ОБЯВА ДБТ- ОРЯХОВО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 07.07.2016

Четвъртък, 07 Юли 2016 00:00 Община Мизия - Обяви и съобщения
Печат

Работни места за специалисти с висше образование

Няма

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

6 монтажник електрически елементи

3 обслужващ работник – промишлено производство – чл. 36а от ЗНЗ

• По Проект „Нова възможност за младежка заетост" – схема „Младежка заетост"

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник

• По схема „Обучения и заетост за младите хора"

свободни работни места:

1 работник, озеленяване