Вътрешни правила

Неделя, 25 Април 2010 14:52 Община Мизия - Обслужване на граждани
Печат
  1. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Мизия
  2. Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация в община Мизия.
  3. Вътрешни правила за достъп до лични данни в общинска администрация гр. Мизия