ОБЩИНА МИЗИЯ


  ЗА ОБЩИНАТА       ИКОНОМИКА             ЗДРАВЕ                 КУЛТУРА        ОБРАЗОВАНИЕ            СПОРТ
"Гражданско общество - повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския социален фонд
 
О Б Я В ИСобствено Търсене

ПРОЕКТ ЗА НОВ ГЕРБ
Линкове към страници
на фирми от
Община Мизия