ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Мирослава Тодорова

Ст. спец. "Административно обслужване на населението"


Telephone:
09161/23-15; вътр. 118
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"