„Техническа експертиза относно установяване на текущото състояние на мостовете по р. Скът (общо 10 бр.) в с. Крушовица и гр. Мизия след наводнението от август 2014г." преписка в регистъра на АОП № 00157-2014-0002

Община Мизия - СНАВР
Print
There are no translations available.

Техническа експертиза относно установяване на текущото състояние на мостовете по р. Скът

Attachments:
Download this file (Договор.pdf)Договор[ ]
Download this file (Доклад от проведено договаряне.pdf)Доклад от проведено договаряне[ ]
Download this file (Извършени плащания.pdf)Извършени плащания[ ]
Download this file (Информация за изпълнението на договора.pdf)Информация за изпълнението на договора[ ]
Download this file (Покана.pdf)Покана[ ]
Download this file (Протокол от проведено договаряне.pdf)Протокол от проведено договаряне[ ]
Download this file (Решение за определяне на изпълнител.pdf)Решение за определяне на изпълнител[ ]
Download this file (Решение за откриване на процедура на договаряне.pdf)Решение за откриване на процедура на договаряне[ ]
Download this file (Становище за законосъобразност.pdf)Становище за законосъобразност[ ]