„Изпълнение на СНАВР в образователната инфраструктура- гр. Мизия (ПГХТ "Васил Левски, ОУ "Цанко Церковски", ОДЗ "Детелина"), Преписка ID № 00157- 2014-0008

Община Мизия - СНАВР
Print
There are no translations available.

....

Attachments:
Download this file (Dogovor_ER.pdf)Договор[ ]
Download this file (авансово плащане.pdf)Авансово плащане[ ]
Download this file (Агенция по обществени поръчки - Становище за осъществен предварителен контрол.pd)Становище на АОП[ ]
Download this file (акт обр.10.pdf)Акт Образец 10[ ]
Download this file (доклад на комисия.pdf)Доклад комисия[ ]
Download this file (Информация сключен договор.pdf)Информация сключен договор[ ]
Download this file (междинно плащане.pdf)Междинно плащане[ ]
Download this file (покана.pdf)Покана[ ]
Download this file (протокол на комисия.pdf)Протокол комисия[ ]
Download this file (решение за откриване на процедура.pdf)Решение за откриване на процедура [ ]
Download this file (решение за подписване на договор.pdf)Решение за подписване на договор[ ]
Download this file (zaklu4enie_expertiza.pdf)Заключителна експертиза[ ]
Download this file (KSS_expertiza.pdf)КСС Експертиза[ ]
Download this file (samo ekspertiza.pdf)Експертиза[ ]