2019-11: „Доставка на хранителни продукти” по 6 (шест ) обособени позиции

Thursday, 30 May 2019 08:15
Print
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

2019-11: „Доставка на хранителни продукти” по 6 (шест) обособени позиции.
 
 
1. Решение [30.05.2019г. 13:38]
 
2. Обявление [30.05.2019г. 13:39]
 
3. Документация [30.05.2019г. 13:40]
 
4. Техническа спецификация [30.05.2019г. 13:42]
 
5. Образци [30.05.2019г. 13:43]
 
6.1 Приложения 6.1-6.6 [30.05.2019г. 13:45]
 
7. Проект на договор [30.05.2019г. 13:46]
 
 
 
Attachments:
Download this file (протокол  1.pdf)Протокол 1[12.07.2019г. 16:32]
Download this file (съобщение (2).pdf)Съобщение[22.07.2019г. 16:43]
Download this file (протокол 2..pdf)Протокол № 2[29.07.2019г. 15:59]
Download this file (протокол 3..pdf)Протокол № 3[29.07.2019г. 16:00]
Download this file (доклад..pdf)Доклад[29.07.2019г. 16:01]
Download this file (решение №РД.11-321..pdf)Решение № РД.11-321 от 29.07.2019г.[29.07.2019г. 16:03]
Download this file (ТС.pdf)ОП - 1 Техническа спецификация[05.09.2019г. 15:51]
Download this file (ОП 1 ТП.pdf)ОП 1 Техническо предложение[05.09.2019г. 15:52]
Download this file (ОП 1 ЦП.pdf)ОП - 1 Ценово предложение[05.09.2019г. 15:53]
Download this file (ОП 1 ДОГ.pdf)ОП 1 - Договор[05.09.2019г. 15:54]
Download this file (ОП 2 ТП.pdf)ОП - 2 Техническо предложение[05.09.2019г. 15:56]
Download this file (ОП 2 ЦП.pdf)ОП - 2 Ценово предложение[05.09.2019г. 15:57]
Download this file (ОП 2 ДОГОВОР.pdf)ОП - 2 Договор[05.09.2019г. 15:58]
Download this file (ОП 3 ТП.pdf)ОП - 3 Техническо предложение[05.09.2019г. 16:00]
Download this file (ОП 3 ЦП.pdf)ОП - 3 Ценово предложение[05.09.2019г. 16:01]
Download this file (ОП 3 ДОГОВОР.pdf)ОП - 3 Договор[05.09.2019г. 16:02]
Download this file (ОП 4 ТП.pdf)ОП - 4 Техническо предложение[05.09.2019г. 16:04]
Download this file (ОП 4 ЦП.pdf)ОП - 4 Ценово предложение[05.09.2019г. 16:05]
Download this file (ОП 4 ДОГОВОР.pdf)ОП - 4 Договор[05.09.2019г. 16:06]
Download this file (ОП 5 ТП.pdf)ОП - 5 Техническо предложение[05.09.2019г. 16:08]
Download this file (ОП 5 ЦП.pdf)ОП - 5 Ценово предложение[05.09.2019г. 16:09]
Download this file (ОП 5 ДОГОВОР.pdf)ОП - 5 Договор[05.09.2019г. 16:10]
Download this file (ОП 6 ТП.pdf)ОП - 6 Техническо предложение[05.09.2019г. 16:12]
Download this file (ОП 6 ЦП.pdf)ОП - 6 Ценово предложение[05.09.2019г. 16:13]
Download this file (ОП 6 ДОГОВОР.pdf)ОП - 6 Договор[05.09.2019г. 16:14]
Download this file (ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.pdf)Обявление за възложена поръчка[05.09.2019г. 16:16]