АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.

Петък, 23 Октомври 2020 10:19 Община Мизия - За общината
Печат

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО

МНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА

ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА

 ПЕРИОДА 2021-2027г.

 

 

29744941_2069634999978801_2916951862100007883_o.jpg