Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Municipal administration Дирекция "Хуманитарни дейности, образование, култура и младежки политики"
ДИРЕКЦИЯ "ХДОКМП"
Name Position Phone
Малинка Мариновска Гл. експерт "Здравеопазване" 09161/23-15 вътр. 102
Йоана Началнишка Ст. спец. "Социални дейности" 09161/23-15 вътр. 102
Надя Гечева Технически сътрудник 09161/23-15 вътр. 121; 09161/20-12
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"