2019-15: Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница” по 4 (четири) обособени позиции

Сряда, 21 Август 2019 10:40
Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

2019-15: Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница” по 4 (четири) обособени позиции.

 

1. Решение за откриване на процедура [21.08.2019г. 14:57]

 

2. Обявление [21.08.2019г. 14:58]

 

3. Документация [21.08.2019г. 14:59]

 

4. Образци [21.08.2019г. 15:01]

 

5. Проект на договор [21.08.2019г. 15:02]

 

6. Техническа спецификация [21.08.2019г. 15:04]

 

7. Проектна документация [21.08.2019г. 15:05]

 

8. Протокол за приемане на документацията [21.08.2019г. 15:06]

 

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (1813_Разяснения.pdf)Разяснения[05.09.2019г. 16:32]
Изтегли файла (1813_Проект на договор- коригиран.pdf)Проект на договор - коригиран[05.09.2019г. 16:33]
Изтегли файла (1813_1813_Съобщение за промяна в часа на отваряне на офертите.pdf)Съобщение за промяна в часа на отваряне на офертите[05.09.2019г. 16:34]
Изтегли файла (1813_1813_протокол смр площи.pdf)Протокол[30.10.2019г. 14:49]
Изтегли файла (Съобщение отваряне цени.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти[17.01.2020г. 15:32]
Изтегли файла (1813_1.Решение за избор на изпълнител зал..pdf)Решение за избор на изпълнител[29.01.2020г. 16:33]
Изтегли файла (1813_2.Протокол 2 зал.pdf)Протокол № 2[29.01.2020г. 16:34]
Изтегли файла (1813_3.Протокол 3 заличен.pdf)Протокол № 3[29.01.2020г. 16:36]
Изтегли файла (1813_2.Доклад заличен.pdf)Доклад[29.01.2020г. 16:38]
Изтегли файла (1813_Обявление за ВП площи 2020-заличено.pdf)Обявление за възложена поръчка[10.03.2020г. 11:40]
Изтегли файла (1813_Договор ОП 1 - с приложения заличен..pdf)Договор ОП 1 - приложения[10.03.2020г. 11:48]
Изтегли файла (1813_Договор ОП 2 - с приложения заличен..pdf)Договор ОП 2 - приложения[10.03.2020г. 11:49]
Изтегли файла (1813_Договор ОП 3 - с приложения заличен..pdf)Договор ОП 3 - приложения[10.03.2020г. 11:50]
Изтегли файла (1813_Договор ОП 4 - с приложения заличен..pdf)Договор ОП 4 - приложения[10.03.2020г. 11:51]