Вътрешни правила

Sunday, 25 April 2010 14:52
Print
There are no translations available.

  1. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Мизия
  2. Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация в община Мизия.