Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

.png

Прикачени файлове:
Изтегли файла (отчет б.pdf)Отчет[ ]
 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 10.05.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 10.05.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

1 агроном

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

4 шивач

1 касиер

1 оператор производствена линия

2 помощник – готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

7 сезонен работник, земеделието

 

 

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

1 мияч, превозни средства/ръчно/ – чл. 36, ал. 1

1 продавач-консултант – чл. 36, ал. 1

2 продавач-консултант – чл. 50

1 барман – чл. 53 а

2 общ работник – чл. 55 в

 

 

  • По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

3 общ работник

1 продавач-консултант

1 чистач-хигиенист

 

 

  • По проект „Работа”

 

19 общ работник

7 охранител

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 03.05.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 03.05.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт                                  

1 помощник – фармацевт

1 агроном

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

4 шивач

1 касиер

1 оператор производствена линия

2 помощник – готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

8 сезонен работник, земеделието

 

 

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

1 мияч, превозни средства/ръчно/ – чл. 36, ал. 1

 

 

  • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

2 охранител

 

 

  • По проект „Работа”

 

47 общ работник

3 сметосъбирач

7 охранител

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                                                                         

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщава, че е изработен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), в обхвата на кв. 92, по плана на с. Липница, Община Мизия, собственост на „Логи 9“ ООД, с цел обединяване и преотреждане на ново УПИ I с отреждане „За обслужващо предназначение, бензиностанция, газостанция, паркинг и за КОО”

 

Изработеният проект се намира в Община Мизия, Дирекция „УТИСХД”, стая 209.

 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, можете да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта в 14-дневен срок от датата на получаване, до Общинска администрация гр.Мизия.

 

 

 

 

      ЗА КМЕТ НА

      ОБЩИНА МИЗИЯ:

      ЗАМ. КМЕТ

                          Н. НЕКОВСКИ

/Заповед № РД.11-168/30.04.2018 г./

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЧЕЛАРИ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с уведомително писмо с вх. №5300-114 от 26.04.2018 год. постъпило в общинска администрация гр. Мизия от Анна Светлинова Илчовска, гр. Мизия, ул. “Дафинка Чергарска” № 1, и писмо с вх. №АО9400-672 от 26.04.2018г. от Калин Йоцов, гр. Бяла Слатина, ул. Васил Петлешков №2А за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия срещу болести и плевели по пшеницата,

Ви уведомяваме, че от 30.04.2018г. до 02.05.2018г. от 22:00ч. до 10:00ч. ще се извърши третиране на нахут с препарати – ЧЕЛИНДЖ, 50 мл/дка

в изредените местности, както следва:

масиви 163, 164, 165 – в местности Падарницата, Горанови Явори, Грапльов дол

        масиви 230, 231, 232, 233 – в местността Расовите

 

За допълнителна информация може да се свържете с фирмата на тел. 0884/379181 и 0888/630342.

Важно за стопаните на пчели е да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваемите зони по време на третирането!

 


Страница 8 от 142
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"