Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

НА 17.04.2013 Г. ОТ 9.00 Ч. В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1915 " В ГР. МИЗИЯ – УЛ. "ПЕТКО БАНКОВ "№4А ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ФЕРМЕРИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ, КАТЕГОРИЗИРАНИ ІІ И ІІІ ГРУПА НА ТЕМА:

" УСЛОВИЯ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ 853/2004 ПРИ ДОБИВА НА СУРОВО КАРАВЕ МЛЯКО ОТ ВТОРА И ТРЕТА ГРУПА "

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕПЖ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СБОРНИ МЛЕКОСЪБИРАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ , ЩЕ МОГАТ ЗА ЗАДАВАТ ВЪПРОСИ

/ще се попълва Присъствен лист по образец на присъствалите фермери /

ОДБХ - ГР. ВРАЦА

 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с уведомително писмо от Калин Рашков Йозов за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

на 19.04.2013г. при подходящи метеорологични условия от 06.00 до 18.00ч. ще се проведе третиране на пшеница с препарати: Дерби Супер, Дует Ултра и Нурале Д, на терени в местности и по площ както следва:

• 180дка в местността Семковото
землище гр. Мизия

От Общинското ръководство

 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Решение №231/29.03.2013 г. на Общински съвет гр.Мизия е разрешено изработването на Проект за подробен устройствен план (ПП), в обхвата на имоти №000387, 000356 с НТП „Полски път" и имот №000294 с НТП „Общински път" с цел провеждане на процедура за утвърждаване на трасета за главния канализационен колектор, водопровод и електропровод за изграждане на обект „Подмяна на водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа по улици "Минко Костадинов", „Петър Цветков", „Генерал Скобелев", „Цоло Николов „ , „Цар Асен", „Отец Паисий" и „Никола Стефанов", възстановяване на пътна настилка и изграждане на ПСОВ", с.Крушовица", подобект „Пречиствателна станция за отпадни води".
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

ЗАМ.КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/ЦВ.ВАСИЛЕВ/

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с уведомителни писма от фирма Джи Ви Ел Мизия ЕООД и Скът-Мизия ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

от 18.04.2013г. до 25.04.2013г. при подходящи метеорологични условия от 06.00 до 10.00ч. ще се проведе третиране на пшеница с препарати: Дерби Супер при доза 3.3г./дка, Дует Ултра при доза 60мл/дка и Нурале Д, при доза 75мл/дка на терени в местности и по площ както следва:

• 167дка в местността Лесурашкото;
• 158дка в местност Голям борун и кошарите;
• 57дка в местност Над лозарски дол;
• 61дка в местност Сараевски нерезин;
• 41дка в местност Късия борун.
землище с. Сараево

• 14дка в местността До първо лозе;
• 838дка в местност Голямата могила;
• 191дка в местност Лавиците;
• 189дка в местност Камена могила.
землище гр. Мизия

 

От Общинското ръководство

 

Заповед № РД.11-150/12.04.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

.......................................

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Заповед ЕКЖ скан.doc)Заповед[ ]
 


Страница 129 от 153
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"