Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

Кандидат-студентски курсове по медицина за роми

Е-мейл Печат ПДФ

Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България по специалностите – медицина, стоматология и фармация. Обучението се реализира по проект, финансиран от Ромския образователен фонд.
Ромският образователен фонд финансира подготовката на кандидат-студенти от ромски произход, които имат желание и мотивация да се подготвят за приемните изпити за медицинските университети в България.

Конкурсът е отворен за ученици, които през учебната 2010-2011 са в ХІ или ХІІ клас, както и за млади хора завършили средното си образование през последните 2 години.

Условия за кандидатстване:
• Кандидатите трябва да са записани в ХІ или ХІІ клас през учебната 2010-2011 или да са завършили средното си образование през последните 2 години;
• Успехът на кандидатите, съответно от Х или ХІ клас от учебната 2009-2010 г., трябва да бъде нe по-нисък от Много добър 5.00;
• Успехът на кандидатите, които са завършили средното си образование, трябва да бъде не по-нисък от Много добър 5.00;
• Оценките по биология и химия от 9 и 10 клас на кандидатите трябва да са не по-ниски от Много добър 5.00 – това се удостоверява с бележка от училището или с копие от бележниците от съответната учебна година;
• Кандидатите, които са на възраст под 18 години трябва да имат писменото съгласие и подкрепата на родителите си/настойниците за включване в кандидат-студентските подготвителните курсове (попълнена декларация в края на формуляра);

Формуляра за кандидатстване и всички приложни документи може да намерите в информационния център на община Мизия.  

От общинското ръководство

 

Среща с представител на Комисията за защита от дискриминация

Е-мейл Печат ПДФ
На 6.10.2010 г. /сряда/ от 11.00 ч. до 13.00 ч. в зала № 4 на първи етаж в община Мизия ще се проведе приемен ден с регионален представител за област Враца от Комисията за защита от дискриминация.
Заповядайте!
 

Фестивал на рибата

Е-мейл Печат ПДФ
ФЕСТИВАЛ НА РИБАТА
ПОД ЕГИДАТА НА ЕВРОДЕПУТАТИТЕ ОТ ПП ГЕРБ

 Силистра, Русе, Никопол, Оряхово, Козлодуй, Лом, Видин
11 и 12 септември 2010г.

На 11 септември 2010 г. (събота) ще бъдат проведени мероприятия в градовете – Силистра, Русе, Никопол
На 12 септември 2010 г. (неделя) ще бъдат проведени мероприятия в градовете – Оряхово, Козлодуй, Лом, Видин

Програма за гр. Оряхово:

07.00 -11.00ч. Състезание по риболов Място:Градски плаж - Оряхово

11.00 – 11.30 ч. Награждаване Място:"При Папинко", площад Дико Илиев
12.00 – 13.30 ч. Дегустация на ястия от риба

14.00 – 14.30 ч. Лекция „Дунавска стратегия" Място:хотел „Камъка"
14.30 – 17.00 ч. Прожекция на филмова поредица за р.Дунав

Програма за гр. Козлодуй

08.00 – 10.00 ч. Почистване на крайбрежната ивица на р.Дунав
09.00 – 13.00 ч. Състезание по риболов Място: пристанище Козлодуй,Района на Ботев парк
10.00 – 12.00 ч. Дискусия „Дунавска стратегия"
13.00 – 14.00 ч. Награждаване

 

Обява за работодатели

Е-мейл Печат ПДФ
Дирекция "Бюро по труда" Оряхово 

приема заявки за свободни работни места по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- проект "Нов избор – развитие и реализация" схема BG051PO001-1.1.03 "Развитие" за обучение и осигуряване на заетост на безработни лица.

Подробна информация и необходимите формуляри за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на агенцията по заетостта - www.az.government.bg или в ДБТ – Оряхово, стая 2, тел. 09171 / 2465

 

ВАЖНО: Пръскане срещу комари на 23.07

Е-мейл Печат ПДФ

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 23 юли (петък) 2010 г. Предстои провеждането на кампания за пръскане срещу комари в крайдунавските общини.

продължава>
 

ВАЖНО: Пръскане против комари

Е-мейл Печат ПДФ
Уважаеми съграждани уведомяваме Ви, че в дните от 20 до 27 юли предстои провеждането на кампания за пръскане срещу комари в крайдунавските общини.
В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности собствениците на пчели и пчелни семейства ще бъдат уведомени допълнително за датите и землищата подлежащи на интервенция.
 

Протокол за допуснати кандидати за работа

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОТОКОЛ

За допуснати и не допуснати кандидати за длъжността

Главен вътрешен одитор при Общинска администрация - Мизия

продължава>
 

За собствениците и ползвателите на земеделски земи

Е-мейл Печат ПДФ

Община Мизия уведомява собствениците и ползвателите, обработващи земеделски земи в землището на гр. Мизия, че на 08.07.2010г. /четвъртък/ от 10,00ч.  в  Общинска служба “Земеделие” - гр. Оряхово  ще се проведе среща за сключване на споразумение за стопанската 2010/2011г. между собственици и ползватели на масиви за ползване на земеделските земи  в землище Мизия.

продължава>
 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

Съобщение във връзка с оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Рибарник"

продължава>
 

Обявление

Е-мейл Печат ПДФ
Община Мизия на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план- план за регулация на бивш „КЦХ- Мизия”, попадащ в масив № 290 на землище- гр. Мизия, който е на разположение на заинтересованите лица в отдел „УТС” на Общинска администрация, гр. Мизия, ул. „Г. Димитров” № 25-27, стая 209. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
 


Страница 27 от 28
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"