ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-3/10.02.2021г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, за имот с кад. № 501.1432, УПИ XXVI и УПИ XXX, кв. 84, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните на имота при запазване на отреждането Жм за „Нискоетажно жилищно строителството“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

           КМЕТ на

           Община Мизия:

                                                                                   ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-2/09.02.2021г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, който да преотреди П.И. с идентификатор 43774.78.8 с НТП „стопански двор“, по плана на с. Липница, от „Стопански двор“ в за „Стопански двор за животновъден обект - овцеферма“, с цел реализиране на инвестиционните намерения на собственика за изграждане на Животновъден обект-овцеферма..

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

 

          КМЕТ на

          Община Мизия:          /п/

                                                                                    ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

SKM_C250i21020909250_page-0001.jpg

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

П О К А Н А

Кметът на Община Мизия Валя Берчева

            На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мизия, област Враца

Кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО и цялата общественост на 12.02.2021 година (Петък) от 15,30 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Мизия, находяща се на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Мизия при съобразяване с актуалните към датата на обсъждането противоепидемични мерки съгласно чл. 63 от Закона за здравето

НА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На проекта на Бюджет 2021 г. на

Община Мизия

 

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Мизия за 2021 година. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в бюджета за 2021 година на Община Мизия до датата на публичното обсъждане в деловодството на общината или на електронен адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ

                                                                      ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

Проект на Бюджет 2021г. на Община Мизия

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 04.02.2021г.

 

 

Работни места за висше образование

 

1 фармацевт магистър

1 помощник-фармацевт

 

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

3 оператор, производствена линия

1 крояч, дървени модели

 

 

 


Page 9 of 235
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"