Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общинска администрация Дирекция "Устройство на територията,икономически, социални и хуманитарни дейности"
Дир. "Устройство на територията и иконом.дейности"
Име Позиция Телефон
Филка Проданова Лазарова Директор 09161/23-15 вътр. 115
Дафинка Илиева Берчева Ст.експерт "УТ и С" 09161/23-15 вътр. 110
Ваня Алексиева Лазарова Гл. спец. "ЕПП и ИК" 09161/23-15 вътр. 110
Венцислава Маринова Първанова Гл.експерт "Икономическо развитие, Европейски програми и проекти, Международно сътрудничество и Обществени поръчки" 09161/23-15 вътр. 109
Анелия Александрова Василева Гл. спец. "ЕПП Енергийна Ефективност и Екология" 09161/23-15 вътр. 122
София Хусам Осман Ст.спец. "ЕПП , Туризъм и Околна среда" 09161/23-15 вътр. 122
Радка Пламенова Венкова спец."Етнически въпроси , младежки програми и проекти и спорт" 09161/23-15 вътр.122
Малинка Методиева Мариновска Гл.експерт. "Здравеопазване и соц. дейности" и ОМП 09161/23-15 вътр. 102
Даниела Валентинова Пожарашка Секретар на МКБППМН 09161/23-15 вътр. 123
Цветанка Кирилова Дамянова Гл. експерт "Образование и култура" 09161/23-15 вътр. 114
Таня Иванова Пагелска Гл.спец."Приходи" 09161/23-15 вътр. 118
Виолета Пламенова Кашова Ст.спец."Приходи" 09161/23-15 вътр. 118
Мариана Бприсова Пировска ст.спец."Земеделие и промишленост" 09161/23-15 вътр. 115
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"