ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.

Сряда, 13 Май 2020 15:02 Община Мизия - БЮДЖЕТ
Печат

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.

Баланс към 31.12.2019г.

Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС, РА, код 33 към 31.12.2019г.

Отчет за приходите и разходите 31.12.2019г.