“Анализ на причините за наводнението в гр.Мизия от август 2014 г. Изготвяне на инженeрно - хидроложко изследване и хидравлични изчисления, включително карти на заливаемите територии в гр. Мизия № 00157-2014-0004

Община Мизия - СНАВР
Print
There are no translations available.

Анализ на хидравличната проводимост на съществуващите съоръжения от инженерната инфраструктура и препоръки за нейното подобряване"
преписка в регистъра на АОП № 00157-2014-0004

АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ за наводнението в гр.Мизия от август 2014 г.

Attachments:
Download this file (Договор.pdf)Договор[ ]
Download this file (Доклад от проведено договаряне.pdf)Доклад от проведено договаряне[ ]
Download this file (Извършени плащания.pdf)Извършени плащания[ ]
Download this file (Информация за изпълнение на договора.pdf)Информация за изпълнение на договора[ ]
Download this file (Покана.pdf)Покана[ ]
Download this file (Протокол от проведено договаряне.pdf)Протокол от проведено договаряне[ ]
Download this file (Решение за определяне на изпълнител.pdf)Решение за определяне на изпълнител[ ]
Download this file (Решение за откриване на процедура на договаряне.pdf)Решение за откриване на процедура на договаряне[ ]
Download this file (Становище на АОП.pdf)Становище на АОП[ ]