СЪОБЩЕНИЕ

Петък, 19 Май 2017 00:00 Община Мизия - Обяви и съобщения
Печат

ОБЩИНА МИЗИЯ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ДАНЪЦИ И ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” МОГАТ ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ С ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ ЧРЕЗ ПОС-ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО, ИНСТАЛИРАНО В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР, „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”.  

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО