ЗА ОБЩИНАТА       ИКОНОМИКА             ЗДРАВЕ                 КУЛТУРА        ОБРАЗОВАНИЕ            СПОРТ
ИСТОРИЯ

       В северозападната част на Дунавската равнина, върху площ от 207 кв.км., по поречието на реките Скът и Огоста е разположена община Мизия ,която включва гр.Мизия ,Софрониево, Липница, Крушовица, Войводово и Сараево.
       Древни корени и богата история имат селищата от община Мизия .Най-ранните следи от появата на хора датират отпреди 5000 години. Тракийските племена, обитавали тези земи са оставили богато културно наследство.
       Прочутото Букьовското сребърно съкровище е открито в селскостопански имот до с. Букьовци /гр.Мизия/ през 1925 година. Датира от ІV век пр.н.е. Находката съдържа два сребърни съда и накит. Елемент от накита е използван като изображение върху пощенска марка, издадена от Министерството на съобщенията през м. октомври 1976 г. Сребърното съкровище е изложено в Националния археологически музей.
       Букьовци се среща за пръв път в турски регистър от 1848 г.и е възникнало около 2 турски чифлика. През 1870 г. е създаден таен революционен комитет, на който гост е бил Васил Левски.Училището е открито през 1870 г., а църквата "Свето Възнесение  Христово" е построена през 1874 г.
       Археологически находки доказват , че Крушовица е съществувало още по времето на втората българска държава / ХІІ-ХІV в/.
       Средновековна еднокорабна църква "Св.Никола" с.Софрониево. Нейното изграждане е започнало още по времето на Търновското царство и продължава до ХІХ век.. До църквата и около нея съществува добре запазен Некропол от кръстове /около 450 паметни знаци/, надписите върху които датират от ХІV - ХІХ век. Църквата е обявена за паметник на културата с национално значение.
       Гърбавият мост в с.Липница е строен по време на Римската империя, и се намира до важния римски път "Via Singiduno usque ad Conctantinopolim per piram Danubii.Той  е единствения архитектурен свидетел на преминаването на Ботевата чета през нашия район на 17 май /29 май - нов стил /. и е елемент от мемориалния комплекс "Ботев път" - обявен през 1993г. за групов исторически паметник на културата от национално значение.
       Освобождението от османско владичество на Мизия ,Оряхово и околните села идва на 21ноември 1877 г. след ожесточена битка при Каменов мост край с. Сараево, между руските и румънски войски , предвождани от барон Майендорф и полк. Слъничану , и турските орди, която се оказва решителна за по-нататъшния ход на военните действия. Сега на това място има паметник , открит през 1978 г.
Самобитният български музикант и композитор Дико Илиев е живял и творил от 1922 до 1938 г. в Мизия  и през това време е написал хората " Грънчарско", "Еленино", " Дайчово " и "Букьовско".Тук той създава и първата духова музика в района- Букьовската.
       Сградата на старата община с часовниковата кула , която днес е символ на града, е построена през 1929 г. с дарения .
На 13 февруари 1970 г. с Указ № 344 на Държавния съвет село Букьовци е обявено за град с древното име Мизия .


Букьовско съкровище
Средновековна еднокорабна църква "Св.Никола" с.Софрониево
Сградата на старата община
 
Международно сътрудничество