Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ОБЯВА ПРИЕМ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА ПЛОВДИВ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

...

Прикачени файлове:
Изтегли файла (ааа3.pdf)ОБЯВА[ ]
 

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

Е-мейл Печат ПДФ

...

Прикачени файлове:
Изтегли файла (статия за вестник за седмица на мобилността.pdf)ОБЯВА[ ]
 

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД МИЗИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

Главен специалист „Обществени поръчки и общинска собственост" в Дирекция „Устройство на територията, икономически, стопански и хуманитарни дейности"

Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образование: висше бакалавър
Професионална област: икономика, стопанско управление, публична администрация
Професионален опит: Над 1 година трудов стаж по специалността

Допълнителна изисквания:
 Да притежава компютърна грамотност
 Да познава нормативната уредба в сферата на общинската собственост;
 Да познава нормативна уредба в сферата на местното самоуправление.

Предимство: Да живее и има адресна регистрация в град Мизия;

Необходими документи за кандидатстване:
1.Мотивационно писмо
2.Документ за самоличност /копие/
3.CV
4.Копие от диплома за завършено образование;
5.Трудова книжка /копие/;
6.Свидетелство за съдимост;
7.Карта от предварителен медицински преглед.
При подаване на документите кандидатите представят и оригналите на ксерокопираните документи за сверяване.

Начин на подбор на кандидатите:
Класация по документи и събеседване.

Документите ще се приемат в служба „Човешки ресурси" при Община Мизия в срок до 30.09.2017г.
За справки: град Мизия – 3330, област Враца, ул. „Георги Димитров" № 25-27 Община Мизия тел.09161 / 23-15, вътрешен 108, факс 09161 / 20-12.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Изх.№175/04.09.2017г

Във връзка с получено писмо с вх.№ 203/01.09.2017г. в Общински съвет – Мизия уведомявам, че с Разпореждане от НАП с изх.№С170006-026-0023370/31.08.2017г. публичният изпълнител при НАП разпорежда спиране на производството по принудителното изпълнение на непогасени публични вземания по изпълнително дело образувано срещу община Мизия.

Председател на ОбС – Мизия:/П/
Л.Костова

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

съобщение финал Page 1съобщение финал Page 2

 


Страница 4 от 125
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"