Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ОБЯВА ДБТ- ОРЯХОВО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 09.11.2017

Е-мейл Печат ПДФ

Работни места за специалисти с висше образование
1 фармацевт
1 помощник – фармацевт

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 продавач-консултант
6 машинен оператор, навиване на бобина
8 шивач
3 фрезист
3 стругар
3 заварчик
3 шлосер
1 огняр

• По схема „Обучения и заетост за младите хора"

2 общ работник, поддържане на сгради
48 работник, озеленяване
5 работник, строителството
12 охранител
1 работник, поддръжка
1 главен сервитьор
1 общ работник

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД МИЗИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

Специалист „Компютърни системи и технологии"

Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионално направление: „Компютърни системи и технологии" или „Информационни технологии"
Професионален опит: да има минимум 1 година трудов стаж по специалността

Допълнителна изисквания:
 Английски език

Кратко описание на длъжността:
Поддържа и обновява операционна система;
Извършва промени и актуализация в локалната мрежа при необходимост;
Анализира възникналите проблеми с базата данни и работещите системи;
Отстранява възникналите аварийни ситуации с БД от потребителски или друг характер
Участва в изграждането и поддържането на база данни и извеждането на информация от тях;

Предимство: Да живее и има адресна регистрация в град Мизия;

Необходими документи за кандидатстване:
1.Мотивационно писмо
2.Документ за самоличност /копие/
3.CV
4.Копие от диплома за завършено образование;
5.Трудова книжка /копие/;
6.Свидетелство за съдимост;
7.Карта от предварителен медицински преглед.
При подаване на документите кандидатите представят и оригналите на ксерокопираните документи за сверяване.

Начин на подбор на кандидатите:
Класация по документи и събеседване.

Документите ще се приемат в служба „Човешки ресурси" при Община Мизия в срок до 31.12.2017г.
За справки: град Мизия – 3330, област Враца, ул. „Георги Димитров" № 25-27 Община Мизия тел.09161 / 23-15, вътрешен 108, факс 09161 / 20-12.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

ОБЯВА ДБТ- ОРЯХОВО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.10.2017

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА" – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов" № 29, тел. 09171/24-65

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.10.2017 г.

Работни места за специалисти с висше образование
1 фармацевт
1 помощник – фармацевт

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 продавач-консултант
7 машинен оператор, навиване на бобина
8 шивач
2 монтажник, кабели

• По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

1 чистач/хигиенист

• По схема „Обучения и заетост за младите хора"

2 общ работник, поддържане на сгради

   

ОБЯВА ДБТ- ОРЯХОВО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 28.09.2017

Е-мейл Печат ПДФ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 28.09.2017 г.

Работни места за специалисти с висше образование

1 учител по английски език
1 фармацевт
1 помощник – фармацевт
1 учител, ресурсен

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

1 продавач-консултант
10 машинен оператор, навиване на бобина
10 шивач

• По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

1 чистач/хигиенист
1 помощник, готвач

• По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

1 мияч, превозни средства – чл. 36, ал. 1
1 общ работник, поддържане на сгради – чл. 36, ал. 1

• По Проект „Нова възможност за младежка заетост" – схема „Младежка заетост"

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 стругар

• По схема „Обучения и заетост за младите хора"

1 помощник-готвач

 


Страница 3 от 125
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"