Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ОБЯВА-ДОБРОВОЛЦИ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВА-ДОБРОВОЛЦИ

 

 
 

Заповед забарана за паша

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед забрана за паша

 

                     ОБЩИНА МИЗИЯ  ОБЛАСТ ВРАЦА        

                            гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27,

                         Кмет 09161, 20-12, Централа - 23-15, тел.факс 21-38

                                                   е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

З А П О В Е Д

 

№ РД.11- 49 / 08.02.2018г.       

                               

 

  

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.125, ал.1 от Закона за горите

 

ЗАБРАНЯВАМ:

 

Пашата на селскостопански животни през 2018год., в следните горски територии:

 

№ по ред

Землище

Местност

Отдел

Подотдел

  дка

1.

с. Сараево

брега река Скът

41

«к»

    10

Общо: 10

Заповедта да бъде публикувана на сайта на община Мизия, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и кметство с.Сараево, в       3-дневен срок от нейното издаване.          

                       

Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

Контрол по  заповедта  възлагам на Директор Дирекция  „УТИСХД” - Филка Лазарова.

 

                                              КМЕТ НА

                                                                              ОБЩИНА МИЗИЯ:   /п/

                                    Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 

Свободни Работни Места

Е-мейл Печат ПДФ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 08.02.2018г.

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  08.02.2018 г.

Работни места за специалисти с висше образование

1  фармацевт

1  помощник – фармацевт

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

1 шивач

1 касиер

 

  • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

1 охранител

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 01.02.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 01.02.2018г.

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  01.02.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

фармацевт                             

1  помощник – фармацевт

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

1 оператор, производствена линия

1 касиер

 

 

 

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

 1 монтьор, електронно телекомуникационно оборудване – чл. 36, ал. 1

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 касиер

 


Страница 8 от 133
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"