Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Във връзка с уведомителни писма от фирма ЗП Йордан Пламенов Бояджиев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

от 23.05.2012г. до 29.05.2012г. при подходящи метеорологични условия от 08.00 до 18.00ч. ще се проведе:

1. третиране на царевица с препарати : ХЕМНИКО 24СК, при доза 21мл/дка и КАСПЪР 55 ВГ, при доза 30гр/дка на терени в местности и по площ както следва:

· 450 дка в местност Жътварска падина;

· 16дка в местност Бодила

2. третиране на слънчоглед с препарат ПУЛСАР, при доза 120мл/дка и КРОПЕНЕРДЖИ-КАЛИИ при доза 300мл/дка на терен в местност и по площ както следва:

· 790дка в местност Среден връх

3. третиране на ечемик с препарат Импакт 25 СК, при доза 50мл/дка на терени в местности и по площ както следва:

· 340дка в местност Лалков дол;

· 97дка в местност Тодоров чифлик;

· 60дка в местност Чуковско къще.

и

от 23.05.2012г. до 29.05.2012г. при подходящи метеорологични условия от 08.00 до 11.00ч. и от 18.00 до 20.00 ще се проведе третиране на пшеница с препарат НУРАЛЕ Д при доза50мл/дка на терени в местности и по площ както следва:

· 416 дка в местност Над гробищата;

· 430дка в местност Първи стан;

· 238дка в местност Зад стана;

· 230дка в местност Божков кладенец;

· 195дка в местност Ливадето

От Общинското ръководство

 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Във връзка с уведомително писмо от фирма ЗП Йордан Пламенов Бояджиев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

от 23.05.2012г. до 29.05.2012г. при подходящи метеорологични условия от 08.00 до 18.00ч. ще се проведе третиране на ечемик с препарат: ИМПАКТ 25СК, при доза 50мл/дка на терен в местност и по площ както следва:

· 136дка в местност Герена.

От Общинското ръководство

 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Във връзка с уведомително писмо от фирма ЗП Йордан Пламенов Бояджиев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

от 23.05.2012г. до 29.05.2012г. при подходящи метеорологични условия от 08.00 до 18.00ч. ще се проведе третиране на царевица с препарати: ХЕМНИКО 24СК, при доза 21мл/дка и КАСПЪР 55 ВГ, при доза 30гр/дка на терен в местност и по площ както следва:

· 440 дка в местност Гладно поле.

От Общинското ръководство

 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Във връзка с уведомително писмо на фирма ДЖИ ВИ ЕЛ МИЗИЯ ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

от 10.05.2012г. до 12.05.2012г. при подходящи метеорологични условия от 06.00 до 10.00ч. ще се проведе третиране на пшеница с препарати- „Макс Н", течен тор пшеница, „Нурале Д", при доза 500мл/дка, на терен в местност и по площ, както следва:

· 107 дка в местност Над Молова круша, в землището на с. Войводово.

                                                                     

   От Общинското ръководство

 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Във връзка с уведомителни писма на фирма ДЖИ ВИ ЕЛ МИЗИЯ ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

от 22.05.2012г. до 25.05.2012г. при подходящи метеорологични условия от 06.00 до 10.00ч. ще се проведе третиране на Рапица с препарати- „Пиктор" при доза 50мл/дка и „Нурале Д", при доза 60мл/дка, на терени в местности и по площ, както следва:

· 130 дка в местност Семковото;

· 100 дка в местност Под Семковото;

· 1440 дка в местност Пейчов дол;

· 330дка в местност Пирамидата;

· 464 дка в местност Първо Лозе;

· 200 дка в местност срещу Правителствен;

· 390дка в местност Хумен Връх;

· 840 дка в местност Голямата могила;

· 120дка в местност Лавицата;

· 400дка Сараевски борун;

· 80дка в местност Сараевски нерезин.

От Общинското ръководство

 


Страница 141 от 145
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"