ОБЯВА

Friday, 22 January 2016 08:51 Община Мизия - Проект "Нови възможности за грижа"
Print
There are no translations available.

На 22.01.2016г. в изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” Община Мизия обявява период за набиране на заявления за медицински специалисти с професионална квалификацияМедицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават Заявлениe (Приложение № 1) по настоящ адрес в община Мизия – партньор по Проекта от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително.