2018-11: Пряко договаряне за възлагане на „Спешни и неотложни аварийно- ремонтни дейности по възстановяване на уличната мрежа в гр. Мизия, разрушена в резултат на наводнението от 09-10 юли 2018 г. (проектиране, авторски надзор и строителство)”

Четвъртък, 26 Юли 2018 07:45
Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

2018-11: Пряко договаряне за възлагане на „Спешни и неотложни аварийно- ремонтни дейности по възстановяване на уличната мрежа в гр. Мизия, разрушена в резултат на наводнението от 09-10 юли 2018 г. (проектиране, авторски надзор и строителство)”

 

 

Покана от Община Мизия

 

Проект на договор

 

Количествена Сметка

 

Образци

 

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (1.Решение за откриване на процедурата.pdf)Решение за откриване на процедурата[26.07.2018г. 08:54]
Изтегли файла (3.Техническа експертиза.pdf)Техническа експертиза[26.07.2018г. 08:56]
Изтегли файла (4.Техническо задание.pdf)Техническо задание[26.07.2018г. 08:57]
Изтегли файла (Решение № РД.11-352 от 03.08.2018 г..pdf)Решение № РД. 11-352 от 03.08.2018г.[03.08.2018г. 16.36]
Изтегли файла (Доклад (1).pdf)Доклад[03.08.2018г. 16.37]
Изтегли файла (Протокол (2).pdf)Протокол[03.08.2018г. 16.38]
Изтегли файла (Покана (1).pdf)Покана[26.07.2018г. 08:55]
Изтегли файла (договор пътинженеринг м07082018160757.pdf)Договор[09.08.2018г. 15.21]
Изтегли файла (техническо предложение07082018161148.pdf)Техническо предложение - приложение към Договор[09.08.2018г. 15.22]
Изтегли файла (ценово предложение07082018161222.pdf)Ценово предложение - приложение към Договор[09.08.2018г. 15.24]
Изтегли файла (4.Техническо задание 1.pdf)Техническо задание - приложение към Договора[09.08.2018г. 15.26]
Изтегли файла (обявление за сключен дог..pdf)Обявление за сключен договор[09.08.2018г. 15.27]