Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Municipal administration Кметство с. Софрониево
Кметство с. Софрониево
Name Position Phone
Демира Георгиева Димитрова Кмет 09165/20-21
Силвия Наскова Радкова Гл.спец."Кметство"
Елка Иванова Царянска ст.спец."Бюджет"
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"