА
                     АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЧОВА
                     АЛЕКСАНДРА-МАРИЯ СТОЯНОВА ДАМЯНОВА
                     АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ ИЛИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР МИЛЕНОВ КИРИЛОВ
                     АЛЕКСАНДЪР МИЛЧОВ КИРИЛОВ
                     АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ АНГЕЛОВ
                     АЛЕКСАНДЪР САШЕВ ПАСКОВ
                     АЛЕКСЕЙ ЙОРДАНОВ ТОШЕВСКИ
                     АЛЬОША ГОРАНОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ВЪЛОВ
                     АНГЕЛ МИЛЕНОВ ИЛИЕВ
                     АНГЕЛИНА ИВАНОВА РАЙКОВА
                     АНДРЕЙ ДЕТЕЛИНОВ ГАНЧЕВ
                     АНДРЕЙ ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     АНДРЕЙ ЛЮБЕНОВ АНДРЕЕВ
                     АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КУНЧЕВА
                     АНЕЛИЯ ПЕТЬОВА КИРИЛОВА
                     АНЕТА МАКАВЕЕВА СЕЛАНОВСКА
                     АНКА ЙОСИФОВА ПЕТРОВА
                     АННА ВАЛЕНТИНОВА ПОЖАРАШКА
                     АННА КАМЕЛИНОВА ПЕТКОВА
                     АНТОН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     АНТОН ИЛИЕВ КУНЧЕВ
                     АРСЕН ЗЛАТАНОВ АРСЕНОВ
                     АСЯ ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА
                     АСЯ ЕВГЕНИЕВА НИКОЛОВА
                     АСЯ МИЛЕНОВА ГОРАНОВА
                     АТАНАСА КАРЛОВА ПАНОВА
                     БЕАТРИС ТРАЯНОВА ЛЮБИМОВА
                     БИСЕР МАЛЕНКОВ ГЕТОВ
                     БИСТРА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВСКИ
                     БЛАГОЙ ИВАНОВ ГОРАНОВ
                     БЛАГОМИР ЦВЕТАНОВ ЛИЧЕВ
                     БОГДАН МАРИНОВ БОГДАНОВ
                     БОГДАН МАРИНОВ КРАЧУНОВ
                     БОГОМИЛ МИХАЙЛОВ ЧЕМШИРСКИ
                     БОЖИДАР ДИМИТРОВ ЦУРОВ
                     БОЖИДАР ДРАГОМИРОВ ЦУРОВ
                     БОЙКА ПЕЦИЕВА САНКОВА
                     БОРИС АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
                     БОРИСЛАВ ВЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
                     БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИНЧОВ
                     БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ
                     БОРИСЛАВ ГОШЕВ БОЖКОВ
                     БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАМЕНОВ
                     БОРИСЛАВ ТОНКОВ ИЛИЕВ
                     БОРИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЦЕНКИНСКА
                     БОЯН ВЕНКОВ ГОРАНОВ
                     БОЯНКА ЛЮБЕНОВА КОЦЪШКА
                     БУДЬОНИ НИНЧОВ КРЪСТЕВ
                     ВАЛЕНТИН БОРИСОВ ГЛУХАРСКИ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СЕЛАНОВСКИ
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     ВАЛЕНТИН МИТКОВ ПАНЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН НИНОВ КРЪСТЕВ
                     ВАЛЕНТИН ОГНЯНОВ ВАЛЕНТИНОВ
                     ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВЕЛЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ЦЕКОВСКИ
                     ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ВЕЛЧЕВА
                     ВАЛЕНТИНА МАРКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВАЛЕНТИНА САНДОВА МИТОВА
                     ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ДАНЧЕВА
                     ВАЛЕРИ БОРИСОВ МАРИНОВ
                     ВАЛЕРИ ГИНОВ ХРИСТОВ
                     ВАЛЕРИ КИРИЛОВ КОСТОВ
                     ВАЛЕРИ МАРИНОВ МАРИНОВСКИ
                     ВАЛЕРИ НИНЧОВ КРЪСТЕВ
                     ВАЛЕРИ РУМЕНОВ ГИНОВ
                     ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА КАМЕНОВА
                     ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА ЦУРОВА
                     ВАЛЕРИЯ ЦВЕТАНОВА КУНЧЕВА
                     ВАЛЯ ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА
                     ВАНЕСА ЕМИЛОВА ВЕНКОВА
                     ВАНЕСА СЕРГЕЕВА ТУРТАНСКА
                     ВАНЯ ЕВГЕНИЕВА ПЕТРОВА
                     ВАНЯ КОЛЬОВА ДАНЧЕВА
                     ВАНЯ СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВАНЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ВАСИЛ ГЕТОВ ГИНОВ
                     ВАСИЛ ЙОСИФОВ КОНСТАНТИНОВ
                     ВАСИЛ КОЛЬОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВАСИЛ МАРИОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ЦЕНКОВА
                     ВЕНЕЛИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     ВЕНЕЛИНА АРСОВА МИЦОВА
                     ВЕНЕРА ВАСИЛЕВА САВОВА
                     ВЕНЕРА МИЛЧОВА КРУМОВА
                     ВЕНЕТА ГЕТОВА ХРИСТОВА
                     ВЕНЕТА МАНКОВА ПАНОВА
                     ВЕНЕТА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕНЕТА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
                     ВЕНКО ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕНКОВ
                     ВЕНКО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     ВЕНКО ГЕТОВ ГИНОВ
                     ВЕНКО ГЕШОВ КУНЧЕВ
                     ВЕНКО ГОРАНОВ БОЯНОВ
                     ВЕНКО МАЛЕНКОВ ГЕТОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ВЕНКОВ ГЕТОВ
                     ВЕРГИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕРГИНИЯ БОРИСЛАВОВА РАДКОВА
                     ВЕРГИНИЯ КРАСИМИРОВА ЦВЕТАНОВА
                     ВЕРЖИНИЯ ВАСИЛЕВА ТЕНДЖЕРСКА
                     ВЕРЖИНИЯ ЕМИЛОВА ПЕТРОВА
                     ВЕРЖИНИЯ ТОДОРОВА МАРИНОВА
                     ВЕРКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
                     ВЕРОНИКА МИЛЧЕВА ГЕЧЕВА
                     ВЕСЕЛИН ТИХОМИРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ОГНЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     ВЕСЕЛКА ЛЮБЕНОВА КРАЧУНОВА
                     ВИКТОРИЯ ВЪЛЧКОВА НИНОВА
                     ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ГИНОВА
                     ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА ЦЕКОВА
                     ВИКТОРИЯ САШЕВА КИРИЛОВА
                     ВИЛИЯН ЦВЕТАНОВ ВЪЛЧКОВ
                     ВИОЛЕТА БОРИСОВА ИЛИЕВА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА СТОИЧКОВА
                     ВИОЛИН ЕМИЛОВ ПЕШОВ
                     ВИОЛИНА САВОВА ОПРИКОВА
                     ВИРДЖИНИЯ АНГЕЛОВА ГЕНЧЕВА
                     ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ СТАНКОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ РАЧЕВ
                     ВЛАДИСЛАВ СТЕФЧОВ ГЕЧЕВ
                     ВЛАЙКО ДИМИТРОВ БОЯНИНСКИ
                     ВЪЛЧКО ДИМИТРОВ БЕЛЯШКИ
                     ВЪЛЧО МЕТОДИЕВ НЕНОВ
                     ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА
                     ГАЛИН СВЕТЛИНОВ ГОРАНОВ
                     ГАЛИНА АНТОНОВА НАЙДЕНОВА
                     ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛЧАНОВА
                     ГАЛИНА ВЕНКОВА ФОЛЛЕРТ
                     ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА РУСИНОВА
                     ГАЛИНА РАШКОВА ПЛАХОЙЧЕВА
                     ГАЛИНА ТЕОДОСИЕВА ИВАНОВА
                     ГАЛЯ АЛЬОШЕВА ГОРАНОВА
                     ГЕНА ВЪЛЧКОВА ГЕЧЕВА
                     ГЕНА ГЕРГОВА ТОШЕВА
                     ГЕНАДИ ЦЕНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГЕНКА КОЛЬОВА МИРКОВА
                     ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ СЕЛАНОВСКИ
                     ГЕОРГИ ВЪЛЧКОВ ЦУРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕШЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ГЕОРГИ МИЛКОВ ЙОЛКОВ
                     ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ЦВЕТАНОВ
                     ГЕОРГИ НОВЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕПИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ КУНЧЕВ
                     ГЕРГАНА ЦВЕТЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
                     ГЕРМАН ЛЮБЕНОВ САВОВ
                     ГИНА ГОРАНОВА ХРИСТОВА
                     ГИНА ИВАНОВА СЕЛАНОВСКА
                     ГИНКА ВАЛЕРИЕВА ГРУДЕВА
                     ГИЦА МАРИНОВА СВИНАРСКА
                     ГОРАН ЦВЕТАНОВ ЛИЧЕВ
                     ГОРАНА ИВАНОВА ГОРАНОВА
                     ГОШО ЦВЕТАНОВ БОЖКОВ
                     ГРЕТА ВЕНКОВА ГЕШЕВА
                     ГРЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ГРЕТА ИВАНОВА БОЖКОВА
                     ГРИША ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ
                     ГЪЛЪБИН ГОСПОДИНОВ ГОРАНОВ
                     ГЪЛЪБИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНАИЛ ЕФТИМОВ ВЕНКОВ
                     ДАНАИЛ ТРИФОНОВ КУНЧЕВ
                     ДАНЕЛИЯ ВЛАЙКОВА БОЯНИНСКА
                     ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ПОЖАРАШКА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЦУРОВА
                     ДАНИЕЛА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
                     ДАНИЕЛА МИТКОВА ХАМБОВА
                     ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ПЪРВАНОВА
                     ДАНИЕЛА ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА
                     ДАНИЕЛА ТОНЧЕВА ИВАНОВА
                     ДАНЧО ВЕЛЧЕВ ВЪЛЧКОВ
                     ДАРИНКА ЛУКАНОВА РУСИНОВА
                     ДАФИНА ЦОЛОВА МИТЕВА
                     ДАФИНКА КИРИЛОВА ПИРДОПСКА
                     ДЕНИЦА ДИЯНОВА ЯКИМОВА
                     ДЕНКА ТРИФОНОВА ГЛУХАРСКА
                     ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА КУНЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА НАЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА РАДМИЛОВА ИВАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
                     ДЕТЕЛИНА ПЕТКОВА БЕЛЯШКА
                     ДЕЯН ИЛИЯНОВ КЮСАШКИ
                     ДЕЯНА КАМЕЛИНОВА ПЕТКОВА
                     ДИАНА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
                     ДИАНА ПЛАМЕНОВА ВЕНКОВА
                     ДИАНА СИМЕОНОВА КАШОВА
                     ДИАНА ЦВЕТКОВА КОЦЪКОВА
                     ДИЛЯН ВАЛЕНТИНОВ ТАХИРСКИ
                     ДИЛЯН НИКОЛОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ДИЛЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИЛЯНА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     ДИЛЯНКА ТРИФОНОВА БОЖКОВА
                     ДИМИТРА ДАНЧОВА ИЛИЕВА
                     ДИМИТРА ИВАНОВА МАРЧЕВА
                     ДИМИТРА СТОЯНОВА МОНОВА
                     ДИМИТРИНА ЛЮБЧОВА ЛИЧЕВА
                     ДИМИТРИЯ КИРИЛОВА ДОЧЕВА
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ САВОВ
                     ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ ПЕТКОВ
                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ НЕНКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
                     ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ САШЕВ
                     ДИНКА МАРИНОВА ГАЙДАРСКА
                     ДИЯНА БОРИСОВА РУСИНОВА
                     ДОБРИНА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
                     ДРАГОМИР БОЖИДАРОВ ЦУРОВ
                     ДРАГОМИР МИТКОВ ПЕТРОВ
                     ДРАГОМИРА ВЪТОВА ЗЛАТАНОВА
                     ДРАГОСТИНА МИЛЧЕВА КАШОВА
                     ЕВА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ЕВГЕНИ ИВАНОВ ТОШЕВ
                     ЕВГЕНИ НАКОВ КРАЙЧЕВ
                     ЕВГЕНИ НИКОЛОВ ПАНОВ
                     ЕВГЕНИ ПЕТКОВ ГЕНОВ
                     ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
                     ЕВГЕНИ СВЕТЛИНОВ СЛАВЧЕВ
                     ЕВГЕНИЯ ПЛАМЕНОВА АНДРЕЕВА
                     ЕВДОКИЯ РУМЕНОВА АСЕНОВА
                     ЕВЕЛИНА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     ЕКАТЕРИНА ДАНЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ГАРАЩЕНКОВА-ПАНЧЕВА
                     ЕЛВИС ТАНЕВ ВАЛЕНТИНОВ
                     ЕЛЕНА ЕНЧЕВА БОЖКОВА
                     ЕЛЕНКА СТАНКОВА КАЗАКОВА
                     ЕЛЕОНОРА ЦВЕТАНОВА ВАЧЕВА
                     ЕЛИЦА БЛАГОЕВА ГЕНОВСКА
                     ЕЛКА ГЕОРГИЕВА САВОВА
                     ЕМИЛ АНТОНОВ КУНЧЕВ
                     ЕМИЛ ВЕНКОВ МАРИНОВ
                     ЕМИЛ ВЕРГИНИЕВ МИТКОВ
                     ЕМИЛ КИРИЛОВ ЦЕКОВ
                     ЕМИЛ ПЕШЕВ МИТКОВ
                     ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ДЕМОВА
                     ЕМИЛИЯ ЗЛАТАНОВА АРСЕНОВА
                     ЕМИЛИЯ ФИЛИПОВА ГЕНОВСКА
                     ЕТЕЛКА ТОДОРОВА КОСТОВА
                     ЖАСМИНА МАРИЯНОВА ВЕЛИНОВА
                     ЗАХАРИНА ГОРАНОВА ИВАНОВА
                     ЗАХАРИНА ПЕТКОВА КАМЕНОВА
                     ЗАХАРИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА-БОЯНИНСКА
                     ЗАХАРИНКА АЛЬОШЕВА ГОРАНОВА
                     ЗЛАТОМИР ИВОВ НЕНКОВ
                     ЗОРНИЦА БОРИСОВА НЕНКОВА
                     ИВА МАРИНОВА ПАВЛОВА-МАРЦИНЯК
                     ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ИЦКОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАЛИН ЕВГЕНИЕВ НИКОЛОВ
                     ИВАЛИНА ИВОВА НЕНКОВА-МЛАДЕНОВА
                     ИВАЛИНА КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВА-НЕНОВА
                     ИВАЛИНА МАРИНОВА ГЕНОВА
                     ИВАЛИНА ПЕПИЕВА САВОВА
                     ИВАЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ИВАЛИНКА НАЙДЕНОВА НИСТЕРОВА
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АНТОНОВ ИЛИЕВ
                     ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГОРАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ КУНЧЕВ
                     ИВАН МЕТОДИЕВ ДОЧЕВ
                     ИВАН ПАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ИВАН ПАНОВ ПИРОВСКИ
                     ИВАН СВЕТЛИНОВ СЛАВЧЕВ
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ДАКОВА
                     ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВО ДЕСИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     ИВО ПЕТРОВ ВАЧЕВ
                     ИВО ТОШКОВ КАЛУГЕРСКИ
                     ИГЛИКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ИЗАБЕЛА ВЛАЙКОВА БОЯНИНСКА
                     ИЛЗА ВЛЪЧКОВА ГЕРАНДЖИЙСКА
                     ИЛИАН ТРИФОНОВ ДРАГАНЧЕВ
                     ИЛИЯ МАРИЯНОВ ТОШКОВ
                     ИЛИЯ ТОДОРОВ ГЕНЧЕВ
                     ИЛИЯ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     ИЛИЯН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИЛИЯН ВИКТОРОВ КЮСАШКИ
                     ИЛИЯН МИРОСЛАВОВ ВЪЛЧАНОВ
                     ИЛИЯНА АСЕНОВА БЕНЕВА
                     ИРИНА АСПАРУХОВА ДАМЯНОВА
                     ИСКРА ЦВЕТАНОВА ПОМАНОВА
                     ИСКРЕН КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ
                     ЙОАНА НАДИЕВА ЙОСИФОВА
                     ЙОРДАН БОГДАНОВ БОГОМИЛОВ
                     ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
                     ЙОРДАН РУМЕНОВ ГИНОВ
                     ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ТОШЕВА
                     ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА КЪНОВА
                     ЙОРДАНКА ЙОЦОВА ЦУРОВА
                     ЙОСИФ ВАСКОВ СЕРГЕНКОВ
                     КАЛИН СВЕТЛИНОВ ВЕНКОВ
                     КАЛИНКА ВАЛЕНТИНОВА БАРБАЗОВА
                     КАЛИНКА КИРИЛОВА КОЛОВА
                     КАЛИНКА МИЛЧЕВА МАРЧЕВА
                     КАМЕЛИН ПЕТКОВ КОЦЪШКИ
                     КАМЕЛИЯ БОГДАНОВА БОГОМИЛОВА
                     КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ИЦКОВА
                     КАМЕЛИЯ МАРИНОВА ПЪРВАНОВА
                     КАПКА БОРИСОВА МИЛАНОВА
                     КАПКА ЛЮДМИЛОВА ПЕТРОВА
                     КАПКА ЦОНОВА КУНЧЕВА
                     КАРОЛИНА ПЕТРОВА НАЧЕВА
                     КАРОЛИНА РУМЕНОВА ГИНОВА
                     КАТЯ ИВАНОВА МАРИНОВСКА
                     КАТЯ СВЕТЛОЗАРОВА БЕЛЯШКА
                     КАТЯ СТЕФАНОВА АРСЕНОВА
                     КИРИЛ НИКОЛОВ КОСТОВ
                     КИРИЛ СТАНКУЛОВ КАЗАКОВ
                     КЛАВДИЯ НИНОВА КРЪСТЕВА
                     КЛАВДИЯ РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     КОЛЬО ЛИЧЕВ РАЧЕВ
                     КОЛЬО НЕНКОВ ВЪЛЧЕВ
                     КОСТА ЛИЧОВ РАЧЕВ
                     КОСТА ЦВЕТАНОВ ЛИЧЕВ
                     КРАСИМИР ИЛИЕВ ПЕТКОВ
                     КРАСИМИР КОЛЬОВ ВЪЛЧЕВ
                     КРАСИМИР МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
                     КРАСИМИР МЕТОДИЕВ СТАНКОВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЕЛЧЕВ
                     КРАСИМИРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
                     КРАСИМИРА ИЛИЕВА САВОВА
                     КРАСИМИРА МИЛЧОВА ГЕОРГИЕВА
                     КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА
                     КРАСИМИРА СТОЯНОВА КОЦЪШКА
                     КРАСИМИРА ЮРИЙЕВА СИМОВА
                     КРИСТИНА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА
                     КРЪСТИНА ДЕЛЧЕВА ЯНАКИЕВА
                     КРЪСТЬО ГЕРГОВ АНГЕЛОВ
                     КРЪСТЬО НИНЧОВ КРЪСТЕВ
                     ЛАРИСА ДАНАИЛОВА ЕФТИМОВА
                     ЛАТИНКА ЙОРДАНОВА ЕЛЕНКОВА
                     ЛИДА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ЛИЛИЯ ТРАЯНОВА ГРИГОРОВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ЛОРА ВАЛЕНТИНОВА ТОМОВА
                     ЛОРА ЮРИЕВА ЦЕКОВА
                     ЛОРЕНЦО АЛЕКСАНДРОВ МИЛЧОВ
                     ЛЮБА АНГЕЛОВА КАЛУГЕРСКА
                     ЛЮБЕН ДАНЧЕВ ВЪЛЧКОВ
                     ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ КОЦЕВ
                     ЛЮБКА ИЛИЕВА КИРИЛОВА
                     ЛЮБКА ПЕНКОВА КОЦЪШКА
                     ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
                     ЛЮБОВ АЛЕКСАНДРОВНА ДАМЯНОВА
                     МАГДАЛЕНА МИТОВА ПИРОВСКА
                     МАГДАЛЕНА НАРЦИСОВА БОЖКОВА
                     МАГДАЛЕНА ПЛАМЕНОВА СИМЕОНОВА
                     МАЛВИНА МАЛИНОВА АСЕНОВСКА
                     МАЛЕНКО ГЕТОВ ГИНОВ
                     МАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА САНКОВА
                     МАЛИНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
                     МАНУЕЛА АНТОНОВА БОГОМИЛОВА
                     МАРА ТОДОРОВА ДИШКОВА
                     МАРГАРИТА АСЕНОВА МАРИНОВА
                     МАРГАРИТА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА-ВЕЛЧЕВА
                     МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КРАЙЧЕВА
                     МАРГАРИТА НИНОВА ПЪРВАНОВА
                     МАРГАРИТА ТРИФОНОВА ДЕКОВА
                     МАРГАРИТА ЦВЕТКОВА ЦУРОВА
                     МАРИАНА БОРИСОВА ПИРОВСКА
                     МАРИЕЛА ИЛИЕВА ЙОНЧЕВА
                     МАРИЕЛА МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЕТА ВЛАДИМИРОВА БОЧЕВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЙКА ЦЕКОВА АНТОНОВА
                     МАРИН ВАЛЕНТИНОВ ТЕНЖЕРСКИ
                     МАРИН СЛАВЧЕВ КРАЙНИЯ
                     МАРИНКА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА
                     МАРИО ВАСИЛЕВ ГЕТОВ
                     МАРИО ОГНЯНОВ ВАСИЛЕВ
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЦУРОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КИНОВСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КРУШОВЕНСКА
                     МАРИЯ КРЪСТЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ МИТКОВА ДАНЧЕВА
                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА МИТКОВА
                     МАРИЯ РУМЕНОВА КОЦЕВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯН РУМЕНОВ МАРИНОВ
                     МАРИЯНА БЕНОВА АСЕНОВСКА
                     МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА БЕЛЯШКА
                     МАРИЯНА ИВАНОВА ДАНЧЕВА
                     МАРСИЯНА ОГНЯНОВА КУНЧЕВА
                     МАРТИН РОСИЦОВ АНДРЕЕВ
                     МАРУСЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     МАРЧЕЛО КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРЯНА АСЕНОВА ЦЕКОВСКА
                     МАЯ АНГЕЛОВА КУНЧЕВА
                     МАЯ ВАСИЛЕВА ЦОЛОВА
                     МАЯ ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     МЕГИ ВАСИЛЕВА КОЛЬОВА
                     МЕЛИНДА МИНКОВА ПЕТРОВА
                     МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ
                     МЕТОДИ НЕНОВ ВЪЛЧЕВ
                     МЕХМЕД ИБРАХИМ ЛЬОТИН
                     МИГЛЕНА ТРАЯНОВА БОГДАНОВА
                     МИКАЕЛА МИРОСЛАВОВА АНГЕЛОВА
                     МИЛЕН ВЕНКОВ ГЕТОВ
                     МИЛЕН ДИМИТРОВ ВЕЛЧЕВ
                     МИЛЕН ЕМИЛОВ ПЕТРОВ
                     МИЛЕН ИВАНОВ ДОЧЕВ
                     МИЛЕН ПЕТРОВ НАЧЕВ
                     МИЛЕНА МИЛЧОВА КИРИЛОВА
                     МИЛЕНА МИТКОВА ГОРАНОВА
                     МИЛЕНА ПЕНКОВА МЛАДЕНОВА
                     МИЛКА ГЕШОВА КУНЧЕВА
                     МИЛКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     МИЛКА ТОМОВА ПАНОВА
                     МИЛЧО ГЕОРГИЕВ МИРКОВ
                     МИНКО ИВАНОВ ДАНЧЕВ
                     МИНКО ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
                     МИРЕЛА МАРИОВА ВАСИЛЕВА
                     МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
                     МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ ПЪРВАНОВ
                     МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЯКИМОВ
                     МИРОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ МАРИНОВ
                     МИРОСЛАВ ВЕНКОВ ГЕШОВ
                     МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ ПЕШЕВ
                     МИРОСЛАВ ИЛИЕВ ВЪЛЧАНОВ
                     МИРОСЛАВ ЙОНЧЕВ ПЕТРОВ
                     МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ МЕТОДИЕВ
                     МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     МИТКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
                     МИТКО БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИТКО КАМЕНОВ СПАСОВ
                     МИТКО ПЕШЕВ ДАЙЧЕВ
                     МИТКО СТЕФАНОВ ДАНЧЕВ
                     МИТРА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
                     МИХАИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ЧЕМШИРСКИ
                     МОНИКА ВЪЛЧЕВА МЕТОДИЕВА
                     МОНИКА ДРАГОМИРОВА ЦУРОВА
                     НАДКА НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА
                     НАНИ ВЕНКОВ ГЕЧЕВ
                     НАРЦИС ВИКТОРОВ КЮСАШКИ
                     НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ДАХЛЕВА
                     НАТАЛИЯ ИВАНОВА РАЙКОВА
                     НАТАЛИЯ СЛАВЧЕВА НИКОЛОВА
                     НАТАЛИЯ СПАСОВА ГЕЧЕВА
                     НАТАША ГОРАНОВА ДЕКОВА
                     НЕВЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
                     НЕЛИ ВЪРБАНОВА БРАТАНОВА
                     НЕЛИ ПЛАМЕНОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     НЕНКО КОЛЬОВ НЕНОВ
                     НИКОЛ ВАЛЕНТИНОВА НИНОВА
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ НИНОВ
                     НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ПАЛИБАЧИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛАЙ ЕФТИМОВ КУНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ АНДРЕЕВ
                     НИКОЛАЙ МИТКОВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ВЕЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ СИМЕОН ПЪРВАНОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
                     НИКОЛИНКА ИВАНЧОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     НИКСЪН ГЕРМАНОВ САВОВ
                     НИКУЛИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
                     НИНО БОРИСЛАВОВ ПЪРВАНОВ
                     НИНО ВАЛЕНТИНОВ НИНОВ
                     НИНО КРЪСТЕВ НИНОВ
                     ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МАНЧЕВ
                     ОГНЯН ВАСИЛЕВ ГЕТОВ
                     ОЛЕГ КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
                     ОРЛИН ГЪЛЪБИНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ АНТОНОВ
                     ПАВЕЛ САШЕВ ПЕТРОВ
                     ПАВЛИНА ИВАНОВА БОРИСОВА
                     ПАВЛИНА ЛИПОВА ГИНОВА
                     ПАВЛИНА НЕЧОВА ПАНОВА
                     ПАВЛИНКА МАРИНОВА БОЖКОВА
                     ПАЛМИРА АЛЕКСИЕВА ЗАХАРИЕВА
                     ПАЛОМА АРСЕНОВА ЗЛАТАНОВА
                     ПАЛОМА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ПАМЕЛА СТОЙЧЕВА ЦАНОВА
                     ПАНАЙОТКА РАЙКОВА СТОЯНОВА
                     ПАНО ГИНЧЕВ БОЖИНОВ
                     ПАНО ДАНЧЕВ ПАНОВ
                     ПАНО НИКОЛОВ ПИРОВСКИ
                     ПАРАСКЕВА ДАМЯНОВА БАЧЕВА
                     ПЕНА МИТОВА ДАМЯНОВСКА
                     ПЕНКА АТАНАСОВА ВЪЛЧАНОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ГЕТОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА КРАЧУНОВА
                     ПЕНКА КИНОВА СТОИЧКОВА
                     ПЕНКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ОБРЕТЕНОВА
                     ПЕПИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЧЕВ
                     ПЕТКАНА ВЪЛЧКОВА ВЕЛЧЕВА
                     ПЕТКО БОГДАНОВ КРАЧУНОВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ ВЪЛОВ
                     ПЕТКО НАЙДЕНОВ БУЧКОВ
                     ПЕТКО ТРИФОНОВ ВЕЛЧЕВ
                     ПЕТКО ХРИСТОВ КОЦЪШКИ
                     ПЕТКО ЦВЕТАНОВ БОЖКОВ
                     ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ВАЧЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ПАНОВ
                     ПЕТЪР НАЧЕВ ИЛИЕВ
                     ПЕТЪР САНКОВ ИЛИЕВ
                     ПЕТЪР ЦЕНКОВ ВЪЛЧЕВ
                     ПЕТЬО СЛАВЧЕВ АРСЕНОВ
                     ПЕТЯ ЛАЗАРОВА САВОВА
                     ПЕТЯ МИТКОВА ПЕШОВА
                     ПЕЦИ САНКОВ ИЛИЕВ
                     ПЕШКА МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     ПЛАМЕН БОРИСОВ ИВАНОВ
                     ПЛАМЕН ВЕНКОВ ГЕТОВ
                     ПЛАМЕН ГАНЧЕВ МАРИНОВСКИ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ БРАТАНОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ПАНОВ
                     ПЛАМЕН ИВКОВ ОПРИКОВ
                     ПЛАМЕН МИРОСЛАВОВ ВЪЛЧАНОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЛАМЕН ПЕЦЕВ САНКОВ
                     ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ГЕНОВ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДАМЯНОВ
                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ КУНЧЕВ
                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПИРОВСКИ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ПЕТКОВ
                     ПОЛИНА КАМЕНОВА ПИРОВСКА
                     РАДИНА ФЕРДОВА ВЪЛЧЕВА
                     РАДКА ПЛАМЕНОВА ВЕНКОВА
                     РАДОСЛАВ ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
                     РАДОСЛАВ САШЕВ ВАСИЛЕВ
                     РАДОСЛАВА ХРИСТОВА СТОИЧКОВА
                     РАЧО ВАСИЛЕВ КАМЕНОВ
                     РАЯ СВЕТЛИНОВА САВОВА
                     РЕНА ЛАТИНОВА НЕНОВА
                     РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     РОСИЦА ГЕНОВА ИЛИЕВА
                     РОСИЦА ГОСПОДИНОВА КЮСАШКА
                     РОСИЦА ИЛИЕВА ГЕШЕВА
                     РОСИЦА КИРИЛОВА КОСТОВА
                     РОСИЦА КРЪСТЕВА КРАЙЧЕВА
                     РОСИЦА МАРИНОВА ИЛИЕВА
                     РОСИЦА МИШЕВА ЛИНКОВА
                     РУЖА МЕТОДИЕВА ГЕЧЕВА
                     РУМЕН ГИНОВ ХРИСТОВ
                     РУМЕН ИВАНОВ КОЦЪКОВ
                     РУМЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
                     РУМЕН ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ
                     РУМЕНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
                     РУМЯНА ВЕНКОВА КРАЧУНОВА
                     РУМЯНА ТОДОРОВА КОЦЕВА
                     РУМЯНА ТОДОРОВА ТОМОВА
                     САМОИЛ МИХАЙЛОВ МИХОВ
                     САШКА ЕМИЛОВА ЕФТИМОВА
                     САШО ВЕНКОВ ГЕШЕВ
                     САШО ПАСКОВ РУСИНОВ
                     САШО ПЕТРОВ САНКОВ
                     САШО ТРИФОНОВ МИНЧЕВ
                     СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА
                     СВЕТЛА МЛАДЕНОВА ЦЕНКОВА
                     СВЕТЛАНА ЦЕНОВА ДИЛОВА
                     СВЕТЛИН ВЕНКОВ ГЕТОВ
                     СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
                     СВЕТЛИН ТОДОРОВ САВОВ
                     СВЕТЛИНА СЛАВЧЕВА ГЕНОВА
                     СВЕТЛИНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
                     СВЕТОЗАР ЦЕКОВ ГЕОРГИЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ДИЛЯНОВ ТАХИРСКИ
                     СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГЕНОВ
                     СВИЛЕН ВЕНКОВ ИВАНОВ
                     СВИЛЕН ВЛЪЧКОВ БЕЛЯШКИ
                     СВИЛЕНА СВЕТЛИНОВА САВОВА
                     СЕРГЕЙ БОРИСОВ ПОЖАРАШКИ
                     СЕРГЕЙ ВЪРБАНОВ ТУРТАНСКИ
                     СЕРГЕЙ ИВКОВ ОПРИКОВ
                     СЕРГЕЙ ТЕОДОСИЕВ ПОЖАРАШКИ
                     СЕРГЕЙ ТОШКОВ КАЛУГЕРСКИ
                     СИЙКА ФРАНЦОВА ШУМАНСКА
                     СИЛВЕСТЪР ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
                     СИЛВИЯ БОРИСОВА КЮСАШКА
                     СИЛВИЯ ВЕНИСЛАВОВА РАЧЕВА
                     СИЛВИЯ ВЛАДИНОВА СИМЕОНОВА
                     СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ЦЕНКОВА
                     СИМЕОН ВЪЛЧКОВ ЗЛАТАНОВ
                     СЛАВЧО АРСЕНОВ ВЪЛЧЕВ
                     СЛАВЧО ЕВГЕНИЕВ ПАНОВ
                     СЛАВЧО ЗЛАТАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     СЛАВЧО НИКОЛОВ ПАНОВ
                     СНЕЖАНА КИРИЛОВА ЗДРАВКОВА
                     СНЕЖАНА МИТКОВА ПЕТРОВА
                     СНЕЖАНА ТОДОРОВА ПЪРВАНОВА
                     СОНЯ МАРИНОВА ПЕРРУЦЦА
                     СОФИЯ САШЕВА ПЕТРОВА
                     СПАСА ГИНЧОВА МАРИНОВА
                     СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ПИРОВСКА
                     СТАНКА СТАНЧОВА МАРИНОВСКА
                     СТЕЛИЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     СТЕЛКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     СТЕФАН ВЪЛЧКОВ ДАНЧЕВ
                     СТЕФАН ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФКА ИЛИЕВА ДАМЯНОВА
                     СТЕФКА МАРИНОВА КОСТОВА
                     СТЕФКА МИЛЧОВА КРУМОВА
                     СТЕФКА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТЕФЧО ВЕНКОВ ГЕЧЕВ
                     СТИВЪН РУМЕНОВ СЛАВЧЕВ
                     СТИЛЯН ПЛАМЕНОВ МАРИНОВСКИ
                     СТИЛЯНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     СТОЙЧО КРАСИМИРОВ ВЪЛЧЕВ
                     СТОЯН ГЕНОВ ПЕТКОВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     СТОЯН ПЛАМЕНОВ ПИРОВСКИ
                     СЪЛЗИЦА БОРИСЛАВОВА ЧЕМШИРСКА
                     ТАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА ДЕНЕВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА КАЛЧЕВА
                     ТАНЯ МИНКОВА ПЕТРОВА
                     ТАНЯ ЯНКОВА ГЕТОВА
                     ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ГЕЧЕВА
                     ТАТЯНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
                     ТАТЯНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ДИНЧЕВА ИВАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА МИТКОВА НИНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ПАВЛОВА ПИРОВСКА
                     ТЕОДОР ВАСИЛЕВ МИТКОВ
                     ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА ЕВАНИК
                     ТЕОДОРА СЕРГЕЕВА КИРИЛОВА-АНТОВА
                     ТЕОДОРА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
                     ТЕОДОСИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ТЕОДОСИ ЛАЗАРОВ ПОЖАРАШКИ
                     ТЕОДОСИ СТЕФАНОВ КИНОВСКИ
                     ТИНКО ЦВЕТКОВ КЪНОВ
                     ТИНЧО МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ТИХОМИР БИСЕРОВ ГЕТОВ
                     ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ЦУРОВ
                     ТИХОМИР ПЕТРОВ ДЕКОВ
                     ТИХОМИР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ТИХОМИР ХРИСТОВ ПИРОВСКИ
                     ТИХОМИР ЦВЕТКОВ САВОВ
                     ТОДОР ВЪЛЧКОВ КОЦЪШКИ
                     ТОДОРКА РУСИНОВА ПИРОВСКА
                     ТОТКО МИНЧЕВ КУНОВ
                     ТОШКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ТОШО СЛАВЧЕВ КРАЙНИЯ
                     ТРАЯН МИЛЧОВ КИРИЛОВ
                     ТРИФОН ДАНАИЛОВ КУНЧЕВ
                     ТРИФОН РУМЕНОВ КРЪСТЕВ
                     ФАНКА АНКОВА МАРЧЕВА
                     ФЕЯ БОРИСОВА НЕЧЕВА
                     ФИЛИС АБДУЛОВА АНДРЕЕВА
                     ХРИСТИН ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТИНА АНТОНОВА ИЛИЕВА
                     ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ХРИСТИНА КУНЧЕВА СТАНЧУЛОВА
                     ХРИСТИНКА БОНКОВА ИЛИЕВА
                     ХРИСТИНКА МАРКОВА ЛАЗАРОВА
                     ХРИСТИНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ РУСИНОВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ ПИРОВСКИ
                     ЦВЕТАН БОРИСОВ ГЛУХАРСКИ
                     ЦВЕТАН ВЪЛЧКОВ ВЪЛЧЕВ
                     ЦВЕТАН КОЛЬОВ МИТЕВ
                     ЦВЕТАН ЛИЧОВ РАЧЕВ
                     ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
                     ЦВЕТАН РУМЕНОВ ГИНОВ
                     ЦВЕТАНА ГОРАНОВА РАЧЕВА
                     ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА РУСИНОВА
                     ЦВЕТАНА ПЪРВАНОВА ТОШЕВСКА
                     ЦВЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ НАКОВ
                     ЦВЕТЕЛИН ДЕСИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТЕЛИН ПЛАМЕНОВ КРАЙЧЕВ
                     ЦВЕТЕЛИН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА БОРИСОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА САШОВА КИРИЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     ЦВЕТИСЛАВА ХРИСТОВА ДОЧЕВА
                     ЦВЕТКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ЦВЕТКО ТРИФОНОВ САВОВ
                     ЦВЕТОМИР АЛЬОШЕВ ГОРАНОВ
                     ЦВЕТОМИР ГЕНАДИЕВ ЦЕНОВ
                     ЦВЕТОМИР НАНИЕВ ГЕЧЕВ
                     ЦЕКО НЕНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ЦЕНКА ПАВЛИНОВА ИВАНОВА
                     ЦЕЦА АНГЕЛОВА ТОШЕВА
                     ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА
                     ЦИКЛАМА БОРИСЛАВОВА ДАНЧЕВА
                     ЦИКЛАМА ВАЛЕРИЕВА ХРИСТОВА
                     ЦИКЛАМА ИВАНОВА КАЗАКОВА
                     ЦИКЛАМИЯ КОЦОВА ВАСИЛЕВА
                     ЮЛИАН МИТКОВ ПЕШЕВ
                     ЮЛИЯ ХРИСТОВА СЕРГЕНКОВА
                     ЮЛКА ЕФТИМОВА ДАЙЧЕВА
                     ЮРИЙ ЦЕКОВ НЕНОВ
                     ЮРИЯ ИВОВА НЕНКОВА
                     ЯВОР ИВАНОВ КАМЕНОВ
                     ЯНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЯКИМОВ
                     ЯНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ЯСЕН ГЪЛЪБИНОВ ГОСПОДИНОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ
         ОБЩИНА МИЗИЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.МИЗИЯ                   КМЕТСТВО .МИЗИЯ СЕКЦИЯ № 002
         адрес на избирателната секция УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ "№18А-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1915",МАЛЪК САЛОН
                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА ВАЛЕНТИНОВА БОРИСОВА
                     АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ ЦЕНКИНСКИ
                     АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
                     АНАТОЛИ ДИМИТРОВ ДАХЛЕВ
                     АНАТОЛИ МАРИНОВ ТОДОРОВ
                     АНГЕЛ ПЕТЬОВ ТОДОРОВ
                     АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ЦОЛИНСКИ
                     АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА
                     АНГЕЛИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
                     АНДРЕЙ ПЕПИЕВ ЦВЕТКОВ
                     АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ФИЛИПОВА
                     АНЕЛИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВСКА
                     АНИТА НИКОЛАЕВА РИЗОВА
                     АНИТА ПЕТРОВА ЛИЛОВА
                     АНКА ТОНОВА КОСТОВА
                     АННА СТОЯНОВА МАРИНОВА
                     АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА КРУШОВЕНСКА
                     АНТОАНЕТА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНТОН ПЛАМЕНОВ ШУКАЛСКИ
                     АНТОНИЯ САШОВА ВЛАДИМИРОВА
                     АСЯ ЛЮБЕНОВА КОЦЕВА
                     БИЛЯНА ИВОВА ИВАНОВА
                     БИЛЯНА МЕТОДИЕВА БОЯНОВА
                     БИЛЯНА САШЕВА АНГЕЛОВА
                     БЛАГОВЕСТА ПЕТКОВА ДЕКОВА
                     БЛАГОРОДКА МИЛАНОВА ГЕШЕВА
                     БОГДАН ТРИФОНОВ МОНОВ
                     БОГДАН ЦВЕТКОВ ВЛАШКОСЕЛСКИ
                     БОГОМИЛ ИЛИЕВ ДИНКОВ
                     БОЖИДАР ПЕТРОВ КРУШОВЕНСКИ
                     БОЖИДАР СТОЯНОВ РАДЕВ
                     БОЙКО ДИМИТРОВ РАДЕВ
                     БОЙКО КИРИЛОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ ГЕШЕВ
                     БОРИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ГЕРГОВСКИ
                     БОРЯНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     БОЯН ВАЛЕНТИНОВ ГРИГОРОВ
                     БОЯНКА АЛЕКСАНДРОВА НАЧАЛНИШКА
                     ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ БОРИСОВ
                     ВАЛЕНТИН БОЯНОВ ГРИГОРОВ
                     ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЪТОВ
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПЕЛТЕШКИ
                     ВАЛЕНТИН ЙОНЧЕВ БЕЛОБРОДСКИ
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ БАРБАЗОВ
                     ВАЛЕНТИН ТОШКОВ НИКОЛОВ
                     ВАЛЕНТИНА БОЙКОВА ДИМИТРОВА
                     ВАЛЕНТИНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА-ПАУНД
                     ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
                     ВАЛЕРИ ВЪЛЧКОВ ЛАЗАРОВ
                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ ДРАГИЕВ
                     ВАЛЕРИ ИЛИЕВ НИНОВ
                     ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ АНДРОВ
                     ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ НАНКОВ
                     ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ СТАВРЕВ
                     ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ТАНКОВ
                     ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ТОШЕВ
                     ВАЛЕРИ ХРИСТОВ БОЖИНОВ
                     ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ПЕЛТЕШКИ
                     ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ТОЦЕВ
                     ВАЛЕРИЙ ДАРИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ВАЛЕРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
                     ВАЛЕРИЯ ХРИСТОВА ПЕЛТЕШКА
                     ВАЛТЕР НЕДКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ВАНЯ НИКОЛОВА МОЙСОВСКА-НИНОВА
                     ВАСИЛ БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
                     ВАСИЛ ГЕРГОВ ВЪРБАНЧОВСКИ
                     ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА АНДРОВА
                     ВАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕЛИЗАР МИЛОТИНОВ ЦЕНКИН
                     ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ПЕЦЕВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА
                     ВЕНЕЛИН ДИЛЯНОВ ПЕЛТЕШКИ
                     ВЕНЕРА ЙОЦОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ВЕНЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕНЕТА ИВАНОВА ВЪЛОВСКА
                     ВЕНЕТА ПЕТКОВА БЕЛЯШКА
                     ВЕНКА ЙОРДАНОВА ВЪРБАНЧОВСКА
                     ВЕНКА НИНОВА БАНКОВА
                     ВЕНКА РАНГЕЛОВА ПАЛИБАЧИЙСКА
                     ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ СТРАХИЛОВ ГЪРЛОВ
                     ВЕНЦИСЛАВА ЙОНЧЕВА ПИРОВСКА
                     ВЕНЦИСЛАВА НИКОЛАЕВА НОВЕВА
                     ВЕРКА ИВАЙЛОВА МАРИНОВА
                     ВЕРКА ПЕНКОВА ИЛИЕВА
                     ВЕРОНИКА ИВАЙЛОВА ВЪЛОВСКА
                     ВЕСА ВАСИЛЕВА МАРИНОВСКА
                     ВЕСЕЛИН ИВОВ ИВАНОВ
                     ВЕСЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА
                     ВЕСЕЛКА МАРИНОВА ВУТОВА
                     ВЕСКО ВАСИЛЕВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ВЕСКО СТЕФЧОВ МАРИНОВСКИ
                     ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ГРИГОРОВ
                     ВИКТОР ИВАЙЛОВ БЕЛОБРОДСКИ
                     ВИЛИЯНА ИСКРЕНОВА ЯКИМОВА
                     ВИЛЯНА СТОЯНЧОВА РАДОЙСКА
                     ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ФИЛЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ЯКИМОВА
                     ВИОЛЕТА МАРИНОВА ВАНЧЕВА
                     ВИОЛЕТА МАРИНОВА НАНКОВА
                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА МОЙСОВСКА
                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     ВИОЛЕТА ТРИФОНОВА КЪНОВА
                     ВИОЛЕТКА ИВАНОВА ВЪЛОВСКА
                     ВИОЛЕТКА СТАНИМИРОВА ХАЛЬОВА
                     ВИОЛИН ЯНКУЛОВ ВУТОВ
                     ВИОЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВИОЛИНА ЦВЕТАНОВА ЛУКАНОВА
                     ВЛАДИМИР КИРИЛОВ САВЧЕВ
                     ВЛАДИМИР ПЪРВАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЛАДИМИР САШОВ НИКОЛОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ВИОЛИНОВ ЯНКУЛОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ВЪЛЧКОВ
                     ВЛАЙКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ВОЙДЕН НИКОЛАЕВ МОЙСОВСКИ
                     ВЪЛЧО ИГНАТОВ ЗЛАТАНОВ
                     ВЯРА ИВАЙЛОВА БЕЛОБРОДСКА
                     ГАБРИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ТОШКОВ
                     ГАБРИЕЛ НАТАШЕВ ГОРАНОВ
                     ГАБРИЕЛ ПЕПОВ ЯНКУЛОВ
                     ГАБРИЕЛ ПЕТКОВ БЕЛЯШКИ
                     ГАЛИНА АНГЕЛОВА ДАНОВА
                     ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА КРУШОВЕНСКА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА КИНОВСКА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА СПАСОВА
                     ГАЛИНА КИРИЛОВА ТАНКОВА
                     ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВА ЙОЛКОВА
                     ГАЛИНА МИТКОВА ДРАГИЕВА
                     ГАЛИНА СТОЯНОВА РАДОЙСКА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА БЕЛЯШКА
                     ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА ДИНКОВА
                     ГАЛЯ ГАБРИЕЛОВА БЕЛЯШКА
                     ГАЛЯ МИНКОВА ЦВЕТАНОВА
                     ГАЛЯ СТЕФЧОВА МАРИНОВСКА
                     ГАЛЯ ТРИФОНОВА ПЕТКОВА
                     ГАНЧО ПАНОВ МАРИНОВСКИ
                     ГАНЧО ПАНОВ ПЕРЦАНСКИ
                     ГЕНА КОЛЬОВА КОСТОВА
                     ГЕНА ПЕТРОВА ДАПЧЕВА
                     ГЕНА ЦВЕТКОВА АНГЕЛОВА
                     ГЕНКА МАРИНОВА ВЪЛЧКОВА
                     ГЕНКА ТЕОДОСИЕВА ПАЛИБАЧИЙСКА
                     ГЕНКА ХРИСТОВА ХАЛЬОВА
                     ГЕНОВЕВА ИВАНОВА КОЦЕВА
                     ГЕНОВЕВА ИЛИЕВА КОСТОВА
                     ГЕНОВЕВА ТОДОРОВА ГЪРЛОВА
                     ГЕНОВЕВА ТОНЧОВА ТРИФОНОВА
                     ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ТОШЕВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕРГОВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КУЛИНСКИ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ТАНЕВ РАНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ЦЕНОВ КОМИТСКИ
                     ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА КРУШОВЕНСКА
                     ГЕРГАНА ПЕТЬОВА ТОЦЕВА
                     ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА БЕРЧЕВА
                     ГЕРГАНА СТОЯНЧОВА РАДОЙСКА
                     ГИНКА ЦВЕТАНОВА ГЕЧЕВА
                     ГРЕТА ПЕТРОВА САВЧЕВА
                     ГРИГОР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ САВОВ
                     ДАНИЕЛА БОРИСЛАВОВА КАШОВА
                     ДАНИЕЛА ГОРАНОВА ШКОДРОВА
                     ДАНИЕЛА МОМЧИЛОВА АНДРОВА
                     ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ДАНКА ВЕНКОВА ТИТРИЙСКА
                     ДАРИА ПЕТЬОВА ТОДОРОВА
                     ДАРЯ БОЙКОВА ЗЛАТАНОВА
                     ДАЯНА ВЛАДИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕНИС ГИНЕВ ВАЛЕРИЕВ
                     ДЕНИС ПЕТЬОВ РИЗОВ
                     ДЕНИСЛАВ МИХАЙЛОВ РИЗОВ
                     ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ КИРИЛОВ
                     ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА МИТОВА
                     ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ТОШОВСКА
                     ДЕТЕЛИНА ДАЧОВА КАМЕНОВА
                     ДЕЯН ЦВЕТОМИРОВ ХАДЖИДРИЗОВ
                     ДИАНА ТИХОМИРОВА НЕКОВСКА
                     ДИЛЯН НИКОЛАЕВ ШКОДРОВ
                     ДИЛЯН РАДОСЛАВОВ КЪНОВ
                     ДИЛЯН СИМЕОНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ДИМИТРИНА ЙОРДАНОВА БРЕШКОВА
                     ДИМИТЪР ВЕЛЧЕВ ЗЛАТАНОВ
                     ДИМИТЪР ВЪЛЧКОВ ДАМЯНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КИРОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СВИНАРСКИ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ВАЧОВ
                     ДИМКА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА
                     ДИЯН ПЕТРОВ БАХРИН
                     ДИЯНА ДИМИТРОВА КРУМОВА
                     ДОНКА ПЕТРОВА СВИНАРСКА
                     ДОРА ГОРАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОЧО ПЕТРОВ КАМЕНОВСКИ
                     ДРАГОМИР ИВАНОВ КИНОВСКИ
                     ЕВА МАРИЯНОВА НАЧАЛНИШКА
                     ЕВГЕНИ ВАЛЕРИЕВ ТАНКОВ
                     ЕВГЕНИ ЛАЗАРОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ЕВГЕНИ ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ
                     ЕВГЕНИЯ САРПИОНОВА КОСТОВА
                     ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ФИЛЧЕВА
                     ЕЛЕОНОРА СТАНЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ЕЛЗА ОБРЕТИНОВА ВЪЛОВСКА
                     ЕЛКА ЦЕНОВА ТОЦЕВА
                     ЕМИЛ ВЪЛКОВ МИЦОВСКИ
                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ БЕЛЯШКИ
                     ЕМИЛ ЕМИЛОВ ИВАНОВ
                     ЕМИЛ ИВОВ ЦОНКОВ
                     ЕМИЛ ПЕТКОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ЕМИЛ РУМЕНОВ АСЕНОВ
                     ЕМИЛ ТРИФОНОВ САВЧЕВ
                     ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     ЕМИЛИЯ ДАНАИЛОВА АСЕНОВА
                     ЕМИЛИЯ ИВАЛИНОВА КИНОВСКА
                     ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ВИТАНОВА
                     ЕСТЕЛ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ЕТЕЛКА ВЕРКИНА ИВАНОВА
                     ЗАХАРИНКА ЙОРДАНОВА БОЯДЖИЕВА
                     ЗДРАВКО ИВАЙЛОВ ВЪЛОВСКИ
                     ЗИНАИДА АСЕНОВА СТОЯНОВА
                     ЗЛАТА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     ЗЛАТАН ПЕТКОВ ЗЛАТАНОВ
                     ЗЛАТКО ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
                     ЗОРНИЦА ЗДРАВКОВА ВОЙНИЧАНСКА
                     ЗОЯ ИЛИЕВА КАМЕНОВА
                     ЗОЯ ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА
                     ИВА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА
                     ИВА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     ИВАЙЛА ИЛИЕВА КАМЕНОВСКА
                     ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ДИНКОВ
                     ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ БЕЛОБРОДСКИ
                     ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ ВЪЛОВСКИ
                     ИВАЙЛО ИЛИЕВ КОСТОВ
                     ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ КОЦЕВ
                     ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ДЖУСТРОВ
                     ИВАЛИН ИЛИЕВ БУЛЯШКИ
                     ИВАЛИНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ПЕЛТЕШКИ
                     ИВАН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ПЪРВАНОВ
                     ИВАН МИЛЧЕВ КУЗМАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ НИНОВ
                     ИВАН ПАВЛОВ КИКОВ
                     ИВАНКА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ТАХИРСКА
                     ИВАНКА СПАСОВА НИКОЛОВА
                     ИВЕТ СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА
                     ИВКО НЕНКОВ КРЪСТЕВ
                     ИВО ГЕОРГИЕВ НОВЕВ
                     ИВО ИВАНОВ КИНОВСКИ
                     ИВО ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ИВО РУСАНОВ РУСАНОВ
                     ИГЛИКА ВАЛЕРИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ИГНАТ НЕНЧЕВ САВОВ
                     ИЗАБЕЛ АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
                     ИЛИНА ВЕТОВА НИКОЛОВА
                     ИЛИНКА ИЛИЕВА НИНЕШКОВА
                     ИЛИНКА ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА
                     ИЛИЯ ВОЛОДИЕВ ГОРАНОВ
                     ИЛИЯ ИЛИЯНОВ КИРИЛОВ
                     ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ
                     ИЛИЯН АНАТОЛИЕВ МАРИНОВ
                     ИЛИЯН ИСКРЕНОВ ЯКИМОВ
                     ИЛИЯН ПЕТРОВ КАМЕНОВСКИ
                     ИЛИЯНА МИТКОВА КАМЕНОВА
                     ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
                     ИЛКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     ИЛОНА ВАНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИРЕНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕНОВСКА
                     ИРЕНА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА
                     ИРЕНА НЕНКОВА ИВАНОВА
                     ИРИНА САШОВА ДИМИТРОВА
                     ИСКРЕН ЯКИМОВ ЯКИМОВ
                     ЙОАНА НАНКОВА НАЧАЛНИШКА
                     ЙОНА НЕНКОВА ПЕРЦАНСКА
                     ЙОНЕТА ВЕЛИЗАРОВА МИТКОВА
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ИВОВ КИНОВСКИ
                     ЙОРДАН СИМЕОНОВ БРЕШКОВ
                     ЙОРДАНА ЙОРДАНОВА КУЛИНСКА
                     ЙОРДАНКА БОЙКОВА КИРИЛОВА
                     ЙОРДАНКА ВАЛЕРИЕВА ТАНКОВА
                     ЙОРДАНКА МАРКОВА ДЖУСТРОВА
                     ЙОРДАНКА ПЛАМЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ЙОРДАНКА ТАНКОВА АНДРОВА
                     ЙОРДАНКА ТОМОВА ГЕЧЕВА
                     КАЛИН МАРИНОВ ГЕЧЕВ
                     КАЛИН ЦЕКОВ КАМЕНОВ
                     КАЛИН ЯСЕНОВ ИЛИЕВ
                     КАЛИНА ИВАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАЛИНКА ИЛИЕВА КОСТОВА
                     КАЛОЯН ЦВЕТАНОВ МЛАДЕНОВ
                     КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА РАНГЕЛОВА
                     КАМЕН ПЕТРОВ КУНЧЕВ
                     КОЛЬО ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ
                     КОЛЬО ПЕТРОВ ПИРОВСКИ
                     КОСТАДИН ПРЕСЛАВОВ ТОДОРОВ
                     КОСТАДИН ТОДОРОВ КОЦЕВ
                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЙОНОВ
                     КРАСИМИР ПЕПИЕВ МИТОВ
                     КРАСИМИР ЦВЕТКОВ МИТОВ
                     КРАСИМИРА КИНОВА ПЕНЧЕВА
                     КРАСИМИРА СТОЯНОВА ИГНАТОВА
                     КРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ВЪТОВА
                     КРИСТИНА ПЛАМЕНОВА КРУМОВА
                     КРЪСТИНКА КРЪСТЕВА ЗЛАТАНОВА
                     КРЪСТЬО ГАБРИЕЛОВ ГОРАНОВ
                     ЛАЗАРИНА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
                     ЛАЗАРИНКА АНГЕЛОВА КИЧУКОВА
                     ЛАМБИНА ЛЮБЕНОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЛАТИНКА ЙОРДАНОВА КОСТОВА
                     ЛАЧО ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ
                     ЛИДА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     ЛИДИЯ ТРИФОНОВА АТАНАСОВА
                     ЛИЛИЯ БОРИСОВА КАМЕНОВСКА
                     ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ХАЛЬОВА
                     ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА АВРАМОВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ЛИЛЯНА ЦВЕТКОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     ЛЮБЕН ПЕЙКОВ ХРИСТОВ
                     ЛЮБОМИР ИВОВ РУСАНОВ
                     ЛЮБОМИР ПЕТРОВ АНДРОВ
                     ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНЧОВСКИ
                     ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ЛИЛОВ
                     ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ БОЯДЖИЕВ
                     ЛЮДМИЛА ЛАЗАРОВА РАДЕВА
                     ЛЮСЯ ЙОТОВА АНГЕЛОВА
                     ЛЮСЯ ПЕТКОВА ШУКАЛСКА
                     МАЛИНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
                     МАЛИНА МИТКОВА РИЗОВА
                     МАЛИНА ЯНКУЛОВА ПЕТКОВА
                     МАРА МИЛАНОВА ВИДЕНОВА
                     МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА БАРБАЗОВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
                     МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БАХРИНА
                     МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ТРИФОНОВА
                     МАРГАРИТА СТАНЧОВА БЕЛЯШКА
                     МАРГАРИТА СТОЯНОВА КИКОВА
                     МАРГАРИТА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     МАРИАН ДИМИТРОВ ГЕНОВСКИ
                     МАРИАНА ВАСКОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИАНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
                     МАРИАНА ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
                     МАРИЕЛА ДИЯНОВА БАХРИНА
                     МАРИЕЛА ЕВГЕНИЕВА ГЕНОВА
                     МАРИЕЛА ИЛИЙЧОВА ГОРАНОВА
                     МАРИЕТА ГАЛИНОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
                     МАРИН МАРИНОВ МУСЛИЙСКИ
                     МАРИН ТОШЕВ МАРИНОВ
                     МАРИН ТОШКОВ МАРИНОВ
                     МАРИО ПЛАМЕНОВ СТЕФАНОВ
                     МАРИЯ БОГОМИЛОВА ШУКАЛСКА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА КРУШОВЕНСКА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯН ХРИСТОВ НАЧАЛНИШКИ
                     МАРИЯНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯНА ПЪРВАНОВА САВОВА
                     МАРТИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     МАРТИН ПЕТЬОВ ТОЦЕВ
                     МАРТИН ЯНИСЛАВОВ МАРИНОВ
                     МАРТИНА ИВАНОВА НИНОВА
                     МАРЧЕЛА ПЕТКОВА РАДОЙСКА
                     МАЯ ВЕНЧОВА МИТОВА
                     МАЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
                     МАЯ ПЕТРОВА ВЪЛЧКОВА
                     МЕТОДИЙ ГЕОРГИЕВ ДЖУСТРОВ
                     МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА БАНИШКА
                     МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МИЛАН ЕМИЛОВ ДАНАИЛОВ
                     МИЛДА КАЛОЯНОВА КУНЧЕВА
                     МИЛЕН ВАСИЛЕВ ЛЮБЕНОВ
                     МИЛКА БЕНЧЕВА СТЕФАНОВА
                     МИЛКА КРЪСТЕВА ЗЛАТАНОВА
                     МИЛКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
                     МИЛОДОРКА ИВАНОВА ПИРОВСКА
                     МИЛОТИН СТОЯНОВ ЦЕНКИН
                     МИМА ИВАНОВА РОШЛЕВА
                     МИРОСЛАВ АНАТОЛИЕВ МАРИНОВ
                     МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ТИТРИЙСКИ
                     МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КАРАНТИЛСКИ
                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
                     МИРОСЛАВ ИГНАТОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     МИРОСЛАВ МАРИНОВ МУСЛИЙСКИ
                     МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ БОЯНОВ
                     МИРОСЛАВ ПЕТКОВ БЪРБОРСКИ
                     МИРОСЛАВ ТОШКОВ КИНОВСКИ
                     МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЦЕНКИН
                     МИРОСЛАВА МИРОСЛАВОВА КРЪСТЕВА
                     МИТА МАРИНОВА ПИРОВСКА
                     МИТКО ВЛАДОВ ВАРДАРОВ
                     МИТКО МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
                     МИХАЕЛ ВАСКОВ ДИМИТРОВ
                     МИХАИЛ АНГЕЛОВ МИЛКОВ
                     МИХАИЛ МАРИАНОВ ГЕНОВСКИ
                     МОМЧИЛ ЙОРДАНОВ ТОШОВСКИ
                     МОМЧИЛ КРАСИМИРОВ МИТОВ
                     МОМЧИЛ САШЕВ АТАНАСОВ
                     МОНА ПЕТРОВА СВИНАРСКА
                     МОНИКА ЛЮБОЗАРОВА МАРИНОВА
                     НАДЕЖДА ПЕТРОВА ТОДОРАКОВА
                     НАДКА КОСТОВА ИВАНОВА
                     НАНКА ПЕТКОВА МИЖОРСКА
                     НАТАЛИ НЕДЯЛКОВА ДАНЕВА
                     НАТАЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА БОРИСОВА
                     НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
                     НАТАША ГЕОРГИЕВА КИРОВА
                     НЕЗАБРАВКА ИВАНОВА КАЛМУШКА
                     НЕЛИ ИВАЙЛОВА КОЦЕВА
                     НЕЛИ ИВКОВА НЕНКОВА
                     НЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ГОРАНОВА
                     НИКОЛАЙ ВОЙДЕНОВ МОЙСОВСКИ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШКОДРОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ТАКОВ
                     НИКОЛАЙ МАРКОВ ВИТАНОВ
                     НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ВЪЛОВСКИ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НЕКОВСКИ
                     НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖУСТРОВ
                     НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА СТАВРОВА
                     НИКОЛИНА СЛАВЕЕВА МАРИНОВА
                     НИКОЛИНА СПАСОВА КАКАЛЕЖКА
                     НИКОЛИНА ЦОНОВА ВАСИЛЕВА
                     НИКОЛИНКА РАНГЕЛОВА ВЛАШКОСЕЛСКА
                     НИНА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИНОВА
                     НИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     НОНКА ГЕНОВА КОСТОВА
                     ПАВЛИН БОЖИДАРОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ПАВЛИНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА
                     ПАУЛИНА БОНОВА ТОДОРОВА
                     ПЕЙО ИВАНОВ БЕЛЯШКИ
                     ПЕНКА ЦВЕТКОВА ДЖУСТРОВА
                     ПЕПА ГОРАНОВА НИКОЛОВА
                     ПЕПИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     ПЕПИ МАРИНОВ ВАНЧЕВ
                     ПЕПИ ЦВЕТАНОВ СТОЯНОВ
                     ПЕПИ ЦВЕТКОВ ТОШЕВ
                     ПЕПИ ЦЕКОВ МИТОВ
                     ПЕТКО ВАСИЛЕВ ГРЕЖДЕЛСКИ
                     ПЕТКО ВЪЛЧКОВ ЙОНКОВ
                     ПЕТКО ГАБРИЕЛОВ БЕЛЯШКИ
                     ПЕТКО МИРОСЛАВОВ БЪРБОРСКИ
                     ПЕТКО НИКОЛАЕВ НЕКОВСКИ
                     ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ВАРДАРОВА
                     ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ БОРИСОВ
                     ПЕТЪР ДОЧЕВ КАМЕНОВСКИ
                     ПЕТЪР ИВКОВ КРЪСТЕВ
                     ПЕТЪР ИЛИЯНОВ КАМЕНОВСКИ
                     ПЕТЪР КОЛЬОВ ПИРОВСКИ
                     ПЕТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР МАРИНОВ ПЕНКОВ
                     ПЕТЬО ВАСИЛЕВ КАМЕНОВСКИ
                     ПЕТЬО ДЕНИСЛАВОВ РИЗОВ
                     ПЕТЬО РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ
                     ПЕТЬО ТРИФОНОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТЬО ЦВЕТАНОВ ТОЦЕВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
                     ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА АНГЕЛОВА
                     ПЕТЯ ВЕНКОВА ГЕЧЕВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЦЕНКИНСКА
                     ПЕТЯ ИВАЛИНОВА БЕЛЯШКА-САВЧЕВА
                     ПЕТЯ ЙОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА РУСАНОВА
                     ПЕТЯ МАРИНОВА МАРИНОВА
                     ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ГЕНЧЕВА
                     ПЛАМЕН ГЕНОВ ЦВЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЕЛЧЕВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ
                     ПЛАМЕН МАРИОВ ПЛАМЕНОВ
                     ПЛАМЕН МИТКОВ БОЗАШКИ
                     ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
                     ПЛАМЕН РАНГЕЛОВ КРУМОВ
                     ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ПОЛИН МАРТИНОВА БАХРИНСКА
                     ПОЛИНА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА
                     ПРЕСЛАВА ИЛИЕВА ЦАНКОВА
                     ПРЕСЛАВА ЯСЕНОВА ИЛИЕВА
                     ПЪРВАН ЛУКАНОВ НИНЕШКОВ
                     ПЪРВАНЧО ВАСИЛОВ АНГЕЛОВ
                     ПЪРВОЛЕТА БОРИСОВА ГЛУХАРСКА
                     РАДИ РАЙКОВ ВАСИЛЕВ
                     РАДКА ТОДОРОВА БОЗАШКА
                     РАДОМИР ТАНЬОВ ВЕЛИНОВ
                     РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
                     РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ КЪНОВ
                     РАДОСЛАВА ЛЮДМИЛОВА ГРЕЖДЕЛСКА
                     РАДОСТИНА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА
                     РАДОСТИНА РУМЕНОВА ПИРОВСКА
                     РАЙКА ДИМИТРОВА СТАНКОВА
                     РАЛИЦА ВЕНКОВА ГЕЧЕВА
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЦЕНКИНСКА
                     РОСИЦА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     РУМЕН ВЪЛКОВ ВАСИЛЕВ
                     РУМЕН КОЛЬОВ ПИРОВСКИ
                     РУМЕН МИТКОВ ИЛИЕВ
                     РУМЕН ЦВЕТАНОВ СТАНЧЕВ
                     РУМЕН ЦВЕТАНОВ ЦЕНКИНСКИ
                     РУМЯНА ТОДОРОВА БЪРБОРСКА
                     РУМЯНА-КРИСТИНА ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА
                     САШКА ВЕНКОВА ПЛАХТА
                     САШО ЙОТОВ АНГЕЛОВ
                     САШО НИКОЛОВ КОСТОВ
                     СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА ЛЮБЕНОВА
                     СВЕТЛИН ПЕПИЕВ ЦВЕТКОВ
                     СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ЗЛАТАНОВ
                     СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     СВИЛЕНА ХРИСТОФОРОВА МАНОЛОВА
                     СИЛВИЯ БЛАГОЕВА СТЕФАНОВА
                     СИЛВИЯ ГЕНОВА СТОЯНОВА
                     СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ПИРОВСКА
                     СИЛВИЯ ТОДОРОВА БЕЛОБРОДСКА
                     СИМЕОН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ
                     СЛАВИ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     СЛАВКА ТРИФОНОВА КРУШОВЕНСКА
                     СЛАВЧО ДИМИТРОВ СЛАВЧЕВ
                     СЛАВЯНА ИВОВА РУСАНОВА
                     СНЕЖАНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
                     СОНЯ ГЕОРГИЕВА КРУШОВЕНСКА
                     СОНЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
                     СОНЯ ЛЮБОМИРОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     СОНЯ МИЛЧОВА НИКОЛОВА
                     СОНЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
                     СТАЛИН ИЛИЕВ ПАВЛОВ
                     СТАНИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ГЪРЛОВ
                     СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ БЕЛЯШКИ
                     СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА КОЦЕВА
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ДРАГИЕВ
                     СТЕФАН ТИХОМИРОВ БОЖИЛОВ
                     СТЕФАН ЦВЕТАНОВ КИНОВСКИ
                     СТЕФАНИ ИВАЙЛОВА ЗЛАТАНОВА
                     СТЕФКА ЛУКОВА ТОШЕВА
                     СТЕФКА МАРИНОВА МАРИНОВА
                     СТЕФЧО ГАНЧЕВ МАРИНОВСКИ
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА ЦОЛИНСКА
                     СТОЯНЧО ВЕЛИЧКОВ РАДОЙСКИ
                     СУЗАНА БОЙКОВА КАШОВА
                     ТАНЮ МЛАДЕНОВ ВЕЛИНОВ
                     ТАНЮ ТАНЕВ ВЕЛИНОВ
                     ТАНЯ ЙОСИФОВА КАМЕНОВСКА
                     ТАНЯ МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
                     ТАНЯ ТЕОДОСИЕВА ЦВЕТКОВА
                     ТАНЯ ЦВЕТАНОВА ГЕРГОВСКА
                     ТАТЯНА ИЛИЕВА ТРАКИЙСКА
                     ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА СПИРИДОНОВА
                     ТЕМЕНУГА МАРИНОВА ЛИПНЕШКА
                     ТЕМЕНУЖКА КАЛОЯНОВА МИТОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА ХАЛЬОВА
                     ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ЛАЗАРОВА
                     ТЕОДОРА ТИХОМИРОВА БОЖИЛОВА
                     ТЕОДОСИ ПЕТКОВ БАРБАЗОВ
                     ТИНКО ЙОРДАНОВ САВОВ
                     ТИХОМИР ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
                     ТИХОМИР СЛАВОВ СТЕФАНОВ
                     ТИХОМИР СТЕФАНОВ БОЖИЛОВ
                     ТОДОР ЛАЧОВ ТОДОРОВ
                     ТОНКА ГАНЕВА АНГЕЛОВА
                     ТОШКО КИНОВ БАНКОВ
                     ТРИФОНА МИТОВА ЛАЗАРОВА
                     ТРИФОНКА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА
                     ФИЛИП ВАЛЕНТИНОВ ФИЛИПОВ
                     ХРИСТИНА ИЛИЕВА ГЕРГОВА
                     ХРИСТИНА СИМЕОНОВА КИНОВСКА
                     ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА
                     ХРИСТИНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТИЯНА ДИМИТРОВА МУСЛИЙСКА
                     ХРИСТО ИВАНОВ ПАЛИБАЧИЙСКИ
                     ЦВЕТА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ЦОЛИНСКИ
                     ЦВЕТАН ВЪЛЧКОВ ГЕНЧЕВ
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ДЖУСТРОВ
                     ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ЦВЕТАН ИЛИЕВ МАРИНОВ
                     ЦВЕТАН ИЛИЕВ ФИЛЧЕВ
                     ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ ПЕЛТЕШКИ
                     ЦВЕТАНА ГРИГОРОВА ПЕЛТЕШКА
                     ЦВЕТАНА ДИМЧЕВА КИРОВА
                     ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ДУНЧЕВА
                     ЦВЕТАНА ПАВЛОВА ПАГЕЛСКА
                     ЦВЕТАНА САВОВА БЪРБОРСКА
                     ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ЦОЛИНСКА
                     ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЦВЕТЕЛИН ИВОВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЪРЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ЦАНКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА МИРОСЛАВОВА БЪРБОРСКА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА КИНОВСКА
                     ЦВЕТИМИР ГАБРИЕЛОВ ДОНКИН
                     ЦВЕТИНКА МАРКОВА АНГЕЛОВА
                     ЦВЕТКО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ ВАЧЕВ
                     ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТОМИР ТИХОМИРОВ ХАДЖИДРИЗОВ
                     ЦЕКО КАЛИНОВ КАМЕНОВ
                     ЦЕЦКА ВАЛЕНТИНОВА ГЕЧЕВА
                     ЦИКЛАМИЯ ТОНЧЕВА НЕКОВСКА
                     ЦИКЛАМИЯ ХРИСТАНТИНОВА ГРИГОРОВА
                     ЦОЛКА ВАСИЛЕВА ПЕНКОВА
                     ЯКИМ АСЕНОВ ЯКИМОВ
                     ЯНЕ НИКОЛАЕВ НЕКОВСКИ
                     ЯНКО ГЕНОВ ХАЛЬОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ
         ОБЩИНА МИЗИЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.МИЗИЯ                   КМЕТСТВО ....МИЗИЯ СЕКЦИЯ № 003
         адрес на избирателната секция УЛ."ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ "№27-ОУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"                    ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АЙГЮЛ ИБРАХИМОВА МЕХМЕДОВА
                     АЛБЕНА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     АЛЕКС ПЕПИ ПЕТКОВ
                     АЛЕКСАНДРА ЮРИЕВА БАНЕШКА
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЯНИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
                     АНАТОЛИ ДИМИТРОВ НЕНОВСКИ
                     АНАХИТ АСИЕВ ДАНЧЕВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ БЕЛЯШКИ
                     АНГЕЛ ЕМИЛОВ ЙОРДАНОВ
                     АНГЕЛ НИКОЛОВ ЦАЧЕВ
                     АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     АНЕТА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
                     АНЕТА МАГДОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     АНИ ВАЛЕНТИНОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     АНКА АСЕНОВА КАМЕНОВСКА
                     АНКА КОСТАДИНОВА ДАМЯНОВА
                     АННА ГЕОРГИЕВА СЕЛАНОВСКА-СТРАТУРИС
                     АНТОАНЕТА МИЛЕВА ПЕТКОВА
                     АНТОНИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     АНЧО ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ
                     АСЕН БОРИСОВ ИВАНОВ
                     АСЕН ВАЛЕНТИНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     АСИЯ ДАНЧЕВА ПАНОВА
                     АТАНАСКА ПЕТКОВА МАНДЖОЛСКА
                     БЛАГА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     БЛАГОВЕСТА ДИМИТРОВА КРУШОВЕНСКА
                     БЛАГОВЕСТА ОГНЯНОВА АСЕНОВСКА
                     БОГОМИЛ МЛАДЕНОВ БЕРЧЕВ
                     БОЙКА СВЕТЛИНОВА СИМЕОНОВА
                     БОЙКА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
                     БОЙКО ИГНАТОВ ТОШЕВ
                     БОРИС МИЛЧЕВ КУЗМАНОВ
                     БОРИСКА ГОСПОДИНОВА РУСИНОВА
                     БОРИСЛАВ БОРИСОВ ПЪРВАНОВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     БОРЯНА ВЕНКОВА ЦВЕТКОВА
                     БОРЯНА ИВАНОВА НЕНЧОВА
                     БОСИЛКА МИТРОФАНОВА БЕЛЯШКА
                     БОЯН ПЕТКОВ БОЯНОВ
                     БУРЯН ТОДОРОВ ГЕНАШКОВ
                     ВАЛЕНТИН ВЪЛЧКОВ ТОДОРОВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ НИНЕШКОВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ВАЛЕНТИН ЛИЧКОВ ХРИСТОВ
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ВАЛЕНТИН СВЕТОСЛАВОВ МИТОВ
                     ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
                     ВАЛЕНТИН ЮЛИЯНОВ ТОДОРОВ
                     ВАЛЕНТИНА БОРИСЛАВОВА ШУКАЛСКА
                     ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА КИНКОВА
                     ВАЛЕРИ ВОЛОДИЕВ ВЕНКОВ
                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ МАНОВ
                     ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ВАЛЕРИ МИРОСЛАВОВ ДАНИН
                     ВАЛЕРИ МИТОВ МАНДЖОЛСКИ
                     ВАЛЕРИ ПЕТЕВ СЪЛИЙСКИ
                     ВАЛЕРИ СТОЯНОВ ИЛИЕВ
                     ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ДЖУСТРОВ
                     ВАЛЯ АНЧОВА БАНЕШКА
                     ВАЛЯ ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА
                     ВАЛЯ ЕМИЛОВА БЕЛЯШКА
                     ВАЛЯ ТЕОДОСИЕВА БЕРЧЕВА
                     ВАНЯ АЛЕКСИЕВА ЛАЗАРОВА
                     ВАНЯ КИРИЛОВА БОРИСОВА
                     ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДАНАИЛОВ
                     ВАСИЛ ИГНАТОВ ПЕТКОВ
                     ВАСИЛ МАРИНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ВАСИЛ МИРОСЛАВОВ БЕРЧЕВ
                     ВАСИЛ НИКОЛОВ ТОШЕВ
                     ВАСИЛ ПЕТКОВ ГРЕЖДЕЛСКИ
                     ВАСИЛЕНА МИХАЙЛОВА ГОНОВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА БЕРОВА
                     ВАСИЛКА СТОЙЧЕВА СПАСОВА
                     ВАСИЛКА ЦВЕТКОВА МОНИНСКА
                     ВЕЛИЗАР КОНСТАНТИНОВ ЙОЛКОВ
                     ВЕЛИЗАР НИКОЛОВ МЕТОДИЕВ
                     ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ВЕЛИН БОЯНОВ СТОИЛОВ
                     ВЕЛИСЛАВ МЛАДЕНОВ СТОИМЕНОВ
                     ВЕЛИЧКА БОНЕВА БЕРЧЕВА
                     ВЕНЕЛИН БУРЯНОВ ТОДОРОВ
                     ВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ КАШОВ
                     ВЕНЕЛИН МИТКОВ ВЕНКОВ
                     ВЕНЕЛИН ТЕОДОСИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ВЕНЕРА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕНЕРА СИЛВЕСТРОВА ВЕНКОВА
                     ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ЛИЧОВСКА
                     ВЕНЕТА ИВАНОВА ДАНОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ИЛИАНОВ ПЕТКОВ
                     ВЕРКА ПАВЛОВА СЪЛИЙСКА
                     ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ ИГНАТОВ
                     ВЕСЕЛИНА МИЛЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     ВЕСЕЛИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕСЕЛКА ВЪЛКОВА СТОИМЕНОВА
                     ВЕСКА ДАНАИЛОВА КИНОВСКА
                     ВЕСКА МАРИНОВА ДРАГАНЧЕВА
                     ВИКТОР ИВАНОВ АСПАРУХОВ
                     ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА
                     ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА НЕШЕВА
                     ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА ЦЕКОВА
                     ВИОЛЕТА ГАНЧЕВА ПАНОВСКА
                     ВИОЛЕТА ЕЛЕНЧЕВА ГЕРАНДЖИЙСКА
                     ВИОЛЕТА КИНОВА ПЕНЧЕВА
                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ТУРТАНСКА
                     ВИОЛЕТА ПЛАМЕНОВА КАШОВА
                     ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ВИОЛЕТА ТОШКОВА ТОДОРОВА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИОЛЕТКА ТОДОРОВА БЕЛЯШКА
                     ВИОЛИН ИВАНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ВИОЛИНА ПЕТКОВА МИНЧЕВА
                     ВИТАЛИ ХРИСТОВ ГЕНОВСКИ
                     ВИТАЛИЙ КАМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ВЛАДИМИР БОЯНОВ ПЕТКОВ
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕЛТЕШКИ
                     ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ КАМЕНОВ
                     ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ МАРИНОВСКИ
                     ВЛАДИМИР ПЕТРОВ БЕЛЯШКИ
                     ВЛАДИМИР ПЕТРОВ МАРИНОВ
                     ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ЦЕКОВСКИ
                     ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ВЛАЙКО ИЛИЕВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ВОЛОДЯ ВЕНКОВ ПЕНЧЕВ
                     ВОЛОДЯ ПЛАМЕНОВ ПИРОВСКИ
                     ВОЛОДЯ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ
                     ВЪЛКАНА АТАНАСОВА СТОИМЕНОВА
                     ВЪЛКАНА НИНОВА БОЯДЖИЕВА
                     ГАБРИЕЛ ПЕПИЕВ ДРАГАНЧЕВ
                     ГАБРИЕЛА МИРОСЛАВОВА БЕРЧЕВА
                     ГАБРИЕЛА ЦВЕТОМИРОВА ИВАНОВА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА КРАЙЧЕВА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЛИСИЧКОВА
                     ГАЛИНА ИЛИЕВА ДРАГИЕВА
                     ГАЛИНА ПЕПИЕВА ЗЛАТАНОВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ГАЛИНА САВОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА ДЖУСТРОВА
                     ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ПЕРЦАНСКА
                     ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ЦАЧЕВА
                     ГАЛЯ ЯНИСЛАВОВА КРЪСТЕВА
                     ГЕНКА АНГЕЛОВА КАЛМУШКА
                     ГЕНОВЕВА ВЪРБАНОВА ДАХЛЕВА
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШУКАЛСКИ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАВЛОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕЛТЕШКИ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ НИНОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ХАДЖИДРИЗОВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ТИТРИЙСКИ
                     ГЕОРГИЦА ЦВЕТАНКИНА СТЕФАНОВА
                     ГЕРГАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ГИЦА ГАНЧЕВА БЕРЧЕВА
                     ГРЕТА ЦВЕТАНОВА ЦЕНОВА
                     ГЪЛЪБИНА АЛЕКСАНДРОВА РАДУЛОВА
                     ДАНАИЛ СТЕФАНОВ ТОНЕВ
                     ДАНИЕЛ БОРИСЛАВОВ КОЦОВСКИ
                     ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ НИНЕШКОВ
                     ДАНИЕЛА МАРИНОВА ТОМОВА
                     ДАНИЕЛА СИМЧОВА ЦЕКОВСКА
                     ДАРИНА ПЕТКОВА МАРКОВА
                     ДАРИНА ТОШЕВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     ДАФИНКА ИЛИЕВА БЕРЧЕВА
                     ДЕНИС РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
                     ДЕНИЦА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА-ГЕОРГИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА РАНГЕЛОВА
                     ДЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ЙОНОВА
                     ДЕЯН ВАЛЕНТИНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ДЕЯНА ВОЛОДИЕВА ВЕНКОВА
                     ДЕЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИЛЯН ИЛИЕВ ДИНКОВ
                     ДИЛЯН НИКОЛОВ ВАЧЕВ
                     ДИЛЯНЧО МИТКОВ ДЕКОВ
                     ДИМИТРА МАРИНОВА ДИНКОВА
                     ДИМИТРИНА ИЛИЕВА КРАЧУНОВА
                     ДИМИТРИНА СПАСОВА МИНКОВА
                     ДИМИТРИНКА РОЗЕНОВА КАРАПЕТКОВА
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР ЙОЦОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР МАРИНОВ ЛУКАНОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТЬОВ КРАЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДАХЛЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕНКОВ
                     ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ
                     ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ТРАЙКОВ
                     ДИМКА БОРИСОВА ДЖУСТРОВА
                     ДИЯНА ВЪРБАНОВА МАНДЖОЛСКА
                     ДОБРИНА МАРИНОВА ПОПОВСКА
                     ДОРЕТА ВЕНКОВА НЕШЕВА
                     ЕВГЕНИ МИРОСЛАВОВ МИЦОВСКИ
                     ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ГЕЧЕВ
                     ЕВГЕНИ СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
                     ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА КРИВОДОЛСКА
                     ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА ДЪРВЕНЯШКА
                     ЕЛИ ВЪЛЧКОВА МУСЛИЙСКА
                     ЕЛИ ИВАЙЛОВА МИТОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА МУХЛЯШКА
                     ЕЛКА ИЛИЕВА ГЕЧЕВА
                     ЕЛКА ЙОРДАНОВА КАМЕНОВСКА
                     ЕМИЛ ВЕНКОВ МАРИНОВСКИ
                     ЕМИЛ ВЪЛЧКОВ ЛАЗАРОВ
                     ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МУСЛИЙСКИ
                     ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА МЛАДЖОВА
                     ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЙОЛКОВА
                     ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА
                     ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
                     ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА
                     ЕМИЛИЯН ЕВГЕНИЕВ ГЕЧЕВ
                     ЖАСМИНА ЙОРДАНОВА ГЕРАНДЖИЙСКА
                     ЗДРАВКА ЗАХАРИЕВА ПИРОВСКА
                     ЗДРАВКО МАРИАНОВ БОРИСОВ
                     ЗДРАВКО СВЕТЛОВ ИВАНОВ
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА ЯНАЧКОВА
                     ЗОРИТА ТРИФОНОВА ДРАГАНЧЕВА
                     ЗОРНИЦА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ЗОЯ ВАСИЛОВА БЕРЧЕВА
                     ЗОЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
                     ИВА ВАЛЕРИЕВА ТРЕПЕРЕШКА
                     ИВА ГЕОРГИЕВА ДАНИНСКА
                     ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ШУКАЛСКИ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ НИКИФОРСКИ
                     ИВАЙЛО МИЛКОВ ЦЕНОВ
                     ИВАЙЛО МИТКОВ БОЯДЖИЕВ
                     ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ФИЛЧЕВ
                     ИВАЙЛО ОЛЕГОВ ИЛИЕВ
                     ИВАЙЛО СТЕФАНОВ КАМЕНОВСКИ
                     ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ МЕТОДИЕВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ МИТОВ
                     ИВАЛИН ЦВЕТАНОВ РАДУЛОВ
                     ИВАЛИНА МАРИНОВА ДАХЛЕВА
                     ИВАЛИНА ПЕТРОВА БАНКОВА
                     ИВАЛИНКА ТОШКОВА МУСЛИЙСКА
                     ИВАН АСПАРУХОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЮКОВ ЙОВЧЕВ
                     ИВАН ДЕЛЧЕВ НЕНЧОВ
                     ИВАН КАМЕНОВ БАРБАЗОВ
                     ИВАН КАМЕНОВ КОКОШИНСКИ
                     ИВАН ЛЕНИНОВ ХАДЖИДРИЗОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ДРАГИЕВ
                     ИВАН РОСЕНОВ БЕЛЯШКИ
                     ИВАН ЦВЕТАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ИВАНКА ВЪЛКОВА ИЛИЕВА-БОРИСОВА
                     ИВАНКА ВЪЛЧКОВА ОПУШЕНСКА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ПИРОВСКА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ЦЕНКИНСКА
                     ИВАНЧО ДИМИТРОВ МАНОВ
                     ИВЕЛИНА МАРТИНОВА ТУРТАНСКА
                     ИВКА ХРИСТОВА МИНКОВА
                     ИВО ВАЛЕНТИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ИВО МИЛЧОВ ЧЕРГАНСКИ
                     ИВО ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ИГНАТ ВАСИЛЕВ ИГНАТОВ
                     ИГНАТ ПАНОВ ИГНАТОВ
                     ИЛИНКА КАМЕНОВА ТОШЕВА
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ДАХЛЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ИЛИЯ СТОЯНОВ НЕШЕВ
                     ИЛИЯ ТАНКОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ИЛИЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ЦВЕТКОВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ИЛИЯН ПЕПИЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН РАШКОВ ПЕТКОВ
                     ИЛИЯН ТИХОМИРОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ИЛОНКА ЙОЗОВА ИВАНОВА
                     ИЛОНКА СТРАХИЛОВА ПАНОВСКА
                     ИЛЧО ПЕТКОВ ИЛИЕВ
                     ИРЕНА МАРКОВА НИНЕШКОВА
                     ИРЕНА ПЛАМЕНОВА МАРИНОВА
                     ИРИНА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
                     ИСКРА ВЛАДИМИРОВА МИТОВА
                     ИСКРА ЙОРДАНОВА ТОШЕВА
                     ИСКРЕН ВЕЛИНОВ СТОИЛОВ
                     ИСКРЕН МИТКОВ ЦВЕТКОВ
                     ИСКРЕН ПЕТРОВ НАЧКОВ
                     ИСКРЕНА ИВАНОВА БОРИСОВА
                     ЙОВКА БЛАГОЕВА ПИРОВСКА
                     ЙОВКО ГЕОРГИЕВ БЕРЧЕВ
                     ЙОРДАН ВЪЛЧКОВ БАНКОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ
                     ЙОРДАН МАРИНОВ БЕРЧЕВ
                     ЙОРДАН МАРИНОВ ГЕРАНДЖИЙСКИ
                     ЙОРДАН НАНКОВ КРАЧУНОВ
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ БРАГАРУШЕВ
                     ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ БОЯДЖИЕВ
                     ЙОРДАН СТЕФАНОВ КАМЕНОВСКИ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕШЕВ
                     ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАНКА АТАНАСОВА РАДУЛОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕЧОВА МУСЛИЙСКА
                     ЙОРДАНКА ТОМОВА БАЦОВА
                     ЙОТКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ЙОЦО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     КАМЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА
                     КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     КАМЕЛИЯ ТРИФОНОВА ФИЛЧЕВА
                     КАМЕН ЛЮБОМИРОВ САВОВ
                     КАТЕРИНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
                     КАТЯ ВЕЛИЗАРОВА МЕТОДИЕВА
                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА МИЦОВСКА
                     КОРНЕЛИЯ ДИМИТРОВА МЕТОДИЕВА
                     КОРНЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ГЕРАНДЖИЙСКА
                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЦАЧЕВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ВАНЧУКОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДАХЛЕВ
                     КРАСИМИР ЛАЗАРОВ НИНЕШКОВ
                     КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ФИЛЧЕВ
                     КРАСИМИР ПЕТКОВ КОЦЪШКИ
                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ КОЖУХАРОВ
                     КРАСИМИРА НЕНКОВА ЗЛАТАНОВА
                     КРАСИМИРА ТОРНЬОВА ХРИСТОВА
                     КРУМ МЕТОДИЕВ ВЪЛОВ
                     КРЪСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ЕФТИМОВА
                     КРЪСТИНА ПЕЙЧЕВА МУХЛЯШКА
                     ЛАМБИНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЛЕНЧО ИВАНОВ ХАДЖИДРИЗОВ
                     ЛИДИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ЛИДИЯ КОСТОВА МЕТОДИЕВА
                     ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ДАХЛЕВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ГЕЧЕВА
                     ЛОРА КРАСИМИРОВА ЛАЗАРОВА
                     ЛЮБА РУМЯНОВА ЛАЗАРОВА-МАРИНОВА
                     ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
                     ЛЮБЕН ЙОВКОВ БЕРЧЕВ
                     ЛЮБИНКА КРЪСТЕВА НИНЕШКОВА
                     ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ГЕЧЕВА
                     ЛЮБОМИР ПЕТКОВ КРИВОДОЛСКИ
                     ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ ХАДЖИДРИЗОВ
                     МАГДА ВЕЛИКОВА ЛУКАНОВА
                     МАЛЕНА АНТОНОВА ГЕНОВСКА
                     МАЛИНА ВЪЛЧКОВА ПАНЧЕВА
                     МАЛИНА МАРИНОВА НАЙДЕНОВА
                     МАЛИНКА БОРИСОВА ЕРМОЛОВА
                     МАЛИНКА МЕТОДИЕВА МАРИНОВСКА
                     МАЛИНКА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА
                     МАРА ТОДОРОВА ГАВРИЛОВА
                     МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
                     МАРГАРИТА АРСЕНОВА БОЯНОВА
                     МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРГАРИТА ГЕРГОВА ГУДОВА
                     МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ЦАЧЕВА
                     МАРГАРИТА КИРИЛОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     МАРГАРИТА КРУМОВА ПЕТРОВА
                     МАРГАРИТА МИТКОВА ПАНЧЕВА
                     МАРГАРИТА СТОЯНОВА ЛУКАНОВА
                     МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА КРАЙЧЕВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     МАРИАНА ДИМИТРОВА КАЛМУШКА
                     МАРИЕЛА ПЕТРОВА ТОШЕВА
                     МАРИЕЛА ПЛАМЕНОВА МАРИНОВА
                     МАРИЕТА МЕТОДИЕВА ДОЧЕВА
                     МАРИЙКА МАРИНОВА БЕРЧЕВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА МИЛАНОВА
                     МАРИЙКА ЦЕНОВА ГРЕЖДЕЛСКА
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ СЪЛИЙСКИ
                     МАРИН НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
                     МАРИН СЛАВКОВ ДЯЛКОВ
                     МАРИН ХРИСТОВ ГОРАНЧЕВ
                     МАРИН ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
                     МАРИНА ИВАНОВА ДРЕНКИНА
                     МАРИНЕЛА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     МАРИО ЕМИЛОВ ВЛЪЧКОВ
                     МАРИЯ БУРЯНОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА НЕШЕВА
                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА ПЕЛОВСКА
                     МАРИЯ ПЛАМЕНОВА КАЛМУШКА
                     МАРИЯН НИКОЛОВ КАМЕНОВ
                     МАРИЯН РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА НИКИФОРСКА
                     МАРИЯНА МАРИНОВА БЕРЧЕВА
                     МАРИЯНА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯНА СОФИ САВОВА
                     МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ
                     МАРТИН ИВАНОВ ТУРТАНСКИ
                     МАРТИН КЛИМЕНТОВ ПЕТКОВ
                     МАРТИН КРАСИМИРОВ ЦАЧЕВ
                     МАРТИН ПЕТРОВ МАРИНОВ
                     МАРТИН ЦВЕТАНОВ ТОНЧЕВ
                     МАЯ АДРИАНОВА ВЕНКОВА
                     МАЯ МЕТОДИЕВА ВЪЛОВА
                     МАЯ СИМЕОНОВА АСЕНОВСКА
                     МИГЛЕНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     МИГЛЕНА МИЛЧЕВА ЛАЗАРОВА
                     МИГЛЕНА РАДОСЛАВОВА КИРИЛОВА
                     МИЛА КРАСИМИРОВА ТОШЕВА
                     МИЛЕН ВАЛЕРИЕВ МИТОВ
                     МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА
                     МИЛЕНА ПЕТРОВА ФИЛЧЕВА
                     МИЛКА ГАНЧЕВА ЦЕНОВА
                     МИЛКА ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     МИЛКА ЙОРДАНОВА БОЯДЖИЕВА
                     МИЛКО ИЛИЕВ ЦЕНОВ
                     МИЛЧО МОНОВ МОНИНСКИ
                     МИЛЧО ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ
                     МИМОЗА АНДРЕЕВА ЦУЙКА
                     МИМОЗА ТОНОВА ГЕНЧЕВА
                     МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ГАНОВ
                     МИРОСЛАВ ВЪЛЧКОВ ДАНИН
                     МИРОСЛАВ ВЪЛЧКОВ МИЦОВСКИ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
                     МИРОСЛАВ ИЛИЕВ МОНКОВ
                     МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ БЕРЧЕВ
                     МИРОСЛАВ МИЛЧОВ ЛАЗАРОВ
                     МИРОСЛАВ МИТКОВ ГОЛЕМАНОВ
                     МИРОСЛАВ ПЕТКОВ КАМЕНОВСКИ
                     МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ПАГЕЛСКИ
                     МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ БЕРЧЕВ
                     МИРОСЛАВ ЦЕНОВ БЕРЧЕВ
                     МИРОСЛАВА ОГНЯНОВА ТОДОРОВА
                     МИТКА АНГЕЛОВА НАЧКОВА
                     МИТКА ДИМИТРОВА МАНОВА
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МИТКО ИВАЙЛОВ БОЯДЖИЕВ
                     МИХАЕЛА ДРАГОМИРОВА ЙОНЧЕВА
                     МИХАЙЛ МАРИНОВ ПЕТКОВ
                     НАДЕЖДА ЗАХАРИЕВА БОЯДЖИЕВА
                     НАДЕЖДА НЕДЯЛКОВА МАРИНОВСКА
                     НАДЕЖДА ТОДОРОВА САВОВА
                     НАДЕЖДА ЦЕКОВА ИЛЧЕВА
                     НАДКА ГЕОРГИЕВА ЛЕСУРАШКА
                     НАДКА ГЕШЕВА КОЛЕВА
                     НАДКА ИВАНОВА ПИРОВСКА
                     НАНКО САВЕВ ГЕОРГИЕВ
                     НАНСИ ЙОТКОВА КУНЧЕВА
                     НАСКО ЕВГЕНИЕВ СЛАВЧЕВ
                     НАТАЛИЯ БОЯНОВА ГЕНАДИЕВА
                     НАТАЛИЯ ЛЮДМИЛОВА ПЕНЧЕВА
                     НАТАЛИЯ ОЛЕГОВА КУНЧЕВА
                     НАТАША ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     НЕДКО СТОЯНОВ НЕДЕВ
                     НЕЗАБРАВКА ВЕНКОВА ГЕЧЕВА
                     НЕЗАБРАВКА ХРИСТОВА ПЕТРОВСКА
                     НЕЛИ МАРИНОВА ГОРАНОВА
                     НЕЛИ ПЕТКОВА ГЕРГОВСКА
                     НИКИ ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
                     НИКО ДИМИТРОВ КАМЕНОВ
                     НИКОЛ СТАНИМИРОВА НИКОЛОВА
                     НИКОЛА ВАЛЕНТИНОВ МИТОВ
                     НИКОЛАЙ АНЧОВ АНГЕЛОВ
                     НИКОЛАЙ ВЕНКОВ МАРИНОВСКИ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПАНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТРАКИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ФИЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ЙОВКОВ БЕРЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ
                     НИКОЛАЙ КЛИМЕНТОВ ПЕТКОВ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ СЪЛИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ МИТКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОЦЕВ
                     НИКОЛИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     НИКОЛИНА ГЕРГОВА СВИНАРСКА
                     НИКОЛИНА ИГНАТОВА СТОЯНОВА
                     НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
                     НИКОЛИНА СЕМОВА МОНОВА
                     НИНА ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА
                     НИНА ГЕНОВА ПЕТРОВА
                     НОРКА КРУМОВА МИЛАНОВА
                     ОГНЯН РУМЕНОВ АСЕНОВСКИ
                     ОЛЕГ ИЛИЕВ СЛАВОВ
                     ОЛЯ НИКОЛАЕВА МИРОСЛАВОВА
                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПЕРЦАНСКИ
                     ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА БЕРЧЕВА
                     ПАВЛИНА ИЛИЕВА ДЕСПОТОВА
                     ПАВЛИНА СПАСОВА ПЕТРОВА
                     ПАВЛИНКА ЙОНЧЕВА ЙОНЧЕВА
                     ПАОЛА ПЕТРОВА КРУШОВЕНСКА
                     ПАРАСКЕВА ГОРАНОВА ГРЕЖДЕЛСКА
                     ПАУЛИНА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
                     ПЕЙО МИТКОВ ТАСИН
                     ПЕЙО ТОДОРОВ ГЕНАШКОВ
                     ПЕНКА ВЪЛЧКОВА ПАЛИБАЧИЙСКА
                     ПЕНКА ИЛИЯНОВА БЕРЧЕВА
                     ПЕНКА КРЪСТЕВА МЛАДЕНОВА
                     ПЕНКА МИТКОВА ПАГЕЛСКА
                     ПЕНКА МИТОВА СИМЕОНОВА
                     ПЕНКА РАЙКОВА МАРИНОВА
                     ПЕНКА ЦОЛОВА СТОЯНОВА
                     ПЕПА БОРИСОВА ФИЛЧЕВА
                     ПЕПА ТОШКОВА НАЙДЕНОВА
                     ПЕПИ ИЛИЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕПИ ЙОРДАНОВ БАХРИН
                     ПЕПИ МАРИНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ПЕПИ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВСКИ
                     ПЕТКАНА ВАСИЛЕВА БАХРИНСКА
                     ПЕТКО БОРИСОВ АНГЕЛОВ
                     ПЕТКО ВЛАЙКОВ ЯНКУЛОВ
                     ПЕТКО ЯНКУЛОВ СПАСОВ
                     ПЕТРАНА СТЕФАНОВА ЦОЛОВА
                     ПЕТРАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ВАЧЕВА
                     ПЕТЪР ВЕНКОВ КАМЕНОВСКИ
                     ПЕТЪР ВЛАЙКОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КРУШОВЕНСКИ
                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ ГОРАНОВ
                     ПЕТЪР ПЪРВАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ПЕТЪР РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
                     ПЕТЪР РАШКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ КИНОВСКИ
                     ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
                     ПЕТЯ ГОРАНОВА ЛЕСУРАШКА
                     ПЕТЯ ДИЛЯНЧОВА ДЕКОВА
                     ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА
                     ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЯ ПЕТРОВА ДЯЛКОВА
                     ПЕТЯ РАДОСЛАВОВА ПАПАЗОВА
                     ПЕТЯ СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
                     ПЕТЯ СТАЛИНОВА ИЛИЕВА
                     ПЕТЯ СТАНИСЛАВОВА ЛАЗАРОВА ЩАБЕЛ
                     ПЛАМЕН ГАБРИЕЛОВ ДРАГАНЧЕВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЕРМОЛОВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ШУКАЛСКИ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ КАЛМУШКИ
                     ПЛАМЕН ЙОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ ВАНЧУКОВ
                     ПЛАМЕН МАРИНОВ ПИРОВСКИ
                     ПЛАМЕН ПАНОВ КРАЙЧЕВ
                     ПЛАМЕН РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
                     ПЛАМЕН СВЕТЛИНОВ ГЕНОВСКИ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ПЕЛОВСКИ
                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ БОЯДЖИЕВ
                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ ДРЕНКИН
                     ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ГЕРГОВСКИ
                     ПЛАМЕНА ЮРИЕВА БАНЕШКА
                     ПЪРВОЛЕТА ИЛИЕВА БОЯДЖИЕВА
                     РАДА ГЕОРГИЕВА БЕРЧЕВА
                     РАДКА СТАНОЙКОВА БАНЕШКА
                     РАДОСЛАВ БОРИСЛАВОВ ГЕРГОВСКИ
                     РАДОСЛАВ КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ СЛАВЧЕВ
                     РАДОСТИН РОСЕНОВ ИВАНОВ
                     РАЯ ОРЛИНОВА ИВАНОВА
                     РЕНЕТА ПЕНКОВА ТОШЕВА
                     РЕНИ АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     РЕНИ БОРИСОВА ПЪРВАНОВА
                     РОСА ИВАНОВА ГОРАНОВА
                     РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЯШКИ
                     РОСЕН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     РОСИЦА АНГЕЛОВА ЦАЧЕВА
                     РОСИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА
                     РОСИЦА ИГНАТОВА ПАНОВА
                     РОСИЦА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
                     РОСИЦА ПЕТКОВА ПОПОВСКА
                     РОСИЦА ПЪРВАНОВА РУСИНОВА
                     РОСИЦА СИМЕОНОВА КОЦЪШКА
                     РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПОПОВСКИ
                     РУМЕН ДИМИТРОВ КУНЧЕВ
                     РУМЯН ЦВЕТАНОВ ЛАЗАРОВ
                     РУМЯНА АТАНАСОВА ВАНЧУКОВА
                     РУМЯНА СВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     САВКА ГАНЧЕВА НЕЧЕВА
                     САШКА АНДРЕЕВА ИГНАТОВА
                     САШКА ТОДОРОВА ГЕНАШКОВА
                     САШО ПАВЛОВ МЕТОДИЕВ
                     СВЕТЛА ИВАНОВА ПИРОВСКА
                     СВЕТЛА МАРИНОВА ГАНОВА
                     СВЕТЛА ХЕРНАНИЕВА СПИРОВА
                     СВЕТЛА ЦВЕТКОВА БАХРИНА
                     СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     СВЕТЛИН ПАНЧЕВ ГЕНОВСКИ
                     СВЕТЛИН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
                     СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ МИТОВ
                     СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ ЛИЧОВСКИ
                     СВЕТОСЛАВА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА
                     СВЕТОСЛАВА МИТАТОВА РЕДЖЕБОВА
                     СВИЛЕН АНГЕЛОВ ДАХЛЕВ
                     СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
                     СИЛВИЯ ВАЛЕРИЕВА СПАСОВА-БЕРЧЕВА
                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ДАХЛЕВА
                     СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
                     СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА
                     СИЛВИЯ НЕДЕЛЧЕВА ДОНЧЕВА
                     СИЛВИЯ РУСИМОВА ЦЕНОВА
                     СИМЕОН БОГОМИЛОВ БЕРЧЕВ
                     СИМОНА КРАСИМИРОВА КОЖУХАРОВА
                     СИЯ ЙОВКОВА БЕРЧЕВА
                     СЛАВЯНА МАРИНОВА СЛАВКОВА
                     СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА КАМЕНОВСКА
                     СОФКА НИКОЛОВА ФИЛИПОВА
                     СТАНИСЛАВ ВЪЛЧКОВ ЛАЗАРОВ
                     СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ДРАГАНЧЕВА
                     СТАНИСЛАВА ЦВЕТАНОВА БОЯНОВА
                     СТАНКА ПЕТРОВА КРУШОВЕНСКА
                     СТАНКА СТАНОВА МОНИНСКА
                     СТЕЛА ДОНЕВА КАМЕНОВА
                     СТЕЛА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ ЦОЛОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ КАМЕНОВСКИ
                     СТЕФАН МАРИНОВ ИВАНОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ БОЖИНОВ
                     СТЕФКА КРУМОВА ВЪЛОВА
                     СТОЯН ВАЛЕНТИНОВ ЦЕКОВСКИ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ НЕШЕВ
                     ТАНЯ РУМЕНОВА КРУШОВЕНСКА
                     ТАТЯНА ВЕНКОВА ГЕНАШКОВА
                     ТАТЯНА ГЕНОВА ПЕТРУШКОВА
                     ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ТАТЯНА ИВАНОВА ХАДЖИДРИЗОВА
                     ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ТАНКОВА
                     ТАТЯНА ПЕТКОВА ПЕЛТЕШКА
                     ТАТЯНА ПЕТРОВА МИТОВА
                     ТАТЯНА РУСИНОВА ПЕТКОВА
                     ТАТЯНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТЕМЕНУГА ПЕТРОВА ТИТРИЙСКА
                     ТЕМЕНУЖКА КИРИЛОВА ГЕРГОВСКА
                     ТЕОДОР РОСЕНОВ ИВАНОВ
                     ТЕОДОРА БОЯНОВА ПЕТКОВА
                     ТЕОДОРА ИЛИЯНОВА АЙДЪН
                     ТЕОДОСИ ВЪЛЧКОВ БЕРЧЕВ
                     ТЕРЕЗА ВЕЛИНОВА СТОИЛОВА
                     ТИХОМИР ЕМИЛОВ ПИРОВСКИ
                     ТИХОМИР ИЛИЕВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ТИХОМИР ТЕОДОСИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ТИХОМИР ЦВЕТОМИРОВ ТОШЕВ
                     ТОДОР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ВЪЛЧКОВ ДРЕНКИН
                     ТОДОР ВЪЛЧКОВ ПАГЕЛСКИ
                     ТОДОР ИВАНОВ БЕРОВ
                     ТОДОР ПЕТЬОВ КРАЙЧЕВ
                     ТОДОР ПЛАМЕНОВ БОЯДЖИЕВ
                     ТОДОР ЦВЕТКОВ ТИТРИЙСКИ
                     ТОДОР ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ
                     ТОТКА СИМЕОНОВА БЕРЧЕВА
                     ТОШКО ТРИФОНОВ КИНОВСКИ
                     ТРИФОН ИЛИЕВ ФИЛЧЕВ
                     ТРИФОН НЕНЧЕВ МЛАДЖОВ
                     ХОСАМ ХАСАН ОСМАН
                     ХРИЗАНТЕМКА ДИНЧОВА ПЕТРОВА
                     ХРИСИЯН ЮЛИЯНОВ МАРИНОВ
                     ХРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА МЕТОДИЕВА
                     ХРИСТИНА ИВАНКОВА ИЛИЕВА
                     ХРИСТИНА МАРИНОВА ГОРАНОВА
                     ХРИСТИНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ХРИСТИЯНА ВЪЛЧКОВА ДОНКИНСКА
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ ЯКИМОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ НЕШЕВ
                     ХРИСТО МИЛОВ ХРИСТОВ
                     ЦВЕТАН АНАТОЛИЕВ БЕРЧЕВ
                     ЦВЕТАН ГЕШОВ КУНЧЕВ
                     ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦВЕТАН КАМЕНОВ МОНОВ
                     ЦВЕТАН ЛЮБОМИРОВ САВОВ
                     ЦВЕТАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЦВЕТАНА КРЪСТЕВА ЙОНОВА
                     ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ТОНЧОВСКА
                     ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ХАДЖИДРИЗОВА
                     ЦВЕТАНКА ВЕНКОВА ВЛАДИМИРОВА
                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ВЛЪЧКОВА
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА КРУШОВЕНСКА
                     ЦВЕТАНКА НИКОЛАЕВА МАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МИТОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА КОЦЪШКА
                     ЦВЕТЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА СТОИЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА МАРИНОВСКА-КУШЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ГЕРГОВСКА
                     ЦВЕТОМИЛА ЕВГЕНИЕВА ЦВЕТАНОВА
                     ЦВЕТОМИР ГОШОВ ЦВЕТАНОВ
                     ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦВЕТОМИР ЛЮБОМИРОВ ХАДЖИДРИЗОВ
                     ЦВЕТОМИРА ПЕТРОВА ТОШЕВА
                     ЦВЕТОСЛАВ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦЕНКА МАРИНОВА КРОСЕВА
                     ЦЕНО МЛАДЕНОВ БЕРЧЕВ
                     ЦЕЦА ЦВЕТАНОВА МАРИНОВСКА
                     ЦЕЦКА ИВАНОВА ЯКИМОВА
                     ЦЕЦО БОГОМИЛОВ БЕРЧЕВ
                     ЦОНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
                     ЮЛИАНА ВЛАЙКОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА ГАРВАНСКА
                     ЮЛИЯ ВЪЛЧКОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ЮЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
                     ЮЛИЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ
                     ЮЛИЯНА БРАНИМИРОВА ЧОКОВА
                     ЮРИ ЛАЗАРОВ БАНЕШКИ
                     ЯНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
                     ЯНКА ТРИФОНОВА БЕРЧЕВА
                     ЯНКО НИКОЛОВ ПЕЛТЕШКИ
                     ЯНКО СВЕТЛИНОВ ВЕНКОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ
         ОБЩИНА МИЗИЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.МИЗИЯ                   КМЕТСТВО ..МИЗИЯ СЕКЦИЯ № 004
         адрес на избирателната секция УЛ.9-ТИ СЕПТЕМВРИ "№2А-ДГ"НЕЗАБРАВКА" - БАЗА "ДЕТЕЛИНА"

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АГЛИКА ВАЛЕНТИНОВА КАРАНТИЛСКА
                     АКСИНИЯ МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     АЛБЕНА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА
                     АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     АЛЕКС АЛЕКСАНДРОВ ЦЕКОВСКИ
                     АЛЕКСАНДРА ЕМИЛИЯНОВА БОРИСОВА
                     АЛЕКСАНДРА ПЕТЬОВА ПЕТРОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ БОЯНИН
                     АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ СТОЯНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЦЕКОВСКИ
                     АЛЕКСИ БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     АНА МИЛЧЕВА ПЕЛОВА
                     АНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     АНАТОЛИ ТИХОМИРОВ ПЕНЕВ
                     АНАТОЛИ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ВЪЛЧКОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КУЧИЯШКИ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕНОВСКИ
                     АНГЕЛ ИВАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ДУХЛАНСКИ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ СЪЛИНСКИ
                     АНГЕЛ ПЕПОВ ПЕЛОВ
                     АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ
                     АНДРИЯН ИЛИЕВ БУЛЯШКИ
                     АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА
                     АНЕТА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     АНИ ПЕТКОВА ДАХЛЕВА
                     АНКА ПЪРВАНОВА ПЕТРОВА
                     АНКА СТОЯНОВА СЕМКОВА
                     АННА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     АННА ЦВЕТАНОВА КАШОВА
                     АННА-МАРИЯ ДИЛЯНОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     АНТОАНЕТА ГАНЧЕВА БАЧЕВА
                     АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА
                     АНТОНИО АТАНАСОВ НИКОЛОВ
                     АСЯ ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АСЯ ИЛИЕВА КИРИЛОВА
                     АТАНАС САРПИОНОВ КОСТОВ
                     БИЛЯН ИВАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     БИСТРА ИВАНОВА КУЧКАНСКА
                     БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ БАЧЕВ
                     БОГОМИЛ МАРИОВ ПЕЛОВ
                     БОГОМИЛ ТОДОРОВ БОЖКОВ
                     БОЖИДАР ВЛАДИМИРОВ МЕТОДИЕВ
                     БОЙКО ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
                     БОРИС ВЕНКОВ МОНОВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ
                     БОРИСЛАВ ИВОВ ПЕТРОВ
                     БОРИСЛАВ НЕДКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     БОРЯНА КАМЕНОВА ВЕЛКОВА
                     БОРЯНА КОСТАДИНОВА КИРИЛОВА
                     БОЯН ПЛАМЕНОВ БАНЕШКИ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КАРАНТИЛСКИ
                     ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ КРАЙНЕВ
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ВЕЛЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ САВОВ
                     ВАЛЕНТИН МИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАЛЕНТИН МИТКОВ ТАХИРСКИ
                     ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВЪЛЧКОВ
                     ВАЛЕНТИН САНДОВ ДИМИТРОВ
                     ВАЛЕНТИНА АНТОНОВА ТИПЧЕНСКА
                     ВАЛЕНТИНА НАНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА РАБРОВА
                     ВАЛЕНТИНО ЧАВДАРОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ ВЛЪЧКОВ
                     ВАЛЕРИ ВЪЛЧКОВ ДАНИН
                     ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ВЕЛЧЕВ
                     ВАЛЕРИ СТАЙКОВ ПАГЕЛСКИ
                     ВАЛЕРИ СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ТОНОВ
                     ВАЛЕРИЯ ПЕТЬОВА ПЕТРОВА
                     ВАЛИНА ДИМИТРОВА СЪЛИНСКА
                     ВАСИЛ КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ
                     ВАСИЛКА ЦВЕТАНОВА МИТОВА
                     ВАСКО ГЕОРГИЕВ БУЛЯШКИ
                     ВАСКО ЙОРДАНОВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ВАСКО РАШКОВ ПЕТРОВ
                     ВЕЛИЗАР ВЪЛЧКОВ КАШОВ
                     ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ВЕНЕЛИН ВЕЛИЗАРОВ КАШОВ
                     ВЕНЕЛИН МИТКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕНЕЛИН ПЛАМЕНОВ ГЕРГОВСКИ
                     ВЕНЕРА КЛИМЕНТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕНЕТА АНАТОЛИЕВА ПАНОВА
                     ВЕНЕТА ВЪЛЧКОВА ИВАНОВА
                     ВЕНЕТА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВЕНЕТКА АНДРОВА ЙОРДАНОВА
                     ВЕНЕТКА ИЛИЕВА БЕЛОБРОДСКА
                     ВЕНКО ТРИФОНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     ВЕНЦИСЛАВ ПЛАМЕНОВ МИЦОВСКИ
                     ВЕНЦИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ МИТОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ СТАМЕНОВ ХРИСТОВ
                     ВЕНЦИСЛАВА НИКОЛАЕВА НАЧАЛНИШКА
                     ВЕРА МАРИНОВА АРСЕНКОВА
                     ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕРКА АСЕНОВА КОЧИЯШКА
                     ВЕРКА ИЛИЕВА ДЖИНЕРСКА
                     ВЕРОНИКА МАРГАРИТОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ БАНКОВ
                     ВЕСКА НАЙДЕНОВА КАШОВСКА
                     ВЕСКА ПЕТРОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     ВЕСКО ТОДОРОВ БАНКОВ
                     ВЕЦА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
                     ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА НАКОВА
                     ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВИКТОРИЯ МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
                     ВИКТОРИЯ ЯСЕНОВА БОНЕВА
                     ВИЛЯНА ВАСКОВА РАШКОВА
                     ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА-КОСТИ
                     ВИОЛЕТА ДАМЯНОВА НЕНЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ВЕНКОВА
                     ВИОЛЕТА ТИНЧЕВА ГОРАНОВА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ГЕНОВСКА
                     ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА КАЙМАШКА
                     ВИОЛЕТКА ПЕТРОВА СВИНАРСКА
                     ВИОЛИН ГЕОРГИЕВ КОЦЕВ
                     ВИОЛИН МЕТОДИЕВ КАШОВ
                     ВИОЛИН МОНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ВИОЛИНА ТОДОРОВА КАЛМУШКА
                     ВИЧКО ГЕРЧЕВ ВИЧЕВ
                     ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ КАРАНТИЛСКИ
                     ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ДЯВОЛСКИ
                     ВЛАДИСЛАВА ТИХОМИРОВА БЛАГОЕВА
                     ВЛАЙКО ЦВЕТКОВ ПЕЛОВ
                     ВЛЪЧКО ГЕШЕВ КУНЧЕВ
                     ВРЪБКА ХРИСТОВА ВЪРБАНОВА
                     ВУНКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
                     ВЪЛО ИВАНОВ ПЪРВАНОВ
                     ГАБРИЕЛ ПЕТКОВ БАНКОВ
                     ГАБРИЕЛА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     ГАЛИНА ВЕНКОВА МИТОВА
                     ГАЛИНА ГЕНОВА МИЦОВСКА
                     ГАЛИНА СТАНЧЕВА ЗЛАТАНОВА
                     ГАЛИНА ЯКИМОВА КАШОВА
                     ГАЛИНКА ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА
                     ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ДРАГАНЧЕВА
                     ГАЛЯ КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛЯ НИКОЛОВА ВЪЛЧКОВА
                     ГАЛЯ СПАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛЯ ТИХОМИРОВА БАЧЕВА
                     ГАЛЯ ТОДОРОВА ТОНОВА
                     ГАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ГЕНА ПЕТРОВА ПЕЛОВСКА
                     ГЕНКА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
                     ГЕНОВЕВА ИВАНОВА ЦЕНКИНСКА
                     ГЕНОВЕВА ТОДОРОВА КАЙМАШКА
                     ГЕОРГИ ВЕЛИЗАРОВ ЦВЕТАНОВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛЧЕВ КОЦЕВ
                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ФИЛЕВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ САЙКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕРГОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРУШКОВ
                     ГЕРГАНА ВИЧКОВА ВИЧЕВА
                     ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА БАНКОВА
                     ГЕРГАНА КОЙЧЕВА ИВАНОВА
                     ГЕРГИНА ТОДОРОВА ВЛАДКОВА
                     ГРЕТА ГЕОРГИЕВА БАНКОВА
                     ГРИША БОЖКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГРИША МАРИНОВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ДАВИД АНАТОЛИЕВ ДАХЛЕВ
                     ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ МИЦОВСКИ
                     ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА МИЛЧОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     ДАНИЕЛА ПАВЛИНОВА ВАСИЛЕВА
                     ДАНЧО ВЕНКОВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ДАРИН ПЕТРАЧКОВ ВИДЬОВ
                     ДАФИНКА ГЕНЧЕВА КОСТОВА
                     ДЕСИСЛАВ ВАСИЛЕВ НАКОВ
                     ДЕСИСЛАВА ПЕТЬОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     ДЕТЕЛИНА ВЕНКОВА КРЪСТЕВА
                     ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА КРАЙНЕВА
                     ДИАНА АНГЕЛОВА ВИЧЕВА
                     ДИАНА ЦВЕТКОВА БАНКОВА
                     ДИЛО ИВАНОВ ЧЕРГАНСКИ
                     ДИЛЯН АНГЕЛОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     ДИЛЯН БОЖКОВ БАНЕШКИ
                     ДИЛЯН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИЛЯН ТОДОРОВ КАЛПАЗАНСКИ
                     ДИЛЯНА СПАСОВА МИЦОВСКА
                     ДИМИТРИНА МАРИНОВА ДЯВОЛСКА
                     ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ЦЕКОВА
                     ДИМИТРИЧКА ВЪЛЧЕВА КАРАНТИЛСКА
                     ДИМИТЪР БЛАГОЕВ КРАЙНИЯ
                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИЛКОВ
                     ДИМИТЪР РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТРИФОНИЯДИС
                     ДИНКА ТАНЧЕВА ГЕНОВСКА
                     ДОБРИНА ИВАНОВА ДАХЛЕВА
                     ДОБРОМИР ТИХОМИРОВ БАЧЕВ
                     ДОНКА КОСТАДИНОВА САВОВА
                     ДОРА ВАСИЛЕВА БАНКОВА
                     ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ СЪЛИЙСКИ
                     ЕВГЕНИЯ ЦВЕТАНОВА НАНОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕРГОВА ГРИГОРОВА
                     ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     ЕЛЕНКА ТАНКОВА КРУШОВЕНСКА
                     ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА КАРАНТИЛСКА
                     ЕЛЕОНОРА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА КАЛПАЗАНСКА
                     ЕМИЛ ВЕНЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕЛОВ
                     ЕМИЛ МИРОСЛАВОВ ШУМАНСКИ
                     ЕМИЛ ПЕТКОВ БАНКОВ
                     ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     ЕМИЛИЯН ВАЛЕРИЕВ ПАГЕЛСКИ
                     ЕМИЛИЯН ИВАНОВ БОРИСОВ
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     ЗЛАТКО ГРИШЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ИВАЙЛО ИВАЙЛОВ ЗЛАТАНОВ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ КАЛМУШКИ
                     ИВАЙЛО ИЛИЕВ КОЧИЯШКИ
                     ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ КАШОВ
                     ИВАЙЛО КОЛЬОВ ДЕКОВ
                     ИВАЙЛО НЕОФИТОВ ЕМИЛОВ
                     ИВАЛИН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАЛИН БОЖКОВ БАНЕШКИ
                     ИВАЛИНА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
                     ИВАЛИНА ТОШКОВА ХРИСТОВА
                     ИВАН АНГЕЛОВ СЪЛИНСКИ
                     ИВАН ГАЛИНОВ КАЛМУШКИ
                     ИВАН ИЛИЕВ ВЕНКОВ
                     ИВАН МАТОВ БАНЕШКИ
                     ИВАН МИРКОВ БОЯНИН
                     ИВАН ТИХОМИРОВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА ВЪЛЧКОВА КРАЙНЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КРУШОВЕНСКА
                     ИВАНКА ГЕРГОВА ВЪЛКОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ПАНЧЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА САВОВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА ТРИФОНОВА СТЕФАНОВА
                     ИВЕЛИНА ПЕТЕВА ВИДЬОВА
                     ИВЕТА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
                     ИВО КОЙЧЕВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯ БОРИСОВ КАЙМАШКИ
                     ИЛИЯ ВЕНКОВ МАНДЖОЛСКИ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ КОЧИЯШКИ
                     ИЛИЯ КИРИЛОВ ГРИГОРОВ
                     ИЛИЯ ТРИФОНОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     ИЛИЯН КИРИЛОВ КУНЧЕВ
                     ИЛИЯН ПЕТЬОВ НИКОЛОВ
                     ИЛИЯНА МАРИНОВА ТОДОРОВА
                     ИЛИЯНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
                     ИЛКА ТОДОРОВА СЕМКОВА
                     ИЛОНКА ВЛАЙКОВА ПЕТРОВА
                     ИРЕНА ДИМИТРОВА ДАХЛЕВА-ПЕТРОВА
                     ИРЕНА ЛЮБОМИРОВА ХАДЖИДРИЗОВА
                     ИРЕНА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА
                     ЙОАН ТЕОДОСИЕВ ПЕНЧЕВ
                     ЙОАНА БОРИСЛАВОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЙОАННА ПЕТРОВА ЦЕКОВСКА
                     ЙОВКА ИГНАТОВА ЧЕРГАНСКА
                     ЙОРДАН АНДРОВ БАНКОВ
                     ЙОРДАН КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
                     ЙОРДАН МАТОВ БАНЕШКИ
                     ЙОРДАН МАТОВ БАНКОВ
                     ЙОРДАН МИХАЙЛОВ ДЯВОЛСКИ
                     ЙОРДАН НИКОЛОВ КАШОВ
                     ЙОРДАНА ПЕТРОВА ПЕНЯШКА
                     ЙОРДАНКА ЛЪЧЕЗАРОВА КАШОВА
                     ЙОРДАНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАНКА ТОДОРОВА БОРИСОВА
                     КАЛОЯН БОРИСЛАВОВ ЗЛАТАНОВ
                     КАЛОЯН ДИЛЯНОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     КАЛОЯН ИВАЙЛОВ ДЕКОВ
                     КАЛОЯН КРАСЕНОВ ДОНКИН
                     КАЛОЯН ЯСЕНОВ БОНЕВ
                     КАМЕЛИЯ АНДРЕЕВА ТАБАКОВА
                     КАМЕЛИЯ БОЙКОВА БЕЛОБРОДСКА
                     КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     КАМЕЛИЯ ТРИФОНОВА БОЖКОВА
                     КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ГЕНОВСКА
                     КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТРЕПЕРЕШКА
                     КАТЯ ПЕТКОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     КЕРКА ЕЛЕНЧЕВА ОРЯХОВСКА
                     КИРИЛ ВЪЛЧКОВ КУНЧЕВ
                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
                     КЛИМЕНТ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     КЛИМЕНТ ОРЛИНОВ ГОРАНОВ
                     КОЛЬО ДЕКОВ ЛАЗАРОВ
                     КОНСТАНТИН ДАНОВ КОЦОВ
                     КОНСТАНТИН КРАСИМИРОВ ФИЛЕВ
                     КОНСТАНТИНА ДИМИТРОВА ТАБАКОВА
                     КОРНЕЛИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     КОСТАДИНКА ЛЮБОМИРОВА САРИКОВА
                     КРАСЕН ПЕПОВ ДОНКИН
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
                     КРАСИМИР МАРИНОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     КРАСИМИР ПЕТРОВ ТАНОВ
                     КРАСИМИР СПАСОВ ЦЕКОВ
                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ ТОНЕВ
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА КАЛМУШКА
                     КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ПЕНЯШКА
                     КРИСТИАН АЛЕКСАНДРОВ ЦЕКОВСКИ
                     КРИСТИНЕ ГЕОРГИЕВА ДЕКОВА
                     КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ ИЛИЕВ
                     КРИСТОФЪР ВАСКОВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ЛАЗАР ПЕТКОВ САВОВ
                     ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА ГЕРГОВСКА
                     ЛИЛИЯ КРАСЕНОВА ДОНКИНА
                     ЛИЛИЯ МИЛЧОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
                     ЛИЛИЯ ПЛАМЕНОВА ГЕРГОВСКА
                     ЛИЛЯНА МИЛКОВА САВОВА
                     ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ЛАШКОВА
                     ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ПЕНЯШКИ
                     ЛЪЧЕЗАР МЕТОДИЕВ КАШОВ
                     ЛЮБА АСЕНОВА КОЦЕВА
                     ЛЮБИНКА КАМЕНОВА БАНКОВА
                     ЛЮБКА ПЕТКОВА ТЕНЖЕРСКА
                     ЛЮБОСЛАВ ДАНИЕЛОВ КОЦЕВ
                     ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ ЛУКАНОВ
                     МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЧЕВА
                     МАДЛЕНА МИЛКОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     МАКСИМ ХРИСТОВ ГЕНОВСКИ
                     МАЛИНА ГЕОРГИЕВА МИЦОВСКА
                     МАЛИНА ДИМИТРОВА ТРИФОНИАДИС
                     МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
                     МАРГАРИТА ВЪЛЧКОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРГАРИТА ВЪЛЧКОВА РУСИНОВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДЖУСТРОВА
                     МАРГАРИТА ПЕПОВА ПЕЛОВА
                     МАРГАРИТА СИМЕОНОВА ТАХИРСКА
                     МАРГАРИТА ТРИФОНОВА ВЪРБАНОВА
                     МАРГАРИТА ЦАНОВА ЦЕНКИНСКА
                     МАРИАНА ИВАНОВА ЦЕНКИНСКА
                     МАРИАНА НИКОЛОВА БАЛАНОВА
                     МАРИЙКА АНГЕЛОВА ГЕНОВСКА
                     МАРИЙКА ГИНОВА БОЖИНОВА
                     МАРИН ДИМИТРОВ ЦЕНКИН
                     МАРИН ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИН ИЛИЕВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     МАРИН МАРИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     МАРИО ИВАНОВ ПЕЛОВ
                     МАРИО МИРОСЛАВОВ БЕЛОБРОДСКИ
                     МАРИО НИКОЛАЕВ КРУШОВЕНСКИ
                     МАРИО ПЕТКОВ ДРАГИЕВ
                     МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА ДАНИНА
                     МАРИЯ ЕМИЛОВА БАНКОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ПАГЕЛСКА
                     МАРИЯ КРАСИМИРОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ЗЛАТАНОВА
                     МАРИЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИЯН ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ
                     МАРИЯН ВАСКОВ РАШКОВ
                     МАРИЯН ВИЧКОВ ВИЧЕВ
                     МАРИЯН МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИЯНА СТОЯНОВА ЧЕРГАНСКА
                     МАРИЯНА ХРИСТОВА БОЯНИНСКА
                     МАРКО ЛЪЧЕЗАРОВ КАШОВ
                     МАРУСЯ КРЪСТЕВА ФИЛЕВА
                     МАЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     МАЯ НИКОЛОВА МЕТОДИЕВА
                     МАЯ ПЕШОВА ДИМИТРОВА
                     МАЯ РАДОСЛАВОВА КОЦЕВА
                     МЕТОДИ БОЯНОВ РАНГЕЛОВ
                     МИГЛЕНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
                     МИГЛЕНА ТЕОДОСИЕВА ИВАНОВА
                     МИКАЕЛА НИКОЛАЕВА БЕРЧЕВА
                     МИЛЕН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МИЛЕНА ХРИСТОВА МАНОЛОВА
                     МИЛКА МАРИНОВА САВОВА
                     МИЛКО МАРИНОВ БЕЛОБРОДСКИ
                     МИЛЧО ПЕТКОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     МИЛЧО СТОЯНОВ СЕМКОВ
                     МИЛЧО ТОДОРОВ ПЕЛОВ
                     МИНКА ЯНЕВА ЦОНОВСКА
                     МИРОСЛАВ БОЙКОВ БЕЛОБРОДСКИ
                     МИРОСЛАВ ГРИШЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ ЧЕРГАНСКИ
                     МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ БАНКОВ
                     МИРОСЛАВ КРЪСТЕВ ТИПЧЕНСКИ
                     МИРОСЛАВ МОНОВ ЗЛАТАНОВ
                     МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ДАНОВ
                     МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ МИЧОВ
                     МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ
                     МИРОСЛАВА ПЕТРОВА БОРИСЛАВОВА
                     МИТКО ВАЛЕНТИНОВ ТАХИРСКИ
                     МИТКО ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     МИТКО ТОДОРОВ МИЦОВ
                     МИХАИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     МЛАДЕН ИВАНОВ МУХЛЯШКИ
                     МЛАДЕН МИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ
                     МЛАДЕН ЦВЕТКОВ СИЛЯВСКИ
                     НАДЕЖДА БОРИСЛАВОВА ПАНОВА
                     НАДЕЖДА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
                     НАДЯ ИЛИЕВА ГЕЧЕВА
                     НАДЯ КИРЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     НАНКО ЙОТОВ НАНОВ
                     НАТАЛИЯ ДОЧЕВА КАМЕНОВА
                     НАТАЛИЯ ДРАГАНОВА БАХРИНА
                     НЕДКО ВАСИЛЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     НЕДКО ЙОРДАНОВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     НЕЛИ МИТОВА ЗЛАТАНОВА
                     НЕОФИТ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ДЯВОЛСКИ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ КРУШОВЕНСКИ
                     НИКОЛАЙ МИЛЧОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ТОТКОВ КУНОВ
                     НИКОЛЕТА МИРОСЛАВОВА ЧЕРГАНСКА
                     НИКОЛЕТКА МАРИНОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА
                     НИКОЛИНА РУСЛАНОВА ТРИФОНИЯДИС
                     НИКЪЛАС НИКОЛАЕВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     НИНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ОЛГА ЛЮДВИГ МАНДЖОЛСКА
                     ОРЛИН КРУМОВ ГОРАНОВ
                     ПАМЕЛА АНДРЕЕВА ТАБАКОВА-МЛАДЕНОВА
                     ПАМЕЛА БОГОМИЛОВА БОЖКОВА
                     ПАНКА ИГНАТОВА ДЕКОВА
                     ПАНКА ПЕТРОВА БЕЛОБРАДСКА
                     ПАНЧО АНГЕЛОВ ГЕНОВСКИ
                     ПАУЛИНА ОЛЕГОВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕНА ИВАНОВА ДИНЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ГЕРГОВСКА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ДЯВОЛСКА
                     ПЕПА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА
                     ПЕПИ АНГЕЛОВ ПЕЛОВ
                     ПЕПИ ГЕОРГИЕВ ТУРТАНСКИ
                     ПЕПИ ИВАНОВ ДОНКИН
                     ПЕПИ МАРИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ПЕПИ СИМОВ КАРАНТИЛСКИ
                     ПЕПИ ЦВЕТАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ПЕТКО АНГЕЛОВ БАХРИН
                     ПЕТКО ЕМИЛОВ БАНКОВ
                     ПЕТКО ИЛИЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
                     ПЕТРА ИГНАТОВА БУЛЯШКА
                     ПЕТРАНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТРАНА МАРИНОВА КАРАНТИЛСКА
                     ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ КАМЕНОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КИРОВ
                     ПЕТЪР ГЕРГОВ ТЕНДЖЕРСКИ
                     ПЕТЪР ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ КАРАНТИЛСКИ
                     ПЕТЪР ЛУКАНОВ МАРИНОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР ТОМОВ СИМЕОНОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЛАШЕВ
                     ПЕТЬО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЬО СПАСОВ НИКОЛОВ
                     ПЕТЯ ГАБРИЕЛОВА БАНКОВА
                     ПЕТЯ ИВОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЯ МИТКОВА СКИНЪР
                     ПЕТЯ СТАЙКОВА ПАГЕЛСКА
                     ПЕТЯ ТИХОМИРОВА ГОРАНОВА
                     ПЛАМЕН БОЖИДАРОВ ВЛАДИМИРОВ
                     ПЛАМЕН БОЖКОВ БАНЕШКИ
                     ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
                     ПЛАМЕН ВЕНКОВ ГЕРГОВСКИ
                     ПЛАМЕН ВЪЛЧКОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНОВ
                     ПЛАМЕН ДАНЧОВ ВЕНКОВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ РУСИНОВ
                     ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ КОЦЕВ
                     ПЛАМЕН РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
                     ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ НАЧАЛНИШКИ
                     ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ТАНКОВ
                     ПОЛИНА ЦВЕТАНОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     РАДКА АСЕНОВА ПЪРВАНОВА
                     РАДОСЛАВ ЛАЗАРОВ САВОВ
                     РАДОСЛАВ ПЕТРОВ КИРИЛОВ
                     РАЙКА ТОМОВА БАЧЕВА
                     РАЙЧО ИГНАТОВ ТОДОРОВ
                     РАЛИЦА ПЕТРОВА БОНЕВА
                     РОЗА СЛАВЧЕВА ЙОСИФОВА
                     РОЗАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕЛОВА
                     РОСИЦА АНГЕЛОВА КОЦЕВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     РОСИЦА РАЙЧОВА ИГНАТОВА
                     РУМЯНА ЙОРДАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     РУМЯНА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РУСКА ТОДОРОВА ПАГЕЛСКА
                     РУСЛАН КИРИЛОВ КУНЧЕВ
                     САРПИОН ХРИСТОВ КОСТОВ
                     САШКА ДИМИТРОВА НАЧАЛНИШКА
                     САШКА СИМЕОНОВА ГЕРГОВСКА
                     САШО ПЕПОВ КАРАНТИЛСКИ
                     СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ МИТОВ
                     СВЕТОСЛАВА МИЛОТИНОВА ПЕТКОВА
                     СИЛВИЯ ДАНАИЛОВА АСЕНОВА
                     СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ЦЕНКИНСКА
                     СИЛВИЯ ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
                     СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА БРЕШКОВА
                     СИЛВИЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     СИЛВИЯ КОСТОВА МАРИНОВА
                     СИМЕОН ВЕЛИКОВ ТУЧЕВ
                     СИМЕОН ВИОЛИНОВ ЗЛАТАНОВ
                     СИМОНА ХРИСТОВА ТЕНДЖЕРСКА
                     СЛАВЕЙ ЦВЕТАНОВ ВЛАЙКОВ
                     СЛАВИ МАРИНОВ ГЕЧЕВ
                     СЛАВЯН СТАНИМИРОВ БОЯНИНСКИ
                     СНЕЖАНКА ИВАНОВА ОРЯХОВСКА
                     СНЕЖКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА-ГЕРГОВА
                     СОНЯ ОГНЯНОВА ИВАНОВА
                     СПАСКА ИВАНОВА КУЧИЯШКА
                     СТАЛИН ПАВЛОВ ОЙСОЛОВ
                     СТАНИМИР ИВАНОВ БОЯНИНСКИ
                     СТАНИМИР САШКОВ ЦВЕТКОВ
                     СТАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
                     СТАНКА ВЪЛОВА ЗЛАТАНОВА
                     СТАНКА МИЧОВА БУЛЯШКА
                     СТЕЛИЯН ХРИСТОВ ВЛАШЕВ
                     СТЕФКА ГЕНЧОВА ЛЕХЧЕВСКА
                     СТИЛИЯН БОГОМИЛОВ БАЧЕВ
                     СТОИЛ ЙОРДАНОВ ДЯВОЛСКИ
                     СТОЯН ИЛИЕВ КРАЙНИЯ
                     СТОЯН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
                     СТОЯНКА ВАСИЛЕВА БОЯНИНСКА
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА ВИДЬОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА ПАГЕЛСКА
                     ТАНЯ СПАСКОВА БАНКОВА
                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА ЙОНКОВА
                     ТЕМЕНУГА ВЪЛЧКОВА СПАСОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА
                     ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА КАЛПАЗАНСКА
                     ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ ТОНОВ
                     ТЕОДОР РАЙЧОВ ИГНАТОВ
                     ТЕОДОРА ДАНЧЕВА КОЦЕВА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА МИЦОВСКА
                     ТЕОДОСИ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
                     ТЕРВЕЛ ВАЛЕРИЕВ ПАГЕЛСКИ
                     ТИХОМИР АТАНАСОВ ПЕНЕВ
                     ТИХОМИР ДИМИТРОВ ЛАШКОВ
                     ТИХОМИР ИВАНОВ ВЪРБАНОВ
                     ТИХОМИР ИЛИЕВ ТОДОРОВ
                     ТИХОМИР ЙОРДАНОВ БАЧЕВ
                     ТИХОМИР КОЛЬОВ ДЕКОВ
                     ТИХОМИР ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ
                     ТИХОМИР ЛЮБЕНОВ КАРАНТИЛСКИ
                     ТИХОМИР ТОДОРОВ СВИНАРСКИ
                     ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
                     ТИША ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР КРАСИМИРОВ СПАСОВ
                     ТОДОР МАРИНОВ МИЦОВСКИ
                     ТОТА ВАСИЛОВА ДИНЕВА
                     ТОТКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ТОТКА НИКОЛОВА ПЕЛОВА
                     ТРИФОН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
                     ТРИФОН ПЕТРОВ ГОРАНОВ
                     ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ГУЦОВА
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО ПАНЧЕВ ГЕНОВСКИ
                     ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ НЕНЧЕВ
                     ЦВЕТАН МАРИНОВ БАНКОВ
                     ЦВЕТАН МИЧОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦВЕТАН СВЕТОСЛАВОВ МИТОВ
                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ КУЧИЯШКИ
                     ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА
                     ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА КАСИЕРСКА
                     ЦВЕТАНА ИВАНОВА ГЕРГОВСКА
                     ЦВЕТАНА ЙОЦОВА НИКОЛОВА
                     ЦВЕТАНА МАРИНОВА ТРЕПЕРЕШКА
                     ЦВЕТАНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
                     ЦВЕТАНА ПАВЛОВА ПЕЛОВСКА
                     ЦВЕТАНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
                     ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА ДАХЛЕВА
                     ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА ЙОНКОВА
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПАПАЗОВА
                     ЦВЕТАНКА ФЛОРОВА ДРАГИЕВА
                     ЦВЕТЕЛИН ОРЛИНОВ ГОРАНОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ВЪЛЧКОВА КОЛЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА СПАСОВА
                     ЦВЕТКО МАТОВ БАНКОВ
                     ЦВЕТОМИР ВАЛЕНТИНОВ КАРАНТИЛСКИ
                     ЦВЕТОМИР ДИЛОВ ЧЕРГАНСКИ
                     ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
                     ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ БАНКОВ
                     ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ НАЧАЛНИШКИ
                     ЦВЕТОМИР СТАНЧЕВ НИКОЛОВ
                     ЦЕЦА ПЕТРОВА КОЖУХАРОВА
                     ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
                     ЦОНКА СТОЯНОВА БОЯНИНА
                     ЧАВДАР ВАЛЕНТИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
                     ЯНИСЛАВ МАРИНОВ ЦЕНКИН
                     ЯСЕН САВЕВ БОНЕВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ
         ОБЩИНА МИЗИЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.САРАЕВО                  КМЕТСТВО САРАЕВО СЕКЦИЯ № 005
         адрес на избирателната секция УЛ.ХРИСТО БОТЕВ"25-КМЕТСТВОТО

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     БОЖИНКА КРЪСТЕВА ДИКОВА
                     БОРИСЛАВА ВИТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВАЛЕРИ ВИТКОВ КАМЕНОВ
                     ВИТАЛИ ВАЛЕРИЕВ ВИТКОВ
                     ВЪЛКАНА ПЕТКОВА ЯНКУЛОВА
                     ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ РАДУЛОВ
                     ГОСПОДИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ИВАЛИН ВЕНКОВ ИВАНОВ
                     КАМЕН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     МАРГАРИТА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     НАДКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛАЙ РУМЕНОВ СВЕТОМИРОВ
                     СТОЯНКА МАРИНОВА ВЪРБАНОВА
                     СТОЯНКА ПЕТКОВА ЛИПНЕШКА
                     ЦВЕТАН ВАЛЕРИЕВ ВИТКОВ
                     ЦВЕТАН МИНКОВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ЦВЕТАНА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНКО ВАЛЕРИЕВ КАМЕНОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ
         ОБЩИНА МИЗИЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВОЙВОДОВО                КМЕТСТВО ВАЙВОДОВО СЕКЦИЯ № 006
         адрес на избирателната секция УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№19-ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АНГЕЛ БОРИСОВ КОЛЧЕВ
                     АНГЕЛ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
                     АНЕЛИЯ БОЯНОВА ПЕТРОВА
                     АНИ АНТОАНОВА БОРИСОВА
                     АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА ТОНЕВА
                     АНТОН БОЯНОВ ТОНЕВ
                     АСЕН НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     АСЕН ОГНЯНОВ АСЕНОВ
                     БИСТРА ВЛАДИМИРОВА ВЪЛКОВА
                     БОЙКО РАЙЧЕВ БЛАГОЕВ
                     БОРИС ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     БОРИС ТИХОМИРОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ АНТОНОВ ТОНЕВ
                     БОРЯНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
                     БОРЯНА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
                     ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА БОРИСОВА
                     ВАЛЕНТИНА ДЕЛЧОВА НИКОЛОВА
                     ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНКОВ
                     ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ВАЛЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
                     ВАНЯ ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА
                     ВАСИЛ МАРИНОВ ВЪЛОВСКИ
                     ВАСИЛ СИМЕОНОВ МАРКОВ
                     ВАСИЛ СТОЯНОВ НЕНОВ
                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     ВЕЛИЗАР ИВАНОВ ДИМОВ
                     ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
                     ВЕНЕТА ГРУЕВА МАРКОВА
                     ВЕНЕТА КРУМОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОИЧЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ РАЙЧЕВ САВОВ
                     ВЕРОНИКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕСЕЛКА ВЛАДИМИРОВА КИРИЛОВА
                     ВЕСКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     ВИЛКА ЛЮБЕНОВА ТУРТАНСКА
                     ВИОЛЕТА БЛАГОЕВА ИГНАТОВА
                     ВЛАДИМИР МИРЧЕВ ПЕТРОВ
                     ГАБРИЕЛ РУМЕНОВ СТЕФАНОВ
                     ГАЛИНА ВАСИЛЕВА КОЙНАРСКА
                     ГЕОРГИ БОГДАНОВ СТОЯНОВ
                     ГЕОРГИ СТОЙНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ГРИША ЛАЗАРОВ ЙОРДАНОВ
                     ГЪЛАБИНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
                     ГЮЛАБИЯ ВАСИЛЕВА КРУМОВА
                     ГЮРГЕНА ГЕНЕВА БОНЕВА
                     ГЮРГЕНА ДЕЛЧОВА АВРАМОВА
                     ДАНКА ИГНАТОВА АНГЕЛОВА
                     ДАНЧЕ СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ДЕЛА ДЕЛЧОВА ДИМОВА
                     ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА ЛЮБЕНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ВЕЛИЗАРОВА ИВАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА ИВАНОВА
                     ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИЛОВА
                     ДИЛИЯН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
                     ДИЛЯН АЛЕКСАНДРОВ МЕТОДИЕВ
                     ДИМИТЪР АНКОВ НЕНОВ
                     ДИМИТЪР АСЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТРЕВ
                     ДИМИТЪР ЛУКАНОВ МАРКОВ
                     ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ
                     ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СЛАВЧОВ ДИМИТРОВ
                     ДОБРИНА НЕЦОВА РУСИНОВА
                     ДОНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА
                     ЕВТИМ ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНКА БОГОЕВА ТОДОРОВА
                     ЕЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
                     ЕМИЛ РАНГЕЛОВ КРУМОВ
                     ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ
                     ЗДРАВКА РАЙЧЕВА ФЛОРОВА
                     ИВА МИРОСЛАВОВА СТОЯНОВА
                     ИВАЙЛО РУМЕНОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ЛЮДМИЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЪРВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЦВЕТОМИРОВ ЦВЕТКОВ
                     ИВЕЛИНА БОЙКОВА АНГЕЛОВА
                     ИВЕТА МИХАЙЛОВА ЦВЕТАНОВА
                     ИЛИЯН ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ
                     ИЛИЯНА МИЛЕВА МИТРЕВА
                     ИЛОНКА ЛЮДВИГОВА КОПРИВА
                     ИНА ВЕНЦИСЛАВОВА БЛАГОЕВА
                     ИРЕНА ГЕОРГИЕВА МИЛОВА
                     ИСКРЕН ВЕЛИЗАРОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН ДАМЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН НИКОЛОВ ФЛОРОВ
                     ЙОРДАНКА СТОЙЧЕВА ИВАНЧЕВА
                     ЙОСИФ БОГОМИЛОВ ЕЛЕНКОВ
                     ЙОХАН ЮЛИУС ЕДИХ
                     ЙОШКА ЙОСИФОВА КОСТОВА
                     КАЛОЯН ОГНЯНОВ АСЕНОВ
                     КАТЕРИНА ИВАНОВА МИТЕВА
                     КАТЕРИНА КРАСИМИРОВА КОЦЕВА
                     КАТЯ НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     КИРИЛ БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     КИРИЛ ИВАНОВ КОЦЕВ
                     КРАСИМИР БОЯНОВ БОНЕВ
                     КРАСИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ КОЦЕВ
                     КРИСТИЯН ЦВЕТАНОВ МИТРЕВ
                     ЛАЗАРИНА СТОЯНОВА КОПРИВА
                     ЛИЛИ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
                     ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ЛИЛЯНА ЕВТИМОВА ИЛИЕВА
                     ЛЮБА СТОЙНЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ЛЮДВИГ ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ
                     ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ КОПРИВОВ
                     ЛЮДМИЛ ЛЕОНОВ ЦОНЕВ
                     МАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРГАРИТА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЕЛА ОГНЯНОВА ЦОНЕВА
                     МАРИЕЛА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИНА ВАСИЛЕВА НЕНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА БОНЕВА
                     МЕТОДИ ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ
                     МЕТОДИ ПЕТРОВ ДИЛОВ
                     МИЛЕВА МАРКОВА ХРИСТОВА
                     МИЛКА КАРЛО ИВАНОВА
                     МИЛЧО КРУМОВ МИЛАНОВ
                     МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
                     МИРОСЛАВ ЦВЕТЕВ ЦВЕТКОВ
                     МИХАЕЛА ЛЮДМИЛОВА ИВАНОВА
                     МИХАЙЛ ЛЮБОМИРОВ МИЧОВ
                     МЛАДЕН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
                     НАДЕЖДА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     НАДЯ ВЕНЦИСЛАВОВА СТОЙЧЕВА
                     НАТАЛИЯ КИРИЛОВА БОРИСОВА
                     НЕЗАБРАВКА БОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕЗАБРАВКА СЛАВОВА КОСТАДИНОВА
                     НЕЦО РУСИНОВ ИЛИЕВ
                     НИКОЛАЙ ЛУКАНОВ МАРКОВ
                     НОРА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
                     ОГНЯН АСЕНОВ НИКОЛОВ
                     ОФЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА
                     ПАВЛИНА ДОБРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПАНКА ГЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ПАРАШКЕВА НЕНОВА ПЕТРОВА
                     ПЕНКА ЦОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТРА НИКОЛОВА СТОЙКОВА
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ МИТКОВ
                     ПЕТЪР КЛИМЕНТОВ ЛАЛОВ
                     ПЕТЯ МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     ПЪРВОЛЕТА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА
                     РАДКО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
                     РАДОСЛАВА РУМЕНОВА ДАМЯНОВА
                     РАЛИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА
                     РОСАЛИНА БАГРЯНОВА КАМЕНОВА
                     РОСЕН БОЙКОВ БОРИСОВ
                     РОСИЦА КИРИЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     РУМЕН ДАМЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     РУМЕН ЕМИЛОВ ЦВЕТКОВ
                     РУМЕН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     РУМЯНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
                     РУСИН ИЛИЕВ РУСИНОВ
                     РУСКА ТОДОРОВА КОЛЧЕВА
                     САЙЯ ВЛАДИМИРОВА МИРЧЕВА
                     СВЕТЛА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     СИЛВЕСТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     СИМЕОН МАРКОВ АВРАМОВ
                     СЛАВИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     СЛАВЧО ПЕТРОВ ТРИЧКОВ
                     СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА СТЕФАНОВА
                     СТЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ СТОЙНЕВ
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     ТИХОМИР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
                     ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ТОМОВ
                     ТОШКО СТОИЧКОВ МИЛАНОВ
                     ФРИДРИХ ЮЛИУС ЙЕДИГ
                     ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИЯНА БИСЕРОВА ВЪЛКОВА
                     ХРИСТО ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЦВЕТОМИРОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     ЦВЕТАН ЕМИЛОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЦВЕТАНКА ЛУКОВА МАРКОВА
                     ЦВЕТЕЛИН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦВЕТКО СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТОМИР СИМЕОНОВ МАРКОВ
                     ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦЕЦКА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
                     ЧАВДАР ТРИФОНОВ ЦВЕТАНОВ
                     ЯНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ
         ОБЩИНА МИЗИЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КРУШОВИЦА                КМЕТСТВО КРУШОВИЦА СЕКЦИЯ № 007
         адрес на избирателната секция УЛ."МИНКО КОСТАДИНОВ "№69 ДГ-"НЕЗАБРАВКА"

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АКСИНИЯ РУМЯНОВА ВАТОВА
                     АЛЕКСАНДЪР МАРИЯНОВ БОРИСОВ
                     АНАТОЛИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     АНАТОЛИ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     АНГЕЛ ЙОНЧЕВ ЦЕКОВ
                     АНГЕЛ КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ МАЛЧЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ГОРАНОВА
                     АНГЕЛИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМОВА
                     АНГЕЛИНА МАРИНОВА ТОШКОВА
                     АНДРЕЙ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
                     АНДРИЯН ПАВЛОВ БОРИСОВ
                     АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     АНЕЛИЯ ГЕРГОВА АНГЕЛОВА
                     АНЕЛИЯ ОГНЯНОВА ЕЛЕНКОВА
                     АНЕЛИЯ РУСИНОВА ЙОНЧЕВА
                     АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ИЛИЕВА
                     АНЕТА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА
                     АНИ ПЕТКОВА НИКОЛОВА
                     АНИТА ЦВЕТАНОВА ЦЕКОВА
                     АНКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
                     АНТОАНЕТА ВЕЛИЧКОВА АСЕНОВА
                     АНТОНКА СИЛВАНОВА МИЛЕНОВА
                     АСЕН ВЕЛИКОВ БЕНОВ
                     АСЕН ВЕЛИЧКОВ АСЕНОВ
                     АСЯ ЖИВКОВА ПЪРВАНОВА
                     АСЯ ПАВЛИНОВА ДАМЯНОВА
                     АТАНАСКА КОСТОВА ИЛИЕВА
                     АТАНАСКА РАДОСЛАВОВА КРЪСТЕВА
                     БЕАТРИС ДАНАИЛОВА ВАЛЕНТИНОВА
                     БЕАТРИС ИЛИЕВА ЙОСИФОВА
                     БИЛЯНА МИТКОВА ИВАНОВА
                     БИСЕР ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ
                     БИСЕР МАРИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     БИСТРА ДИМИТРОВА ЧИРЕНСКА
                     БЛАГОМИР ДИМИТРОВ МИРКОВ
                     БОГДАН БОГОМИЛОВ ЕЛЕНКОВ
                     БОГДАНА ГОРАНОВА ТРИФОНОВА
                     БОГОМИЛ СПАСОВ БОЯНОВ
                     БОЖИДАР КИРИЛОВ МАРИНОВ
                     БОЖИДАР ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
                     БОРИС АНГЕЛОВ МИЛЬОВ
                     БОРИСЛАВ ВЪТКОВ ПЕТКОВ
                     БОРИСЛАВ МИТКОВ ХРИСТОВ
                     БОРИСЛАВ ПАВЛОВ БОРИСОВ
                     БОРКО МИЛЧЕВ АНГЕЛОВ
                     БОРЯНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     БОЯН РУСИНОВ ПЕТКОВ
                     БОЯН ЦВЕТИН ПАЧОВ
                     БОЯНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ВАЛЕНТИН СТАНЬОВ ВЪЛКОВ
                     ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА БАБУШКОВА
                     ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНОВА
                     ВАЛЕРИ ВАНКОВ ПЕТРОВ
                     ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
                     ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     ВАЛЕРИ ЛУКАНОВ ВЪЛКОВ
                     ВАЛЕРИ МИРКОВ ЯНКУЛОВ
                     ВАЛЕРИ НАКОВ СТОЯНОВ
                     ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА ЦВЕТКОВА
                     ВАНКО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
                     ВАНЯ ХАРАЛАМПИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА МИРКОВА
                     ВАСИЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     ВАСКО ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ
                     ВАСЯ ГЕОРГИЕВА НИНОВА
                     ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     ВЕЛИЧКА ВОЛОДИЕВА МЕЧКОВА
                     ВЕЛИЧКА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕЛИЧКА СТАНЕВА ВЕЛИЧКОВА
                     ВЕЛИЧКО АНТОНОВ ИЛИЕВ
                     ВЕЛИЧКО АСЕНОВ ЙОНЧЕВ
                     ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
                     ВЕНЕРА МАРИНОВА ПЕТКОВА
                     ВЕНЕТА ПЕТРОВА ГОРАНЧОВА
                     ВЕНЕТА СЕРГЕЕВА АЛЕКСИЕВА
                     ВЕНКО ИВАНОВ КАМЕНОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ГЕНУРОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ СПАСОВ СПАСОВ
                     ВЕНЦИСЛАВА БОЯНОВА ПАЧЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВА ПЕТКОВА БОРИСОВА
                     ВЕРА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
                     ВЕРКА ИВАНОВА ВЪТОВА
                     ВЕРКА РАНГЕЛОВА МИЛЬОВА
                     ВЕРОНИКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСЕЛА ИВАНОВА ЦЕКОВА
                     ВЕСЕЛИН КРАСИМИРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ВЕСЕЛИН КРАСИМИРОВ МОНОВ
                     ВЕСЕЛИН КРЪСТЯНОВ КУРТОВ
                     ВЕСЕЛИНА КАТЕВА ВЕЛИЧКОВА
                     ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ВИКТОР СТАНИМИРОВ СТАМЕНОВ
                     ВИКТОРИЯ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
                     ВИЛИАНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
                     ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА КЪНЕВА
                     ВИОЛЕТА НЕДКОВА ЦВЕТКОВА
                     ВИОЛИН АНТОНОВ ИЛИЕВ
                     ВИОЛИН ШИБИЛОВ КИРИЛОВ
                     ВИОЛИНА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
                     ВИТАНКА ИЛИЕВА ГЕШЕВА
                     ВИТКА РАНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     ВЛАДИ ИВАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ БАНЕШКИ
                     ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЛАДИСЛАВ МАРТИНОВ ТУРТАНСКИ
                     ВОЛОДЯ БИСЕРОВ ВАЛЕНТИНОВ
                     ГАБРИЕЛ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ
                     ГАБРИЕЛ КИРИЛОВ ВАТКОВ
                     ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА КОЦЕВА
                     ГАБРИЕЛА ТИХОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАВРИЛ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
                     ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛИНА КАМЕНОВА ВАСИЛОВА
                     ГАЛИНА КРЪСТЕВА АНДОНОВА
                     ГАЛИНА МИТКОВА НАЙДЕНОВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА
                     ГАЛИНА ТОШКОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛЯ МИНЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛЯ НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛЯ ПЕПОВА НИКОЛОВА
                     ГЕНА КОСТОВА ДОБРЕНОВА
                     ГЕНАДИ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
                     ГЕНОВЕВА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
                     ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ КРЪСТЕВ
                     ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ КУРТОВ
                     ГЕОРГИ ГЕШЕВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ КАМЕНОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРИФОНОВ
                     ГЕОРГИ СИМЕОНОВ СТРАШИМИРОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
                     ГЕОРГИ ТОШКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРАСИМ ГЕОРГИЕВ ЗАМФИРОВ
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
                     ГЕРГАНА СПАСОВА НИНОВА
                     ГЕРГИНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА
                     ГЕШО ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
                     ГИНКА ТРИФОНОВА ТОМОВА
                     ГЛОРИЯ ИВОВА ГЕРАСИМОВА
                     ГОРАН ЙОРДАНОВ ГОРАНОВ
                     ГОРАН ПЕТКОВ ГОРАНОВ
                     ГОРИЦА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА
                     ГРЕТА ВЪТКОВА КРЪСТЕВА
                     ГЪЛАБИНКА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА
                     ГЮЛХАН НИКОЛАЕВ ТИРИКОВ
                     ДАГМАРА ВЪТКОВА ГЕРГОВА
                     ДАМЯН СПАСОВ АНГЕЛОВ
                     ДАНАИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ
                     ДАНАИЛ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ДАНАИЛ ЙОСИФОВ БОГОМИЛОВ
                     ДАНИЕЛА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
                     ДАНИЕЛА ГОРАНОВА ПЕТКОВА
                     ДАНИЕЛА КРУМОВА ХРИСТОВА
                     ДАНЧО РУМЕНОВ ХРИСТОВ
                     ДАНЧО ХРИСТОВ МИЛЬОВ
                     ДАРИН МАРИНОВ ДАМЯНОВ
                     ДАРИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ДАФИНКА ДИМИТРОВА ЦЕНОВА
                     ДЕНО МИНЧЕВ АНДРЕЕВ
                     ДЕСИСЛАВ РУМЕНОВ ДЕСПОТОВ
                     ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ТРИФОНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ТИХОМИРОВА СТОЯНОВА
                     ДЕСПО САМУИЛОВ ДЕСПОТОВ
                     ДЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
                     ДЕЯН БИСЕРОВ ВАЛЕНТИНОВ
                     ДИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ГОРАНОВА
                     ДИЛЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ДИМИТРА ИВАНОВА ДАКОВА
                     ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА ГОРАНОВА
                     ДИМИТРИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРИНКА ДРАГОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИТОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕРГОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТОШКОВ
                     ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ МАРИНОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ МИТКОВ
                     ДИЯНА КАМЕНОВА БОРИСОВА
                     ДОБРОМИРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА ТРИФОНОВА
                     ЕЛЕНКА КРЪСТЕВА ЦВЕТКОВА
                     ЕЛЕНКО БОГОМИЛОВ ЕЛЕНКОВ
                     ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА НИНОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ЕЛИСАВЕТА СПАСОВА БОЯНОВА
                     ЕЛИЯНА МИХАЙЛОВА МИЛЬОВА
                     ЕЛКА ВАЧОВА ЦЕКОВА
                     ЕЛКА ДАНАИЛОВА ЕМИЛОВА
                     ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЕМИЛ ЙОТОВ НЕНКОВ
                     ЕМИЛ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЕМИЛ ХРИСТОВ ЛИЦОВ
                     ЕМИЛ ШИБИЛОВ КИРИЛОВ
                     ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА МЛАДЕНОВА
                     ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА СПАСОВА
                     ЕМИЛИЯ МИТКОВА МАРИНОВА
                     ЖИВКО ЛЮБОМИРОВ МАХРЕМСКИ
                     ЗАРКА ЙОНЧОВА ЦЕКОВА
                     ЗОРИНА КРЪСТЕВА МАРИНОВА
                     ЗОРНИЦА ЛЮБОМИРОВА ЛУКАНОВА
                     ЗОРНИЦА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
                     ЗОЯ МИЛЧОВА АНГЕЛОВА
                     ИВА ИВАЙЛОВА МАРИНОВА
                     ИВА МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ МАРИНОВ
                     ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ
                     ИВАЙЛО МАРИНОВ ЧИРЕНСКИ
                     ИВАЙЛО МИТКОВ МАРИНОВ
                     ИВАЙЛО ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     ИВАЛИН ДАНАИЛОВ ВАЛЕНТИНОВ
                     ИВАЛИН ИВАНОВ МИНКОВ
                     ИВАЛИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
                     ИВАЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВЕЛИКОВ ВЕКОВСКИ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ЙОЛОВ МИРКОВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ ДАНОВ
                     ИВАН ЛЕНЧОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЛЮБЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПАВЛОВ ЙОСИФОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ТОМОВ
                     ИВАН СПАСОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЦВЕТОМИРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЦЕКОВ КРЪСТЕВ
                     ИВАНКА БЕНЧЕВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА
                     ИВАНКА ГОРАНОВА МИТЕВА
                     ИВАНКА ЗАНКОВА АНГЕЛОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ПАНОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ИВАНКА ТРИФОНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ИВАНКА ЦВЕТКОВА СИМЕОНОВА
                     ИВЕЛИН ЦЕКОВ ИВАНОВ
                     ИВО ГЕРАСИМОВ ЗАМФИРОВ
                     ИВО ЦВЕТОСЛАВОВ НИКОЛОВ
                     ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИЛИЕВСКИ
                     ИЛИЯ ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
                     ИЛИЯ ЙОСИФОВ БОГОМИЛОВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯН СТАНЬОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ТРИФОНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯНА ТОНЧЕВА ЗАМФИРОВА
                     ИЛИЯНА ЦЕКОВА ТОДОРОВА
                     ИНДРИХ ДИМИТРОВ СТАНКУЛОВ
                     ИРЕНА ЙОСИФОВА БУРДАКОВА
                     ИСУС ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ЙОАННА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОАННА ЦВЕТОМИРОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОНКА ВЛЪЧКОВА ВЪТКОВА
                     ЙОНЧО ПЕШОВ ЙОНЧОВ
                     ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ ДИМИТРОВ
                     ЙОРДАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ЙОРДАН КРАСИМИРОВ КОСТОВ
                     ЙОРДАН МИЛЧЕВ СТАНКУЛОВ
                     ЙОРДАН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
                     ЙОРДАН РУМЕНОВ ДЕСПОТОВ
                     ЙОРДАН ТИХОМИРОВ ХРИСТОВ
                     ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ СИМЕОНОВ
                     ЙОРДАНА КРЪСТЕВА ДАНОВА
                     ЙОРДАНА СТОЙКОВА КРЪСТЕВА
                     ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ДАНОВА
                     ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА БОГДАНОВА
                     ЙОРДАНКА МИЛЧОВА АНГЕЛОВА
                     ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОТО НЕНКОВ ЦВЕТКОВ
                     КАЛОЯН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
                     КАЛОЯН ИВАНОВ КОЦЕВ
                     КАЛОЯН СТАНЧЕВ БОРИСОВ
                     КАМЕЛИЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАМЕЛИЯ ЦАНКОВА МИЛЬОВА
                     КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА КАМЕНОВА
                     КАМЕН ПЕТКОВ МИТОВ
                     КАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     КАПКА ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА
                     КАРИНА ПЛАМЕНОВА МАРИНОВА
                     КАТЯ ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА
                     КИРИЛКА ВАТКОВА ХРИСТОВА
                     КЛАВДИЯ КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     КОСТАДИНА КРЪСТЕВА ДАНОВА
                     КОСТО ХРИСТОВ КОСТОВ
                     КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ КРУМОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МОНОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     КРАСИМИР ДАНИЕЛОВ СПАСОВ
                     КРАСИМИР МАРИНОВ ЧИРЕНСКИ
                     КРАСИМИР МИТКОВ ЯНКУЛОВ
                     КРАСИМИР СЛАВЧОВ КРАСИМИРОВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
                     КРАСИМИРА МАРИНОВА КРЪСТЕВА
                     КРАСИМИРА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА
                     КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ЧИРЕНСКИ
                     КРИСТИЯН ХРИСТОВ КАМЕНОВ
                     КРИСТОФЪР НИКОЛАЕВ КРУМОВ
                     ЛИДИЯ ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА
                     ЛИДИЯ ГОРАНОВА ПЪРВАНОВА
                     ЛИДИЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА
                     ЛИДИЯ ЙОТОВА ТАЧЕВА
                     ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
                     ЛИЛЯНА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА
                     ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА
                     ЛИЛЯНА МАРКОВА ИЛИЕВА
                     ЛЮБЕН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
                     ЛЮБЕН НАЙДЕНОВ КАМЕНОВ
                     ЛЮБЕН РУМЯНОВ СТОЯНОВ
                     ЛЮБИМКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
                     ЛЮБОМИР НАКОВ СТОЯНОВ
                     ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЛЮДМИЛ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ЛЮДМИЛ ВЕЛИЧКОВ ЗДРАВКОВ
                     ЛЮДМИЛ ЖИВКОВ ЛЮБОМИРОВ
                     ЛЮДМИЛА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА
                     МАГДА КУНЧОВА ВЕКОВСКА
                     МАГДА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
                     МАЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОСИФОВА
                     МАЛИНА ЛЕНЧОВА КАМЕНОВА
                     МАЛИНА СТОЯНОВА МАТОВА
                     МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
                     МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА
                     МАРГАРИТА ИВАНОВА БУРОВА
                     МАРГАРИТА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     МАРГАРИТА ИЛИЕВА ПАЧОВА
                     МАРГАРИТА МАРИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРГАРИТА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА
                     МАРГАРИТА НИКОЛОВА КАМЕНОПОЛСКА
                     МАРИАНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
                     МАРИАНА МИТЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЕЛА НИКОЛАЕВА ВЕСЕЛИНОВА
                     МАРИЕТА МИЛЧОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИН КРЪСТЕВ МАРИНОВ
                     МАРИН ПЕТРОВ ВЪЛКОВ
                     МАРИНЧО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИНЧО ХРИСТОВ ТОШКОВ
                     МАРИО ХРИСТОВ КРАСИМИРОВ
                     МАРИЯ ВЪЛКОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВОРГОВА
                     МАРИЯ ГЕРГОВА ЦВЕТКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА КРУМОВА
                     МАРИЯН БОРИСОВ АНГЕЛОВ
                     МАРИЯН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
                     МАРИЯН КРАСИМИРОВ ЧИРЕНСКИ
                     МАРИЯНА ДАНАИЛОВА МИЛЬОВА
                     МАРТИН РУМЕНОВ НИКОЛОВ
                     МАРУСЯ ГЕРАСИМОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРУСЯ ДИМИТРОВА ЧОНТОВА
                     МЕТОДИ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
                     МЕТОДИ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
                     МЕТОДИ НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ
                     МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА
                     МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
                     МИКА МЕТОДИЕВА ПАЧОВА
                     МИЛАДИН ИЛИЕВ ГЕРГОВ
                     МИЛЕН КУНЧЕВ ПЕТКОВ
                     МИЛЕН СПАСИМИРОВ МЛАДЕНОВ
                     МИЛЕН СТАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     МИЛЕН ТОДОРОВ ЦИКОВСКИ
                     МИЛКА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     МИЛКА ХРИСТОВА ВИДИНСКА
                     МИЛЧО ЦАНКОВ АНГЕЛОВ
                     МИНКА ЙОСИФОВА БОГОМИЛОВА
                     МИРКО ЯНКУЛОВ НИКОЛОВ
                     МИРОСЛАВ ЛУКАНОВ ЙОТОВ
                     МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ
                     МИРОСЛАВ РАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИРОСЛАВ СЛАВЕЕВ ТОШКОВ
                     МИТА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     МИТКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     МИТКА НОНЧЕВА АНГЕЛОВА
                     МИТКО АСЕНОВ ОПРОВ
                     МИТКО МАРИНОВ НИКОЛОВ
                     МИТКО МИРЧЕВ МИТЕВ
                     МИТКО ХРИСТОВ КОСТОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ МИЛЬОВ
                     МИХАЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕНУРОВА
                     МЛАДЕН ФИЛЮВ НЕТОВ
                     МОМЧИЛ АНЕТОВ ГЕНЧЕВ
                     МОМЧИЛ ГЕРАСИМОВ ЗАМФИРОВ
                     МОНИКА ИВАНОВА БАЛКАНСКА-НИКОЛОВА
                     МОНИКА СЛАВЧЕВА КРАСИМИРОВА
                     МЪЛВИНА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
                     НАДЕЖДА МИТОВА ЦЕКОВА
                     НАДКА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
                     НАДКА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА
                     НАДКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     НАЙДЕН КОСТОВ НАЙДЕНОВ
                     НАЙДЕН ПАЙСИЕВ НАЙДЕНОВ
                     НАЙДЕН ЦВЕТОМИРОВ НАЙДЕНОВ
                     НАКО СТОЯНОВ КЪНЕВ
                     НАТАЛИЯ БОРИСОВА БАКРОВСКА
                     НАТАЛКА СВЕТОСЛАВОВА МИТЕВА
                     НАЧКО ПЕТКОВ ИЛИЕВ
                     НАЧКО ПЛАМЕНОВ СПАСОВ
                     НЕЛИ ГЕРГОВА МАХРЕМСКА
                     НЕЛИ ИЛИЕВА ТОДОРОВА
                     НЕНКА СТОЯНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛА ХРИСТОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ КРУМОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕПОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ
                     НИКОЛАЙ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ЦЕКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛИНА БОЯНОВА РУСИНОВА
                     НИКОЛИНА ГЕРГОВА ПЪРВАНОВА
                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     НИКОЛИНА ДРАГАНОВА ЦВЕТКОВА
                     НИКОЛИНА НИКОЛОВА КОКОШАРСКА
                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
                     НИКОЛИНА СТАНЧОВА ИВАНОВА
                     НИКОЛИНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
                     НИКОЛИНКА ЦЕКОВА ДИМИТРОВА
                     НИНА ТОДОРОВА МАРИНОВА
                     ОГНЯН КАМБЕРОВ КОТОВ
                     ПАВЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ
                     ПАВЕЛ БОРИСОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ МАРИЯНОВ БОРИСОВ
                     ПАВЛИНА БОЖИДАРОВА МАРИНОВА
                     ПАВЛИНА ДИМИТРОВА НИНОВА
                     ПАВЛИНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
                     ПАВЛИНА ПЕТРОВА МАРИНОВА
                     ПАВЛИНКА ЦАНКОВА МИЛЬОВА
                     ПАИСИ ПАИСИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ПАИСИЙ НАЙДЕНОВ ПЕТРОВ
                     ПАМЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ПАМЕЛА СТОЯНОВА ПАВЛОВА
                     ПАНАЙОТ ИЛИЕВ ГЕРГОВ
                     ПЕНА СПАСОВА МЛАДЕНОВА
                     ПЕНА ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА БРЕСТЕНСКА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА МИНКОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА МИТОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА МИНКОВА
                     ПЕНКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕПА ЙОНЧЕВА ПЕТКОВА
                     ПЕПО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ПЕТКО ВЕЛИКОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО КАМЕНОВ БОРИСОВ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     ПЕТКО ТРИФОНОВ ГАЙДАРСКИ
                     ПЕТРА КОСТОВА ВЪТКОВА
                     ПЕТРА ТИХОЛОВА ДАЧКОВА
                     ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ПЕТЪР ПАИСИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ПЕТЪР ПЪРВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СПАСОВ ГЕРГОВ
                     ПЕТЪР СТАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     ПЕТЯ ИНДРИХОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТЯ ЙОРДАНОВА СТАМЕНОВА
                     ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ЙОТОВ НИКОЛОВ
                     ПЛАМЕН МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН МИТКОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН РУМЕНОВ ТОДОРОВ
                     ПЛАМЕН СПАСОВ СПАСОВ
                     ПЛАМЕНА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПОЛЯ ВЛАДИМИРОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     РАДКА ПЕТРОВА ГЕНЧОВСКА
                     РАДОСЛАВ КАТЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     РАДОСЛАВ МИРОСЛАВОВ РАЙКОВ
                     РАДОСЛАВА НАЧКОВА СПАСОВА
                     РАДОСЛАВА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА
                     РАЛИЦА ЦАНКОВА СТАНЧЕВА
                     РОЗАЛИНА КРЪСТЕВА ЦЕКОВА
                     РУМЕН ДЕСПОТОВ САМУИЛОВ
                     РУМЕН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
                     РУМЕН НИКОЛОВ СТАНЧОВ
                     РУМЕН ПЕТКОВ ТОДОРОВ
                     РУМЕН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     РУМЕН ХРИСТОВ МИЛЬОВ
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     РУМЯНА КАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РУМЯНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
                     РУСАЛКА МЕТОДИЕВА КИРИЛОВА
                     САБИНКА СЛАВЧЕВА ЦВЕТАНОВА
                     САША САШЕВА СИМЕОНОВА
                     СВЕТЛА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     СВЕТЛА НИКОЛОВА ЦЕНОВА
                     СВЕТЛОМИР ДЕНОВ СПАСОВ
                     СВЕТОСЛАВА ВАСИЛЕВА ЦЕКОВА
                     СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ ПАРАСКЕВОВ
                     СИЛВИ РУМЕНОВ СТОЯНОВ
                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     СИЛВИЯ ИВАНОВА ЦЕКОВА
                     СИЛВИЯ НИКОЛОВА ТОШКОВА
                     СИЛВИЯ ОГНЯНОВА БОРИСОВА
                     СИЛВИЯ СИМЕОНОВА СПАСОВА
                     СИЛВИЯ СТЕФЧОВА СТОЯНОВА
                     СИМЕОН ХРИСТОВ КОКОШАРСКИ
                     СИМЕОНА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     СИМЕОНА АНГЕЛОВА ПЪРВАНОВА
                     СИМЕОНА ГЕРГОВА ГУЦОВА
                     СИМЕОНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
                     СИМЕОНА ЦЕКОВА НЕЧЕВА
                     СИМОНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
                     СЛАВЕЙ ТОШКОВ МАРИНОВ
                     СЛАВКА ГЕРГОВА КРЪСТЕВА
                     СЛАВКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
                     СЛАВЧО КРАСИМИРОВ ВЕСКОВ
                     СЛАВЧО ПЕТРОВ СПАСОВ
                     СЛАВЧО ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
                     СНЕЖАНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
                     СНЕЖАНА ТРИФОНОВА АСЕНОВА
                     СНЕЖИНКА ОЛЕГОВА СТАНЧЕВА
                     СПАС ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     СПАС ГЕОРГИЕВ НИНОВ
                     СПАС ИВАНОВ СПАСОВ
                     СПАСИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ СПАСОВ
                     СПАСИМИР МЛАДЕНОВ ФИЛЕВ
                     СПАСКА АНГЕЛОВА БОЛГУРСКА
                     СПАСКА ТОШКОВА ЯНКУЛОВА
                     СТАНА ГОРАНОВА МАКЕДОНСКА
                     СТАНА МАРИНОВА КАМЕНОВА
                     СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     СТАНИМИР ЛЮБЧОВ ТРИНГОВ
                     СТАНИМИР НИКОЛАЕВ СТАМЕНОВ
                     СТАНИМИР НИКОЛОВ СТАНЧЕВ
                     СТАНИСЛАВ ЦАНКОВ СТАНЧЕВ
                     СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
                     СТАНЧО БОРИСОВ АНГЕЛОВ
                     СТАНЧО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     СТАНЬО ИЛИЕВ СТАНЬОВ
                     СТЕЛА МИТКОВА ЦВЕТКОВА
                     СТЕЛИЯН ГАВРИЛОВ ПЕТРОВ
                     СТЕФАНИ ЦВЕТОМИРОВА НАЙДЕНОВА
                     СТЕФКА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
                     СТИЛЯН ИЛИЯНОВ СТАНЬОВ
                     СТОЙКО ИВАНОВ СТОЙКОВ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА ФИЛЕВА
                     СТОЯНКА МАРКОВА ТОДОРОВА
                     СТОЯНЧО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     ТАТЯНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
                     ТЕДИСЛАВ ХРИСТОВ МИТКОВ
                     ТЕМЕНУГА ПАНОВА МАРИНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА АЛЕКСАНДРОВА ЦИКОВСКА
                     ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
                     ТЕМЕНУЖКА СТОЙНОВА ПЕТКОВА
                     ТЕОДОРА АНТОНОВА ПЕТРОВА
                     ТЕОДОРА СТАНЧЕВА БОРИСОВА
                     ТЕОДОРА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
                     ТИНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
                     ТИХОМИР ВАНЬОВ ТОДОРОВ
                     ТИХОМИР МАРИНОВ БАБУШКОВ
                     ТИХОМИР ПЕТРОВ ТОМОВ
                     ТИХОМИР СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ТИХОМИР ТОДОРОВ ТОМОВ
                     ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
                     ТОДОР АСЕНОВ ОПРОВ
                     ТОДОР ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ КОСТОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ТОДОРОВ ТРИФОНОВ
                     ТОДОРКА МИЛЧОВА ДИМИТРОВА
                     ТОНЧО МОМЧИЛОВ ГЕРАСИМОВ
                     ТОШКА НИКОЛОВА ГЕРОВА
                     ТОШКА ЦВЕТАНОВА ФИЛЕВА
                     ТРИФОН ГОРАНОВ ГОРАНОВ
                     ФАТМЕ МЕХМЕДАЛИЕВА ЯКУБОВА
                     ФИЛИПА ЛИЛОВА МИЛЬОВА
                     ХРИСТАНА АНГЕЛОВА ЦОЛОВА
                     ХРИСТАНА ИВАНОВА ГЕРГОВА
                     ХРИСТАНА НИКОЛОВА ЯНКУЛОВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
                     ХРИСТИНА МАРКОВА ИЛИЕВА
                     ХРИСТИНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА
                     ХРИСТИНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТИЯН ИВАЛИНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТИЯН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО АНТОНОВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО БОЯНОВ ПАЧЕВ
                     ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТАНОВ
                     ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО ЕЛЕНКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО КАМЕНОВ БОРИСОВ
                     ХРИСТО КРАСИМИРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ХРИСТО МАРИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО СИМЕОНОВ СТРАШИМИРОВ
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ НИНОВ
                     ЦВЕТАН ЗЛАТАНОВ СТЕФАНОВ
                     ЦВЕТАН ИВАЛИНОВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ЛЕНЧОВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
                     ЦВЕТАН КАМЕНОВ МАТОВ
                     ЦВЕТАН МАРИНОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТАН ТРИФОНОВ ЦЕКОВ
                     ЦВЕТАН ХРИСТОВ МАРИНОВ
                     ЦВЕТАНА ВОЙСЛАВОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА
                     ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЗАМФИРОВА
                     ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ЦВЕТАНА МИНКОВА БОРИСОВА
                     ЦВЕТАНА НИКОЛОВА СЕМКОВА
                     ЦВЕТАНА ПЕТРОВА МАРАКИ
                     ЦВЕТАНА ПЕТРОВА СТАНЬОВА
                     ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА ВЪЛКОВА
                     ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА-ГЕОРГИЕВА
                     ЦВЕТАНА ЦЕКОВА ПАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА СТАНЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ТИХОМИРОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА САМУИЛОВА
                     ЦВЕТИНКА СПАСОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТОМИЛА МОМЧИЛОВА ЗАМФИРОВА
                     ЦВЕТОМИР ВЕЛИЧКОВ ЗДРАВКОВ
                     ЦВЕТОМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЦЕКОВ
                     ЦВЕТОМИР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНОВ
                     ЦВЕТОМИР МИЛЧЕВ ЦАНКОВ
                     ЦВЕТОМИР НАЙДЕНОВ СИМЕОНОВ
                     ЦВЕТОМИР РУМЕНОВ ХРИСТОВ
                     ЦВЕТОСЛАВА СЛАВЧЕВА ЦВЕТАНОВА
                     ЦЕКО СТРАШИМИРОВ ПАРАСКЕВОВ
                     ЦЕЦА ИЛИЕВА ПАЧОВА
                     ЦЕЦА ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА
                     ЦОНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     ЦОНКА ТОШКОВА БЕЛЬОВСКА
                     ШИБИЛ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
                     ШИБИЛ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
                     ШУРА АНТОНОВА МИХАЙЛОВА
                     ШУРА ВЕЛИЧКОВА АСЕНОВА
                     ШУРА МАРИНОВА ПЕКОВА
                     ЮЛИЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ЯНИЧКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ
         ОБЩИНА МИЗИЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КРУШОВИЦА                КМЕТСТВО КРУШОВИЦА  СЕКЦИЯ № 008
         адрес на избирателната секция УЛ.ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ "№10-ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АЙНА СЛАВЧОВА ХРИСТОВА
                     АКСИНИЯ ТИХОМИРОВА ХРИСТОВА
                     АЛБЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ЦЕКОВ ТОДОРОВ
                     АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ЦЕКОВ
                     АНГЕЛ МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     АНГЕЛ ТРИФОНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА ВЕТОВА
                     АНГЕЛИНА ХРИСТОВА БУЛГУРСКА
                     АНДРЕЯНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     АНДРИЯН МИТЕВ ИВАНОВ
                     АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     АНЕЛИЯ СПАСОВА ВАСИЛЕВА
                     АНЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА МИТОВА
                     АНЕТА КРЪСТЕВА МАРИНОВА
                     АНЕТА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
                     АНИ АНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     АНИ ВАЛЕРИЕВ СПАСОВ
                     АНКА БОРИСОВА СТОЯНОВА
                     БАЛЕТКА ТРИФОНОВА КАМЕНОВА
                     БЛАГОВЕСТ АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
                     БЛАГОВЕСТ РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     БЛАГОЙ ВЪЛКОВ ЦЕКОВ
                     БЛАГОЙ ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ
                     БОГДАН ДИМИТРОВ НИКИФОРОВ
                     БОЖАНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
                     БОЖИДАР СТОЯНОВ МЕТОДИЕВ
                     БОРЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     БУДИНА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА
                     ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
                     ВАЛЕНТИН ГОРАНОВ ВЕТОВ
                     ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ГЕНОВА ВЪРБАНОВА
                     ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ БОСЕВ
                     ВАЛЕРИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ЦЕКОВ
                     ВАЛЕРИ СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ВАЛЕРИ СПАСОВ ЦЕКОВ
                     ВАЛЕРИЯ ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
                     ВАЛЕРИЯ ХРИСТОВА СТАНЬОВА
                     ВАЛЯ ГОРАНОВА ГАЙДАРСКА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА
                     ВАСИЛ ВАСИЛЕВ НЕТОВ
                     ВАСИЛ ВЪРБАНОВ МИЛОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ВАСИЛ ПЕТКОВ ВАСИЛОВ
                     ВАСИЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛКА ПЕТКОВА ГУЦОВА
                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА ТУДОРОВА
                     ВЕЛИЗАР МИТКОВ МАРИНОВ
                     ВЕЛИКО МИТКОВ СПАСОВ
                     ВЕЛИКО СТОЯНОВ КОЦОВ
                     ВЕЛИЧКА ЦЕКОВА КАЗАКОВА
                     ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     ВЕНЕТА СТОЯНОВА ГАЙДАРСКА
                     ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ВЕРГИНИЯ АНДРЕЕВА РАШКОВА
                     ВЕРКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     ВЕСА ЦЕКОВА ВЕЛИКОВА
                     ВЕСЕЛА КИРИЛОВА ДАМЯНОВА
                     ВЕСЕЛА САШЕВА ПЪРВАНОВА
                     ВЕСЕЛИН ДАНЧЕВ ПЕТРОВ
                     ВЕСЕЛИН ИЛИЯНОВ ВЕЛЧЕВ
                     ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
                     ВЕТКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВИКТОРИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА
                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
                     ВИОЛИНА БЛАГОЕВА ЙОРДАНОВА
                     ВИХРА СПАСОВА ЦАНКОВА
                     ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
                     ВЛАДИМИР МАРТИН ЙОРДАНОВ
                     ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ МЛАДЕНОВ
                     ВЛАДИСЛАВА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
                     ГАБРИЕЛ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
                     ГАЛИНА ЗДРАВКОВА ВЕЛЕВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА ЦЕКОВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     ГАНА ДИМИТРОВА ПАНОВА
                     ГЕНКА ВАСИЛЕВА ВЕТОВА
                     ГЕНКО ПЕТКОВ СПАСОВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ВЕНКОВ ПОПОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТОТЕВ
                     ГЕОРГИ МИТКОВ ЦЕКОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДАМЯНОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ СТОЯНОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГОРАНОВ
                     ГЕРГИНА ГОРАНОВА ПЕТРОВА
                     ГОРАН ВАЛЕНТИНОВ ГОРАНОВ
                     ГОРАН КОСТОВ ВЕЛКОВ
                     ГОРИЦА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА
                     ГОРИЦА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА
                     ГОРИЦА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
                     ГОРИЦА ЦОЛОВА ЦЕКОВА
                     ГРЕТА ЦВЕТАНОВА КОЦЕВА
                     ГЪЛЪБИН ПЕТКОВ ЙОТОВ
                     ГЪЛЪБИНА ПЕТКОВА МИТЕВА
                     ДАНАИЛ ВАЛЕНТИНОВ КРЪСТЕВ
                     ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ДАНАИЛ ПЕТРОВ МАРИНОВ
                     ДАНИЕЛ СПАСОВ ЦЕКОВ
                     ДАНИЕЛ ЦВЕТАНОВ БОРИСОВ
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
                     ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
                     ДАНЧО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ДАФИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ДЕНИЦА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ДЕНКА ТОДОРОВА ЧАВКОВА
                     ДЕНО ВАСИЛОВ ДЕНОВ
                     ДЕСИСЛАВ ДАНИЕЛОВ ИВАНОВ
                     ДЕСИСЛАВА ЦЕЦОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕТЕЛИНА ТРИФОНОВА МАРКОВА
                     ДИАНА БЛАГОЕВА ВЪЛКОВА
                     ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ДИЛЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ДИМИТРА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРА ГОРАНОВА НАКОВА
                     ДИМИТРА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     ДИМИТРА НИКОЛОВА НЕТОВА
                     ДИМИТРА ПЕТРОВА КУНЧЕВА
                     ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА КОНЕЦОВСКА
                     ДИМИТРИНА ВЕЛИЧКОВА МИТОВА
                     ДИМИТРИНКА ЖЕКОВА ДЖОГАЛОВА
                     ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ БОСЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КРИВОДОЛСКИ
                     ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИНА НИКИФОРОВНА ВЪТКОВА
                     ДИЯНА СТОЯНОВА ВЪРБАНОВА
                     ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ЦЕКОВ
                     ЕДОАРД ЛЮБЕНОВ ПЕЙКОВ
                     ЕЛЕНА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕОНОРА ВЪРБАНОВА ПАНОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ЕЛКА ЙОРДАНОВА ЦАНОВА
                     ЕЛКА СТАНЬОВА ПАРАСКЕВОВА
                     ЕЛКА ТОДОРОВА ГОРАНОВА
                     ЕМИЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ЕМИЛ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
                     ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ЦЕКОВА
                     ЗДРАВКА ЦЕКОВА ИЛИЕВСКА
                     ЗДРАВКО МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ЗЛАТКА ХРИСТОВА ЩЕРЕВА
                     ЗОРИНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
                     ЗОЯ ИЦЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЗОЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
                     ИВА ДОЧЕВА КОСТОВА
                     ИВАЙЛО ДАНАИЛОВ МАРИНОВ
                     ИВАЙЛО ЙОСИФОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАЙЛО ТОМОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ПАНОВ
                     ИВАЙЛО ЦЕКОВ НИКОЛОВ
                     ИВАЛИН АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ
                     ИВАЛИН КОЦЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЛИН ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ИВАЛИНА БЛАГОМИРОВА ТРОЯНОВА
                     ИВАЛИНА ГЕОРГИЕВА БОСЕВА
                     ИВАЛИНА ДАНОВА СТОЙКОВА
                     ИВАЛИНА ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАЛИНА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА
                     ИВАЛИНКА БОРИСОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВАЛЕРИЕВ БОСЕВ
                     ИВАН ВЕЛИЧКОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ БОСЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ КАМЕНОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ДЕНОВ
                     ИВАН МИНКОВ НАЙДЕНОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ГОРАНОВ
                     ИВАН ПЛАМЕНОВ МЛАДЕНОВ
                     ИВАН ТОШКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ТРИФОНОВ ГАЙДАРСКИ
                     ИВАН ЦЕКОВ НЕЧЕВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА ТРИФОНОВА
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА МИТОВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА КРИВОДОЛСКА
                     ИВАНКА СИМЕОНОВА ДАКОВА
                     ИВАНКА ЦВЕТКОВА ДАКОВА
                     ИВЕЛИНА ТОШКОВА ИВАНОВА
                     ИВЕТА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ИВО БЛАГОЕВ ЛАЗАРОВ
                     ИВО ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ
                     ИВО ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ИВО СИМЕОНОВ КАМЕНОВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ ЩЕРЕВ
                     ИЛИЯН ВЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     ИЛИЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     ИЛИЯНА КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА
                     ИЛИЯНА ПЕПОВА ЙОРДАНОВА
                     ИЛИЯНА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА
                     ИЛКА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА
                     ИЛОНКА СЛАВЧЕВА КИРИЛОВА
                     ИННА КЛИМЕНТОВА МАРИНОВА
                     ИРИНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ЙОЛКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОНКА КАМЕНОВА НАЙДЕНОВА
                     ЙОНКА МИТКОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОНКА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА
                     ЙОНЧО СТОЯНОВ ТОШКОВ
                     ЙОРДАН МАРИНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЙОРДАН СПАСОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ПЕНКОВА
                     ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА ЦЕКОВА КАМЕНОВА
                     ЙОСИФ ЙОРДАНОВ БАЦОВ
                     ЙОТО ВЕТОВ ЙОТОВ
                     КАЛИНА ИЛИЕВА ЩЕРЕВА
                     КАЛИНА СПАСОВА ЦАНКОВА
                     КАЛИНКА МИТКОВА ТОДОРОВА
                     КАЛИНКА ПЕТРОВА МАРИНОВА
                     КАЛОЯН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     КАТЯ МЕТОДИЕВА КАМЕНОВА
                     КАТЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     КИРИЛ МИТОВ ДАМЯНОВ
                     КОСТАДИН МАТОВ МАТОВ
                     КОСТЯ МИТКОВ КОСТОВ
                     КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ
                     КРАСИМИР ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ
                     КРАСИМИР ИЛИЕВ КАМЕНОВ
                     КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
                     КРАСИМИР ТОДОРОВ КИНОВ
                     КРАСИМИР ТРИФОНОВ КУНЧЕВ
                     КРАСИМИРА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
                     КРАСИМИРА ПЕТРОВА ЦАНКОВА
                     ЛАЗАРИНА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА
                     ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ГОРАНОВА
                     ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ЙОТОВА
                     ЛИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ЛУКАНОВА
                     ЛОРА ДАНЧЕВА ПЕТРОВА
                     ЛЮБЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
                     ЛЮБОСЛАВ ТИХОМИРОВ ПЕТКОВ
                     ЛЮБОСЛАВ ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ
                     ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
                     ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА ВЕТОВА
                     ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА
                     МАГДА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
                     МАГРЕТА ХРИСТОВА МАРИНОВА
                     МАЛИНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
                     МАЛИНА ТРИФОНОВА НИКОЛОВА
                     МАРА ВЕЛИКОВА ГЕРГОВА
                     МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ЦЕКОВА
                     МАРГАРИТА СТОЯНОВА ТРИФОНОВА
                     МАРГАРИТА ЦВЕТКОВА ДАМЯНОВА
                     МАРГАРИТА ЦЕКОВА ЛУКАНОВА
                     МАРИАНА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЕЛА ДАНЧЕВА ПЕТРОВА
                     МАРИЕТА КАМЕНОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЙКА СТОЙНОВА ТРИФОНОВА
                     МАРИН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
                     МАРИН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     МАРИН ЦВЕТКОВ ТРИФОНОВ
                     МАРИНЧО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ТОШКОВА
                     МАРИЯ ВОЛОДИЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА НИНОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДАМЯНОВА
                     МАРИЯ САВОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ТИХОМИРОВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
                     МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ТОШКОВА
                     МАРИЯНА ЖИВКОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯНА ЛУКАНОВА ПОПОВА
                     МАРИЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯНА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
                     МАРИЯНА ЦВЕТКОВА ВЕЛИКОВА
                     МАРТИН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     МАРТИН ПЕПОВ МАРИНОВ
                     МАРТИН ПЕТЬОВ ПЕТКОВ
                     МАРТИН ЦВЕТОМИЛОВ МАРИНОВ
                     МАРУСЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
                     МАЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
                     МИЛЕН ДЕНОВ ВАСИЛЕВ
                     МИЛЕН ПЛАМЕНОВ КОЦЕВ
                     МИЛЕН СЛАВЕЕВ ТОДОРОВ
                     МИЛЕН ТОШКОВ ТОДОРОВ
                     МИЛЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     МИЛЕН ЦВЕТАНОВ ПАРАСКЕВОВ
                     МИЛЕН ЦВЕТКОВ НИКОЛОВ
                     МИЛЕНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА МИНКОВА
                     МИЛЕНКА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА
                     МИЛЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
                     МИЛЧО СТОЯНОВ СТАНКУЛОВ
                     МИЛЧО ЦЕКОВ НИКОЛОВ
                     МИНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     МИНКА ЦЕКОВА МИНДОВА
                     МИРОСЛАВ МИТКОВ МАРИНОВ
                     МИРОСЛАВ ЦЕЦКОВ НИКОЛОВ
                     МИРОСЛАВ ЦОНЕВ ИВАНОВ
                     МИРОСЛАВА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
                     МИТКО ВЪЛКОВ ДИМИТРОВ
                     МИТКО МАРИНОВ МАРИНОВ
                     МИТКО СИМЕОНОВ СТОЯНОВ
                     МИТКО СПАСОВ ГЕРГОВ
                     МИТКО ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
                     МИТКО ЯНКОВ ВАСИЛЕВ
                     МИТО НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ
                     МОМЧИЛ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     МОМЧИЛ ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
                     МОНИКА ЦВЕТАНОВА МИТОВА
                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ДЕМИРОВА
                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     НАДЕЖДА ТОДОРОВА КАМЕНОВА
                     НАЙДЕН ВАСИЛЕВ НАКОВ
                     НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ПЕНКОВА
                     НАЧКО ДИМИТРОВ НИНОВ
                     НЕВЯНА ГЕОРГИЕВА ЦЕКОВА
                     НЕЛИ ФРАНЦОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕЦА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
                     НЕЦА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     НЕША ТОДОРОВА БАРЗОВА
                     НИКОЛА КАМЕНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ ВАСИЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     НИКОЛИНА КРЪСТЕВА ТОМОВА
                     НИКОЛИНА МАРИНОВА КРУМОВА
                     НИКОЛИНА МАТОВА МАТОВА
                     НИКОЛИНА МИЛАНОВА ТОЧЕВА
                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА СПАСОВА
                     НИКОЛИНА ЦОЛОВА ПЕТКОВА
                     НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     НИКОЛИНКА СТОЯНОВА СПАСОВА
                     НИКОЛИНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     НИНКА КАМЕНОВА ПЕТКОВА
                     ПАВЛИН ЛЮБЕНОВ ПЕЙКОВ
                     ПАВЛИН ЦЕЦОВ ПЕТРОВ
                     ПАВЛИНА ЕВГЕНИЕВА ПЕТРОВА
                     ПАВЛИНА ЦАНОВА ДАКОВА
                     ПАВЛИНКА ЦЕКОВА ПЕТРОВА
                     ПАОЛИНА ЦВЕТАНОВА ДИНОВСКА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
                     ПЕНКА МАРИНОВА НИНОВА
                     ПЕПО МАРИНОВ КАМЕНОВ
                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ВЕТОВ
                     ПЕТКО ЙОТОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
                     ПЕТКО ХРИСТОВ КАМЕНОВ
                     ПЕТКО ЦВЕТКОВ САВЧЕВ
                     ПЕТКО ЦОНОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
                     ПЕТРА ИВАНОВА БАЦОВА
                     ПЕТРА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА
                     ПЕТРА ПЪРВАНОВА ГОРАНОВА
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАРАСКЕВОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕЧЕВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ЩЕРЕВ
                     ПЕТЪР ПАНОВ АНГЕЛОВ
                     ПЕТЪР ПЕТКОВ ТАНОВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЦЕКОВ ЦЕКОВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА ПЕНКОВА
                     ПЕТЯ ГЪЛЪБИНОВА ПЕТКОВА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА БОСЕВА
                     ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
                     ПЕТЯ СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
                     ПЕТЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     ПИТЪР КРАСИМИРОВ ПАНОВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ КОЦЕВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
                     ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ НАКОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПАНОВ
                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ
                     ПОЛИНА ДАНИЕЛОВА СПАСОВА
                     ПЪРВОЛЕТА ДЕЛЧЕВА ТРИФОНОВА
                     РАДКА ХРИСТОВА БАЦОВА
                     РАДОСЛАВ ИЦЕВ ВАСИЛЕВ
                     РАДОСТИНА ТЕОФИЛОВА ЗАРЧЕВА
                     РЕБЕКА СТЕЛИАНОВА НАКОВА
                     РЕЙХАН ИЦОВ ВАСИЛЕВ
                     РОЗА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     РОКСЕНА РОСЕНОВА АНГЕЛОВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА НАКОВА
                     РОСИЦА СТОЯНОВА СПАСОВА
                     РУМЕН БЛАГОЕВ ВЪЛКОВ
                     РУМЕН ДИМИТРОВ ВЪЛОВСКИ
                     РУМЕН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     РУМЕН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
                     РУМЕН КИРИЛОВ АНКОВ
                     РУМЕН ПЕТРОВ ГОРАНОВ
                     РУСЛАН ЦЕЦОВ ПЕТРОВ
                     САШКА БОЙЧЕВА ХРИСТОВА
                     САШКО ВЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
                     САШО ГЕОРГИЕВ ТИШЕВСКИ
                     СВЕТЛА ЕВЛОГИЕВА АНГЕЛОВА
                     СВЕТЛА ЙОСИФОВА ВАСИЛЕВА
                     СВЕТЛИН СЛАВЕЕВ ТОДОРОВ
                     СВЕТЛИНА ХРИСТОВА КСАГОРАРАКИ
                     СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     СВЕТОСЛАВА МИТЕВА ИВАНОВА
                     СЕВДАЛИНА НИКОЛОВА БОСЕВА
                     СИЛВАНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА
                     СИМЕОН ЙОРДАНОВ КАМЕНОВ
                     СИМЕОН МАРИНОВ КУНЧЕВ
                     СИМЕОН МИЛОВ ЦВЕТКОВ
                     СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
                     СИМЕОН СВЕТЛИНОВ ГЕНОВСКИ
                     СИМЕОН ТОДОРОВ ВЕЛИЧКОВ
                     СИМЕОНА ПЕТКОВА СИМЕОНОВА
                     СИМЕОНА СПАСОВА АНГЕЛОВА
                     СИМОНА ЕВГЕНИЕВА ЦЕНОВА
                     СИНТИЯ ВЕНЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
                     СЛАВЕЙ ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
                     СЛАВКА ЦЕНОВА ГЕРГОВА
                     СЛАВЧО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     СЛАВЧО ДИМИТРОВ ВЕТОВ
                     СЛАВЧО СИМЕОНОВ МИЛОВ
                     СНЕЖАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     СНЕЖАНКА МИЛЧОВА НИКОЛОВА
                     СОНЯ МЛАДЕНОВА ДЖОНОВА
                     СОНЯ СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
                     СОНЯ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА
                     СОФИЯ ЦВЕТАНОВА АНГЕЛОВА
                     СПАС СТОЯНОВ СПАСОВ
                     СПАСА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     СПАСКА ДАМЯНОВА ПЕТРОВА
                     СТАНИМИР БЛАГОЕВ ЛАЗАРОВ
                     СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     СТАНКА ВАСИЛЕВА МАТОВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ВЕТОВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     СТАНКА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
                     СТАНКА ПЕТРОВА ЦАНКОВА
                     СТЕЛИАН НАЙДЕНОВ НАКОВ
                     СТЕЛИЯН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
                     СТЕЛИЯН ЦВЕТАНОВ СТОЙКОВ
                     СТЕФКА ЛАЗАРОВА ЙОРДАНОВА
                     СТЕФКА СНЕЖАНОВА ИЛИЕВА
                     СТОЙКО СИМЕОНОВ СТОЙКОВ
                     СТОЯН АСЕНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН МЕТОДИЕВ КАМЕНОВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     СТОЯН СПАСОВ НИКОЛОВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ БУЛГУРСКИ
                     СТОЯН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     СТОЯНКА ГЕНОВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА МАРИНОВА ЦОЛОВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     СТРАХИЛ ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
                     СЪБИНА ФЕДЕЕВА КИРИЛОВА
                     ТАТЯНА ВЕНКОВА ПЕТРОВА
                     ТАТЯНА ЛЕФТЕРИНОВА ИВАНОВА
                     ТАТЯНА НИКОЛАЕВА НАКОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ДИКОВА ПРОДАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
                     ТЕОДОР СТОЯНОВ БОЛГУРСКИ
                     ТИНКА ПЕТКОВА ПАЛИБАЧИЙСКА
                     ТИНКА ЦВЕТКОВА ПЕТРЕШКОВА
                     ТИНКО ХРИСТОВ ГЕРГОВ
                     ТИХОМИР АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ
                     ТИХОМИР ДАНИЕЛОВ ИВАНОВ
                     ТИХОМИР ИВАНОВ ГАЙДАРСКИ
                     ТИХОМИР ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ
                     ТИХОМИР НИКОЛОВ ПЕТКОВ
                     ТИХОМИР СТОЯНОВ МЕТОДИЕВ
                     ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ТУДОРОВ
                     ТОДОР ГОРАНОВ ПЕТРОВ
                     ТОДОР МЛАДЕНОВ МАРИНОВ
                     ТОДОР НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ТОДОРА СПАСОВА ПЕЧОВА
                     ТОМИ ИВАЙЛОВ ТОМОВ
                     ТОШКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ТОШКО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОШКО ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
                     ТРИФОН ПЕТКОВ СИМЕОНОВ
                     ТРИФОН ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
                     ХРИЗАНТЕМА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТИНА ДЕЛЧЕВА КИРКОВА
                     ХРИСТИНА МИТОВА РАШКОВА
                     ХРИСТИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     ХРИСТИЯН МИЛЕНОВ ПЕТРОВ
                     ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ
                     ХРИСТО КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
                     ХРИСТО ЛУКАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО МИТКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ТИНКОВ ХРИСТОВ
                     ЦАНКА ГЕРГОВА КАМЕНОВА
                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ
                     ЦВЕТАН ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
                     ЦВЕТАН ВЪЛКОВ ЦЕКОВ
                     ЦВЕТАН ЛУКАНОВ ХРИСТОВ
                     ЦВЕТАН МАТЕЕВ ГАШПАРОВ
                     ЦВЕТАН МИТОВ АНГЕЛОВ
                     ЦВЕТАН ПАРАСКЕВОВ ГАЙДАРСКИ
                     ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТАН СТОЙКОВ МАРИНОВ
                     ЦВЕТАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ПРОДАНОВА
                     ЦВЕТАНА КАМЕНОВА МУТАФОВА
                     ЦВЕТАНА КИРИЛОВА СТАНУКОВА
                     ЦВЕТАНА МИТОВА ЦЕКОВА
                     ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТАНА ОПРОВА АНДРОВА
                     ЦВЕТАНА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА ДАМЯНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА КРЪСТЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТЕЛИАНОВА СТОЙКОВА
                     ЦВЕТОМИЛ МАРИНОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТОМИР АНДРОВ ПЕТКОВ
                     ЦВЕТОМИР ДАНИЕЛОВ СПАСОВ
                     ЦВЕТОМИР ИВАНОВ НЕЧЕВ
                     ЦВЕТОМИР ЛИЛЯНОВ ЦВЕТАНОВ
                     ЦВЕТОМИР ЦЕКОВ ИВАНОВ
                     ЦЕКО ПЕТРОВ ЦЕКОВ
                     ЦЕКО ЦЕКОВ ТРИФОНОВ
                     ЦЕЦО ДИМИТРОВ АНТОНОВ
                     ЦЕЦО ПЕТРОВ СТАНЬОВ
                     ЦЕЦО ТОШКОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦИКЛАМИЯ ТОШКОВА АНГЕЛОВА
                     ЦОЛА АСЕНОВА КРЪСТЕВА
                     ЦОНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ЦОНО ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ЮЛИЯ ДАНАИЛОВА КАМЕНОВА
                     ЯНКА МИТОВА ИГНАТОВА
                     ЯСЕН МИТКОВ ЯНКОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ
         ОБЩИНА МИЗИЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СОФРОНИЕВО               КМЕТСТВО СОФРОНИЕВО СЕКЦИЯ № 009
         адрес на избирателната секция УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " № 10-СГРАДА НА БИВШЕ ОСС

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АДЕЛИНА ВАСИЛЕВА ШАЛЕВА
                     АДЕЛИНА ТОДОРОВА СТАНКУЛОВА
                     АДРИАН БОГДАНОВ СУЕВ
                     АКСИНИЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
                     АЛБЕНА ВЕНИАМИНОВА НИНОВА
                     АЛЕКС КРАСИМИРОВ СВЕТОСЛАВОВ
                     АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ДУЦОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДОЙКИН
                     АЛЕКСАНДЪР КАРАМФИЛОВ ПЕТРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ДЖОРЛЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СЛАВКОВ ЦАРЯНСКИ
                     АЛЕКСАНДЪР СТЕЛИЯНОВ СТЕФАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ФЛОРОВ ЛАЗАРИКОВ
                     АНА БОРИСЛАВОВА УЗУНОВА
                     АНА САШОВА МЕЙЦОВА
                     АНГЕЛ ИВАНОВ МОНОВ
                     АНГЕЛ СИМЕОНОВ ЛАЗАРИКОВ
                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ ТОЕВ
                     АНЕТА ИВАНОВА ТОЕВА
                     АНЕТА ЙОРДАНОВА ТОНЧЕВА
                     АНЖЕЛА АНТОНОВА ДИМИТРОВА
                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА НЯГОЛОВА
                     АСЕН ЗАФИРОВ СРЕДКОВ
                     АСЕН ИВАНОВ БИВОЛАРСКИ
                     АСПАРУХ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     АСЯ КАЛИНОВА НАСКОВА
                     БИСЕР ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
                     БИСЕР ВИКТОРОВ ЯНАКИЕВ
                     БИСЕР КРУМОВ ЧОКЛЕВ
                     БИСЕР РАЧОВ РАДКОВ
                     БИСТРА АНДРЕЕВА СТЕРИКОВА
                     БИСТРА АТАНАСОВА СРЕДКОВА
                     БЛАГОВЕСА ПАРАСКЕВОВА ВЕЛИКИНА
                     БОЙЧО ХРИСТОВ БОЙЧЕВ
                     БОРИС ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ДУЦОВ
                     БОРИСЛАВ БОДИНКОВ ПЕТРОВ
                     БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ ТРАНДАФИЛОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ТОЕВ
                     БУДИНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ ПАНОВ
                     ВАЛЕНТИН СТАНИМИРОВ СТОЕВ
                     ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ГЪНГОВА
                     ВАЛЕНТИНА СПАСОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВАЛЕРИ ЛЮБОМИРОВ ЯНЧЕВ
                     ВАЛЕРИ МАРИНОВ ЙОНЧИКОВ
                     ВАЛЕРИ ПЕТРОВ МИТРАШЕВ
                     ВАЛЕРИЙ ЦВЕТКОВ ФОЧЕВ
                     ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ВУЧЕНОВИЧ
                     ВАЛИАНА ДИМИТРОВА ОНЦОВА
                     ВАЛЯ АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
                     ВАЛЯ ЛЮБОМИРОВА ЧОКЛЕВА
                     ВАНЬО ВАСИЛЕВ ТОЕВ
                     ВАНЯ ИЛИЕВА МАХРЕМСКА
                     ВАНЯ КРАСИМИРОВА ТУЦОВА
                     ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЛАЗАРИКОВ
                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ ПЪРВАНОВ
                     ВАСИЛ ИЛИЕВ ОНЦОВ
                     ВАСИЛ КИРИЛОВ КОРНЕЛИЕВ
                     ВАСИЛ КРУМОВ ХРИСТОВ
                     ВАСИЛ МИТКОВ КРЪСТЕВ
                     ВАСИЛ РАДКОВ УЗУНОВ
                     ВАСИЛ ЦВЕТКОВ КРЪСТЕВ
                     ВАСИЛКА КАЧОВА УЗУНОВА
                     ВАСИЛКА ЦВЕТКОВА ЙОНЧИКОВА
                     ВАСКО ИВАНОВ ЗОНОВ
                     ВАСКО ПЕТКОВ БОРИСОВ
                     ВЕЛА МАРИНОВА ТОНЧЕВА
                     ВЕЛИЗАР ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВЕЛИЗАР ЦВЕТКОВ БАДИКОВ
                     ВЕЛИЗАР ЯНЧЕВ ОНЦОВ
                     ВЕЛИМИР РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕЛИЧКА СТАНКОВА ГОРГОТОВА
                     ВЕНЕЛИН СТЕФАНОВ ВАНЧЕВ
                     ВЕНЕСА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА
                     ВЕНЕТА МАНОЛОВА УЗУНОВА
                     ВЕНЕТА МАРИНОВА ДЖОРЛЕВА
                     ВЕНЕТА ПЕТКОВА ГАВАЗКА
                     ВЕНЕТКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ВЕНЕТКА ПЕТРОВА ГЪНГОВА
                     ВЕНИСЛАВ СТЕЛИЯНОВ СТЕФАНОВ
                     ВЕНКО АНГЕЛОВ СПИРИДОНОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ БЕРБЕЧЕЛОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     ВЕНЦИСЛАВА СВЕТЛИНОВА ЛЮБОМИРОВА
                     ВЕРЖИНИЯ САШЕВА КИРИЛОВА
                     ВЕРКА СТЕФАНОВА ДРАГАНЕШЕВА
                     ВЕРОНИКА ВАЛЕНТИНОВА ГЪНГОВА
                     ВЕРОНИКА СВЕТЛИНОВА ЛЮБОМИРОВА
                     ВЕСЕЛИН ПАВКОВ ИВАНОВ
                     ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ СТАНКУЛОВ
                     ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ГОРГОТОВ
                     ВЕСЕЛКА КАРАМФИЛОВА ИВАНОВА
                     ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ
                     ВИКТОР ЙОНОВ БАРБУЧАНОВ
                     ВИКТОРИЯ МИТКОВА ЦВЕТКОВА
                     ВИКТОРИЯ СЛАВЧЕВА ИВАНОВА
                     ВИОЛЕТА ВЪЛКОВА МИТРАШЕВА
                     ВИОЛЕТА ДИНЧЕВА СТАНКУЛОВА
                     ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ЙОНИЦОВА
                     ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА МЕЙЦОВА
                     ВИОЛЕТА КАРАМФИЛОВА ИВАНОВА
                     ВИОЛИН ВАЛЕРИЕВ ХРИСТОВ
                     ВИОЛИНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     ВИОЛИНА ЯНАКИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВИТКА СТАНЕВА ТИРИКОВА
                     ВЛАДИМИР РУМЕНОВ ОГНЯНОВ
                     ВЛАДИМИР СПАСОВ НЕВЛЕВ
                     ВЛАДИСЛАВ ИВОВ ВИКТОРОВ
                     ВЛАДИСЛАВА РОСЕНОВА ВИКТОРОВА
                     ВЪЛКО ВЕНЧОВ МИТОВ
                     ГАЛИН ГЕОРГИЕВ РАДКОВ
                     ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ГОРАНОВА
                     ГАЛИНА ВИКТОРОВА ВАНЧЕВА
                     ГАЛИНА КРЪСТЕВА МЕЙЦОВА
                     ГАЛИНА СПАСОВА НЕВЛЕВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛЯ ВЕНКОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛЯ ЕМИЛОВА ЗОНОВА
                     ГАЛЯ ТРИФОНОВА НЕВЛЕВА
                     ГЕНА НАЙДЕНОВА ОГНЯНОВА
                     ГЕНАДА МАРИАНОВА МИТОВА
                     ГЕНОВЕВА БОРИСОВА КРЪСТЕВА
                     ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ РЕСЕЛЧАНСКИ
                     ГЕОРГИ РАДКОВ УЗУНОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДИНОЛОВ
                     ГИНКА ВЕНЕТОВА ЕЛЕНКОВА
                     ГИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ГЛОРИЯ ИВАНОВА ПОПОВА
                     ДАНАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНАИЛ ПЕТРОВ БОРИСОВ
                     ДАНИЕЛ СВЕТЛИНОВ МИЛКОВ
                     ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА РАНГЕЛОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА БАЛЕВА
                     ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА ПРИНОВА
                     ДАНИЕЛА ТОШЕВА ЛЮБОМИРОВА
                     ДАРИЯ ДАНАИЛОВА ПЕТРОВА
                     ДЕНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СТАНИМИРОВ
                     ДЕНИСЛАВ РУМЕНОВ МЕЙЦОВ
                     ДЕНИССА ПЕТЬОВА МЕЙЦОВА
                     ДЕСИСЛАВ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
                     ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ВОЛОДИЕВА СПАСОВА
                     ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ПАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ТЕОФИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ЯНЧЕВА ДИНЧЕВА
                     ДЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ВОЙКИНА
                     ДЕТЕЛИНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИАНА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИЛЯН МИТКОВ ВАСИЛЕВ
                     ДИЛЯН ПЕТРОВ СТАНКУЛОВ
                     ДИЛЯН ПЛАМЕНОВ НЕВЛЕВ
                     ДИЛЯНА НАЧКОВА МАРИНОВА
                     ДИЛЯНА ПЕТРОВА ВЕЛИКИНА
                     ДИМИТЪР СРЕДКОВ СТЕФАНОВ
                     ДИМИТЪР СТАНКУЛОВ ВОЙКИН
                     ДОНИКА САШОВА БОЖКОВА
                     ДОЧКА ОГНЯНОВА ОГНЯНОВА
                     ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ЕВДОКИЯ ХРИСТОВА ПОПОВА
                     ЕВТИМ ВОЛОДИЕВ НЕВЛЕВ
                     ЕЛЕНА КРУМОВА УЗУНОВА
                     ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ЕЛЕНА ЦОЛОВА КЪШЕВА
                     ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ЯНЧЕВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ТАНКУЛОВА
                     ЕЛЕОНОРА ЦВЕТАНОВА ТОЕВА
                     ЕЛИСАВЕТА КРЪСТЕВА ДРАГАНЕШЕВА
                     ЕЛИСАВЕТА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛКА СТЕФАНОВА СТАНОЕВА
                     ЕМИЛ МИРЧЕВ ХАЙТОВ
                     ЕМИЛИЯ ЦВЕТКОВА РУСЕВА
                     ЕМИЛИЯН ГЕНАДИЕВ ПАНОВ
                     ЖИВКО ИВАНОВ ДРАГАНЕШЕВ
                     ЗДРАВКА ИВАНОВА МИНКОВА
                     ЗДРАВКА ИВАНОВА ПЪРВАНОВА
                     ЗОРКА ЛЮБОМИРОВА БОЖКОВА
                     ЗОЯ ЙОРДАНОВА ТАНАИЦОВА
                     ЗОЯ ЦВЕТКОВА БАРБУЧАНОВА
                     ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ГЕНАДИЕВ
                     ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО СТЕФАНОВ МИНКОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ АНДРОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАЛИНА БОРИСОВА БОЖКОВА
                     ИВАЛИНА ДИМИТРОВА ТОЕВА
                     ИВАЛИНА ПЕТЬОВА АТАНАСОВА
                     ИВАЛИНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
                     ИВАЛИНА ТОДОРОВА МЕЙЦОВА-ГЕНОВА
                     ИВАН ДЕЛЧЕВ ДИМЧЕВ
                     ИВАН ЕВЛОГИЕВ ПЕТРОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ГОРГОТОВ
                     ИВАН МАРКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРИКОВА
                     ИВАНКА ИЛИЕВА СТАНОЕВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА НЯГОЛОВА
                     ИВКА БОРИСОВА ЗЛАТАНОВСКА-ПЪРВАНОВА
                     ИВО ВИКТОРОВ БАРБУЧАНОВ
                     ИВО ИВАНОВ ПЕТКУЦОВ
                     ИВО КАЛОЯНОВ БАЛЕВ
                     ИГНАТ НАЧЕВ НИКОЛОВ