Банкова сметка за чужди средства на общ. Мизия - за бели петна

Петък, 31 Октомври 2014 11:24 Община Мизия - Информация
Печат

Банкова сметка за чужди средства на общ. Мизия
IBAN: BG95UBBS88883312134400, BIC: UBBSBGSF

За средно годишно рентно плащане - за бели петна, по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ.