ОБЯВА ДБТ ОРЯХОВО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТНА КЪМ 01.09.2016

Четвъртък, 01 Септември 2016 15:00 Община Мизия - Обяви и съобщения
Печат

Работни места за специалисти с висше образование

1 учител по лозарство
1 учител по математика, физика и астрономия
1 учител – начален етап
1 лектор руски език
1 педагогически съветник
1 учител български език и литература
1 учител математика и физика
1 учител химия и биология
2 учител английски език
1 учител физическо възпитание и спорт
2 учител практическо обучение технология на кулинарното производство
8 учител детска градина

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

1 касиер, домакин

• По Проект „Нова възможност за младежка заетост" – схема „Младежка заетост"

свободни работни места за стажуване:

2 счетодовител, оперативен

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник
2 общ работник, промишлеността