ОБЯВА

Сряда, 27 Януари 2016 08:51
Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Уведомяваме всички земеделски производители
от Община Мизия, че на 02.02.2016г. от 14:00ч. в заседателната зала на І-ви етаж, в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия ще се проведе среща с представители на ОД "Земеделие"- Враца и ОС"Земеделие" - Оряхово, за разясняване промените в ЗСПЗЗ, стартиране на кампания Директни плащания на площ за 2016г. и условията за подаване на Заявление за подпомагане за директни плащания.

Общинското ръководство