Пръскане на земеделски площи срещу плевели

Петък, 12 Август 2011 10:56 Община Мизия - Новини
Печат
Във връзка с уведомително писмо от Йордан Пламенов Бояджиев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15б от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

От 16.08.2011 г. до 18.08.2011 г. при подходящи агрометеорологични условия от 08.00 до 18.00 ч. ще се проведе третиране на стърнища в местностите: Над Гробищата, Божков кладенец и Среден връх, срещу вредител: едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели с препарат Космик, при доза 400мл./дка, с карантинен срок 30 дни.