Изпълнение на дейности по дезинфекционни и деакаризационни обработки в засегнатите от наводнението райони в Община Мизия” преписка в регистъра на АОП № 00157-2014-0003

Община Мизия - СНАВР
Print
There are no translations available.

............

Attachments:
Download this file (Договор.pdf)Договор[ ]
Download this file (Доклад от проведено договаряне.pdf)Доклад от проведено договаряне[ ]
Download this file (Заповед за комисия.pdf)Заповед за комисия[ ]
Download this file (Информация за изпълнението на договора.pdf)Информация за изпълнението на договора[ ]
Download this file (Плащания.pdf)Плащания[ ]
Download this file (Протокол от проведено договаряне.pdf)Протокол от проведено договаряне[ ]
Download this file (Решение за определяне на изпълнител.pdf)Решение за определяне на изпълнител[ ]
Download this file (Решение за откриване на процедура на договаряне.pdf)Решение за откриване на процедура на договаряне[ ]
Download this file (Становище на АОП.pdf)Становище на АОП[ ]
Download this file (785_Покана.pdf)Покана[ ]