Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Новини

Поздрав от д-р Кушовенски по случай първи учебен ден

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Изключително радостен съм, че имам възможността да Ви поздравя с един от най-вълнуващите празници. Празник на просвещението и на естествения стремеж към разгръщане на духа- 15 септември.
Тази година първият учебен ден в Мизия е малко по- различен, защото водният ад от 2 август не пощади никой от нас. Но българското училище винаги е било във фокуса на общественото внимание и благодарение на Министерството на образованието и науката, на Общинското ръководство, на самоотвержения труд на десетките доброволци и Вашите колективи, на щедростта на дарителите, са създадени всички условия учебният процес да протича нормално.
Уважаеми дарители, доброволци, учители, служители и работници, благодаря Ви за усилията, които положихте за възстановяване на ОУ „Цанко Церковски" и ПГ по ХТ „Васил Левски".
Пожелавам Ви да съхраните енергията и вдъхновението на професионалисти, осъзнаващи обществената значимост на своята мисия.
Мили първокласници, от сърце Ви пожелавам нищо да не помрачава радостните години в родното училище. Бъдете любознателни и упорити, защото само така ще намерите отговорите на въпросите, които Ви вълнуват.
Скъпи ученици, в дните на бедствието Вие израстнахте, станахте по силни и разумни. Пожелавам Ви вълнуваща и успешна учебна година, богата с нови знания, амбиции и мечти!.
Драги родители, българското училище има нужда от Вашето разбиране и ангажираност, а децата Ви -от обич и подкрепа.
От сърце пожелавам на всички здраве, воля и упоритост.
На добър час, скъпи първокласници, ученици и учители!

 

ЗАПОВЕД БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ЗАПОВЕД

№ 3-1/ 02.08.2014г.

В следствие на падналите проливни дъждове над територията на Община Мизия и придошлите води по течението на р. Скът, е нарушен нормалния ритъм на живот на населението. Нанесени са значителни щети. Най- големи са пораженията в гр. Мизия и с. Крушовица. Заляти са пътища, улици, дворове, земеделски имоти. Наводнени са жилищни и обществени сгради. Транспортният достъп между и за населените места гр. Мизия, с. Войводово, с. Крушовица и с. Липница, включително по републиканските пътища II- 15 и II- 11 е прекъснат. Прекъснато е водоподаването и електрозахранването.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 51, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3, и чл. 65, ал. 2, т. 3 от същия, относно провеждане на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни работи, с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на последствията от възникналото наводнение

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам „бедствено положение" на територията на Община Мизия.
2. Въвеждам в действие План за защита при бедствия на Община Мизия в частта му „Наводнение".
3. За овладяване на бедствието в следствие на наводнението:
3.1. Щабът за изпълнение на План за защита при бедствия на Община Мизия да премине на непрекъснат режим на работа. Информация за хода на спасителните и неотложни работи да ми се предоставя през 1 (един) час. Същата да се предоставя на ОУ „ПБЗН", Областен съвет по сигурност, Областен управител на Област Враца и на средствата за масово осведомяване;
3.2. Г-н Николай Нековски- зам. кмет на Община Мизия и заместник- председател на кризисния щаб, да създаде необходимите условия за работа на щаба;
3.3. Г-н Кольо Николов- служител по сигурността на информацията и ОМП, и секретар на щаба, да създаде необходимата организация за взаимодействие с областния щаб и при необходимост да изготви мотивирано искане за привличане на сили и средства от единната спасителна система, професионални екипи чрез Оперативен център на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението" Враца, както и мобилни формирования от Българската армия, като следи за ефективната им работа, с цел ограничаване на последствията от ликвидиране на щетите от бедствието;
3.4. Г- жа Малинка Мариновска- Секретар на Общината, да организира настаняването на бедстващото население в детски градини и др. подходящи сгради и помещения;
3.5. Г- жа Венера Горанова- ДД „ФСДБ", да създаде необходимите условия за снабдяване на населението с продукти от първа необходимост;
3.6. Г- жа Мариана Калмушка – ръководител звено „БКС" да организира разчистването на пътищата и улиците;
3.7. Г- н Иван Венков- началник на ПУ- Мизия, да организира охраната на обществения ред в района на бедствието и съдействие на длъжностните лица при изпълнение на възложените им задачи;
3.8. Г-н Теодоси Берчев- началник на „В и К"- Мизия, да организира възстановяване на водоподаването в населените места след съгласуване с РЗИ;
3.9. Г-н Тихомир Томов- представителя на ЧЕЗ за територията на Община Мизия, да организира поетапното възстановяване на ел. захранването към населените места. Включването на мрежите да се извърши след съгласуване с щаба за координация;
3.10. Директора на Центъра за спешна медицинска помощ да осигури необходимите линейки и медицински лица на територията на Община Мизия;
3.11. Длъжностните лица, отговорни за прилагането на предприетите мерки по т.3 да предават информация за хода на спасителните и неотложни аварийно- възстановителни работи през 1 час.
4. Въвеждам следните ограничения:
4.1. Забранявам влизането, пребиваването и движението на МПС и хора в района на бедствието, освен тези на екипите от единната спасителна система и за продоволствено снабдяване на населението;
4.2. При отказ на доброволно напускане на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане на същите.
5. Начало на въвеждане на бедственото положение: 10:00 ч. на 02.08.2014г.
6. Срок на действие на бедственото положение- до нормализиране на обстановката на територията на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Николай Нековски- зам. кмет на Община Мизия.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица за сведение и изпълнение. Обявеното бедствено положение и въведените временни ограничения да се разгласят чрез средствата за масово осведомяване.

Копие от заповедта да се изпрати незабавно на министъра на вътрешните работи и областния управител.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

Набирателна сметка за дарения

E-mail Print PDF
User Rating: / 5
PoorBest 
There are no translations available.

IBAN BG90BUIB79985012134400

BIC  BUIBBGSF

СИБАНК

 

1 юни

There are no translations available.

СКЪПИ ДЕЦА,

За мен е огромна радост , че имам възможността да Ви поздравя с най-слънчевия и весел празник – 1 юни- Международния ден на детето.
От сърце Ви желая да растете здрави и умни, да носите радост на своите родители. Бъдете трудолюбиви, упорити, целеустремени, защото бъдещето на нашата Родина е във Вашите ръце!
Нека детството Ви бъде безгрижно, мирно и спокойно. Нека бъде едно приказно приключение с много игри, веселие и верни приятели!
Ние възрастните винаги ще Ви обичаме и подкрепяме, ще Ви помагаме да видите мечтите си реализирани!

Честит и весел празник!

 

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

ВАЖНО !!!

There are no translations available.

alt

 

 

 

Великден

There are no translations available.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИЗИЯ,

Радвам се, че имам честта и удоволствието да Ви поздравя с големия и светъл празник на Христовото Възкресение, и да отправя към Вас най-искрените си пожелания той да бъде пълен с много радост, хармония и взаимна обич.
Богатата символика на Великденската традиция крепи вярата ни, затова нека в тези празнични дни съпреживеем великия християнски урок по благородство, достойнство и човеколюбие.
От сърце пожелавам на всички Вас здраве, благоденствие и преуспяване, хубави празници, пълни с обич, топлина и радост от споделянето им с най-близките хора!
Честито Възкресение Христово!
Бъдете благословени!

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

8 април-Международен ден на ромите

There are no translations available.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ РОМИ,

Радвам се, че имам честта и удоволствието да Ви поднеса моите най-искрени поздравления и благопожелания по случай Международния ден на ромите - 8 април!
На този ден ние не само празнуваме, но и почитаме паметта на стотиците хиляди роми, жертви на Холокоста, и би трябвало да си дадем сметка, че расизмът, ксенофобията и омразата, нямат място в демократичния свят.
Искам да Ви уверя, че в своята работа Общинското ръководство винаги се е ръководило от принципа за равнопоставеност на българските граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност, насочвало е и ще продължава да насочва своите усилия за осигуряване на образование и здравеопазване, труд и жизнен стандарт за всички.
От сърце Ви желая, скъпи приятели, здраве, лично щастие и благополучие. Запазете в трудното ежедневие вярата в собствените си сили и възможности. Запазете автентичността на бита и културата си, а с тях и гордия си дух, темперамент и любов към живота.
Нека с толерантност и уважение живеем, работим и празнуваме заедно, както винаги сме го правили, и да вървим по един общ път- пътя на развиваща се и просперираща Община Мизия!

Честит и весел празник!

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

7 април

There are no translations available.

ДО
ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ
ОТ ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Радвам се, че имам честта и удоволствието да Ви поздравя по случай 7 април-Световния ден на здравето и Ден на здравния работник.
В деня на Вашия професионален празник приемете моята и на гражданите от община Мизия най-искрена благодарност и признателност за грижите и всеотдайния Ви труд в името на човешкия живот!
Уважаеми лекари, акушерки, медицински сестри, санитари и шофьори, от сърце желая на Вас и семействата Ви здраве, щастие и благоденствие!
Нека Вашите знания, опит и висок морал бъдат винаги в служба на здравето и живота на хората!

Честит празник!

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

Национален празник на Република България

There are no translations available.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИЗИЯ,

За мен е удоволствие и чест да Ви поздравя с Националния празник на Република България - 3 март и 136-та годишнина от Освобождението ни от османско владичество.
Трети март е дата свещена, изстрадана, чакана столетия. Ден на жадуваното Освобождение!
На този ден ние се прекланяме пред подвига на хилядите руски и румънски бойци, пред саможертвата на българските опълченци и дейците на национално-освободителното движение, но и се изправяме пред своя дълг, мисия и отговорност, за да посрещнем посланията на времето и предизвикателствата на днешния и утрешния ден.
Пожелавам на Вас и Вашите семейства здраве, добруване и кураж.
Нека помним, нека бъдем единни и носим в сърцата си гордия български дух, за да работим за развитието на Община Мизия и бъдещето на нашите деца!
Да ни е честит 3 март- денят на Освобождението и Национален празник на Република България!

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

3 март

There are no translations available.

Уважаеми съграждани и гости на Мизия,
За мен е чест за Ви поздравя с Националния празник на Република България и 136-та годишнина от освобождението ни от османско владичество , и да Ви поканя на
3 март 2014 г.(понеделник) от 10,30 ч. на площад „Свобода", където ще се състои тържественото честване!
Заповядайте, за да бъдем заедно на националния празник!

Кмет на Община Мизия
Д-р Виолин Крушовенски

 


Page 10 of 28
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"