ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Auctions
Търгове

  

ЗАПОВЕД № РД.11-382 от 30.08.2019г. и Списък - пасища

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ЗАПОВЕД № РД.11-382 30.08.2019г.

 

СПИСЪК

   НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА

ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2019г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОП. 2019/2020г.

 

           ЗЕМЛИЩЕ ГР. МИЗИЯ

         за индивидуално ползване

 

Имот №

Масив

Парцел

Площ, дка

НТП

Катег.

Местност

000135

-

135

6,242

Пасище, мера

Дол.ливаде

000283

-

283

2,147

Пасище, мера

ІІІ

Беляшки дол

000476

-

476

4,647

Пасище, мера

V

Среден връх

000739

-

739

6,177

Пасище, мера

ІV

Амзова падина

000885

-

885

5,293

Пасище, мера

V

Герена

150002

150

2

6,476

Пасище, мера

ІV

Косаня

279011

279

11

7,155

Пасище, мера

ІІІ

Качов лъг

511001

511

1

2,302

Пасище, мера

V

Зад ушите

511007

511

7

1,676

Пасище, мера

ІV

Зад ушите

562002

562

2

30,230

Пасище, мера

ІV

Гръстен дол

 

 

Общо:

72,345

 

 

 

 

 

                 ЗЕМЛИЩЕ С. КРУШОВИЦА

                                                                       за индивидуално ползване

Имот №

Масив

Парцел

Площ, дка

НТП

Катег.

Местност

000198

-

198

6,636

Пасище, мера

ІV

Езерото

000240

-

240

16,512

Пасище, мера

Бъзовиш. припек

000247

-

247

4,710

Пасище, мера

Ливагето

000251

-

251

4,178

Пасище, мера

ІV

Ушите

000252

-

252

2,142

Пасище, мера

ІV

Ушите

000254

-

254

18,505

Пасище, мера

Кнежки дол

000255

-

255

6,177

Пасище, мера

Бъзовиш.припек

000256

-

256

4,724

Пасище, мера

Ушите

000266

-

266

17,347

Пасище, мера

ІV

Лъга

000275

-

275

3,666

Пасище, мера

Езерото

000279

-

279

1,921

Пасище, мера

ІV

Долно ливаде

000286

-

286

13,856

Пасище, мера

ІV

Шировица

003097

3

97

2,669

Пасище, мера

Бутанското

003136

3

136

1,279

Пасище, мера

Бутанското

007066

7

66

1,750

Пасище, мера

V

Диланова падина

089005

89

5

2,047

Пасище, мера

Диланова падина

134025

134

25

22,513

Пасище, мера

Босов припек

190009

190

9

2,861

Пасище, мера

Преслапа

191018

191

18

16,139

Пасище, мера

Боядж. Ливаде

191020

191

20

11,884

Пасище, мера

ІV

Боядж. Ливаде

226020

226

20

9.467

Пасище, мера

IV

Липнешкото

232003

232

3

16,646

Пасище, мера

V

Под камъка

238005

238

5

6,000

Пасище, мера

Пехчанеца

241003

241

3

16.455

Пасище, мера

V

Дренова падина

241004

214

4

24.448

Пасище, мера

VI

Дренова падина

241005

241

5

45,181

Пасище, мера

ІХ

Дренова падина

243001

243

1

12,504

Пасище, мера

ІV

Герена

243003

243

3

35,739

Пасище, мера

ІV

Герена

243005

243

5

15,781

Пасище, мера

ІV

Герена

243013

243

13

44,221

Пасище, мера

ІV

Герена

247004

247

4

36,729

Пасище, мера

Рибарник

246001

246

1

23,730

Пасище, мера

V

Бутански лозя

246002

246

2

20,436

Пасище, мера

Бутански лозя

246004

246

4

40,314

Пасище, мера

Бутански лозя

 

 

Общо:

509,418

 

 

 

 

 

 

                       ЗЕМЛИЩЕ С. СОФРОНИЕВО

                                                                       за индивидуално ползване

 

Имот №

Масив

Парцел

Площ, дка

НТП-ново

Катег.

Местност

000001

-

1

1,474

Пасище, мера

V

Бостаните

000032

-

32

4,599

Пасище, мера

V

Гладно поле

000048

-

48

3,736

Пасище, мера

V

Край село

000058

-

58

7.632

Пасище, мера

IV

Край село

000064

-

64

61.658

Пасище, мера

V

Край село

000065

-

65

8.898

Пасище, мера

IV

Край село

000169

-

169

7,779

Пасище, мера

ІІІ

Рога

000202

-

202

31.526

Пасище, мера

IV

Край село

000208

-

208

2,052

Пасище, мера

ІV

Садините

000214

-

214

28,366

Пасище, мера

ІV

Ливадето

000231

-

231

3,974

Пасище, мера

ІV

Ливадето

000267

-

267

6.837

Пасище, мера

III

Кривуля

000268

-

268

85.214

Пасище, мера

X

Кривуля

000275

-

275

82.276

Пасище, мера

X

Ливадето

000292

-

292

6,205

Пасище, мера

Х

Джурк. Бранище

000296

-

296

8.685

Пасище, мера

IV

Ливадето

000331

-

331

37.588

Пасище, мера

IV

Ливадето

000328

-

328

67.199

Пасище, мера

IV

Джурк.бранище

000339

-

339

12,432

Пасище, мера

ІV

Поязъка

000373

-

373

31,868

Пасище, мера

ІV

Въртопа

000450

-

450

137.474

Пасище, мера

V

Пирлозите

000498

-

498

8,182

Пасище, мера

V

До Огоста

000501

 

501

25,069

Пасище, мера

V

До Огоста

000579

-

579

11.871

Пасище, мера

V

Край село

000595

-

595

4,321

Пасище, мера

V

Край село

000602

-

602

84,715

Пасище, мера

ІV

Край село

000603

-

603

75,151

Пасище, мера

V

Край село

000616

-

606

10,988

Пасище, мера

ІV

Край село

000619

-

619

177,163

Пасище, мера

ІV

Край село

000709

-

709

36.035

Пасище, мера

III

Джурк. бранище

174001

174

1

1,555

Пасище, мера

ІV

Край село

175002

175

2

27,265

Пасище, мера

ІV

Край село

175003

175

3

18,844

Пасище, мера

ІV

Край село

177002

177

2

34,197

Пасище, мера

V

Въртопа

180004

180

4

72.864

Пасище, мера

V

Пирлозите

181002

181

2

4,000

Пасище, мера

ІІІ

Рога

183001

183

1

39.264

Пасище, мера

X

Бостаните

183002

183

2

52.607

Пасище, мера

X

Бостаните

184001

184

1

45.915

Пасище, мера

III

Върбака

 

 

Общо:

1367,478

 

 

 

        

 

                 ЗЕМЛИЩЕ С. ЛИПНИЦА

                                                                       за индивидуално ползване

 

Имот №

 

 

Масив

Парцел

Площ, дка

НТП

Кат.

Местност

157012

157

12

1,301

Пасище, мера

Стърчи крак

159003

159

3

28,956

Пасище, мера

V

Герена

159004

159

4

9,277

Пасище, мера

Герена

161006

161

6

18

15.696

Пасище, мера

VI

Попова падина

161007

161

7

19,557

Пасище, мера

IV

Лъга

161010

161

10

15,049

Пасище, мера

ІV

Лъга

161013

161

13

57,184

Пасище, мера

VI

Герена

 

161015

161

15

26,976

Пасище, мера

ІV

 

Герена

 

161016

161

16

15,115

Пасище, мера

VI

Старото село

161019

161

19

79,243

Пасище, мера

V

Парцелите

161022

161

22

41,191

Пасище, мера

ІV

Герена

161024

161

24

14.935

Пасище, мера

IV

Парцелите

161028

161

28

65,483

Пасище, мера

V

Парцелите

161033

161

33

11,211

Пасище, мера

IV

Лъга

161041

161

41

3,192

Пасище, мера

IV

Герена

161043

161

43

4,040

Пасище, мера

IV

Лъга

161045

161

45

5,968

Пасище, мера

IV

Лъга

161047

161

47

5,383

Пасище, мера

IV

Лъга

161048

161

48

4,529

Пасище, мера

IV

Герена

161063

161

63

7,912

Пасище, мера

IV

Парцелите

161078

161

78

1,337

Пасище, мера

IV

Лъга

161082

161

82

4,936

Пасище, мера

VІ

Герена

161083

161

83

1,737

Пасище, мера

VІ

Герена

161101

161

101

8,700

Пасище, мера

ІV

Герена

 

 

Общо:

448,908

 

 

 

 

 

                 ЗЕМЛИЩЕ С. САРАЕВО

                                                                               за индивидуално ползване

Имот №

Масив

Парцел

Площ, дка

НТП

Катег.

Местност

000027

-

27

122.460

Пасище, мера

V

Лозята

000067

-

67

8.624

Пасище, мера

Земл. Сараево

000117

-

117

59.606

Пасище, мера

V

Сараевски борун

000126

-

126

88.825

Пасище, мера

V

Ранк. падина

000130

-

130

16.295

Пасище, мера

ІV

Лалков дол

000160

-

160

1.112

Пасище, мера

ІV

Лалков дол

 

 

Общо:

296,922

 

 

 

 

 

 

 

 

       


Page 4 of 21
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"