ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОбС

Wednesday, 02 August 2017 21:18 Община Мизия - Общински съвет
Print
There are no translations available.

...

Attachments:
Download this file (ОТЧЕТ обс мизия първото полугодие 2017 г. ......doc)ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.МИЗИЯ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 [ ]
Download this file (ОТЧЕТ Обс Мизия второто полугодие 2017 г..doc)ОТЧЕТ Обс Мизия второто полугодие 2017 г..doc[ ]
Download this file (ОТЧЕТ ОбС Мизия първото полугодие 2018 г.doc)Отчет ОбС Мизия, първото полугодие 2018г,[ ]
Download this file (ОТЧЕТ ОбС - второ полугодие 2018 г.doc)ОТЧЕТ ОбС - второ полугодие 2018 г.doc[ ]
Download this file (ОТЧЕТ ОбС - 2019г..doc)Отчет ОбС - 2019г.[ ]
Download this file (Сканиран отчет за 6 мес. 11.19. 05.2020г. заличен.pdf)Отчет за извършени дейности за периода ноември 2019г. - май 2020г.[[04.06.2020г. 15:34]]
Download this file (1339_ОТЧЕТ ОбС Мизия първото полугодие 2018 г.doc)1339_ОТЧЕТ ОбС Мизия първото полугодие 2018 г.doc[1339_ОТЧЕТ ОбС Мизия първото полугодие 2018 г]
Download this file (Отчет ОбС-Мизия 11.11.2019-30.06.2020 г..doc)Отчет ОбС-Мизия 11.11.2019-30.06.2020г.[ ]
Download this file (Отчет ОбС-Мизия 01.07.2020-31.12.2020 г..doc)Отчет ОбС-Мизия 01.07.2020-31.12.2020 г.[ ]