ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ОБЩИНА МИЗИЯ

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:

-          Автобиография

-          Мотивационно писмо

-          Копие от диплома за завършено средно образование

-          Заявление по образец - Изтеглете от ТУК

 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Мизия.Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: http://miziabg.com/

 

Изисквания към кандидатите:

-          Завършено средно образование

-          Принадлежност към местна уязвима етническа общност

-          Познаване на здравните и социални проблеми на общността

-          Владеене на езика на общността

-          Комуникативни умения

-          Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

Краен срок за подаване на документи: 02.03.2021г.

Документите се подават в деловодството на Община Мизия

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

-     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.

-     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.

-     Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.

-     Подпомагане при попълване на различни документи.

-     Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми съграждани,

Бихме искали да Ви информираме, че сайта на Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване към Министерство на регионалното развитие благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайтът може да бъде достъпен на адрес: http://WWW.GRAO.BG/ELECTIONS/

 

Чрез него може :

  • Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
  • Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
  • Да се информирате за секциите и местата за гласуване.

Активна е и възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

  • Чрез SMS, изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор, Виваком). Цената на SMS e 0,25 ст. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон, избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 23.02.2021 г.

Публикувано на 23.02.2021 г.

Валидно до 09.03.2021 г.

            Уведомяваме лицата, изброени в списъка по-долу, че в 14-дневен срок от поставянето и публикуването на настоящето съобщение, следва да се явят в звено „Местни данъци и такси” при Община Мизия, гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27, ет. 2, стая 203 за връчване на Акт за установяване на задължението по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

            В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният Акт за установяване на задължението, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на АУЗ

Име на задълженото лице

Вид на задължението

1.

1530-1/14.07.2020 г.

ИВКА АНГЕЛОВА

ДНИ и ТБО

2.

908-1/15.12.2016 г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДНИ и ТБО

3.

1399-1/13.01.2020 г.

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ

ДНИ и ТБО

4.

1503-1/23.06.2020 г.

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

ДНИ и ТБО

5.

1475-1/18.02.2020 г.

ЛЮБОМИР КИРИЛОВ

ДНИ и ТБО

6.

1798-1/13.10.2020 г.

БОГОМИЛ КРЪСТЕВ

ДНИ и ТБО

7.

1797-1/13.10.2020 г.

МИРА НЕДЯЛКОВА

ДНИ и ТБО

8.

1788-1/07.10.2020 г.

ТИХОМИР БАЦОВ

ДНИ и ТБО

9.

1785-1/07.10.2020 г.

МИЛЕН ИВАНОВ

МПС

10.

1781-1/07.10.2020 г.

ДЕНИЦА ПЕНКОВА

ДНИ и ТБО

11.

1770-1/29.09.2020 г.

ВАНЯ ЙОРДАНОВА

ДНИ и ТБО

12.

1491-1/27.05.2020 г.

РУМЕН ЯКОВ

МПС

13.

1814-1/13.10.2020 г.

ЗДРАВКО БОРИСОВ

ДНИ и ТБО

МПС

14.

1726-1/24.09.2020 г.

ВАЛЕРИЯ КАМЕНОВА

ДНИ и ТБО

15.

1725-1/24.09.2020 г.

БОГДАН ПЕШУНОВ

ДНИ и ТБО

16.

1724-1/24.09.2020 г.

МАРИЯ РАЧЕВА

ДНИ и ТБО

17.

1735-1/29.09.2020 г.

АЛБЕНА ПЕТРОВА

ДНИ и ТБО

18.

1715-1/24.09.2020 г.

ЦВЕТЕЛИН НАКОВ

МПС

19.

1715-1/24.09.2020 г.

ДАНИЕЛ ГАНЧЕВ

ДНИ И ТБО

20.

1711-1/15.09.2020 г.

КРАСИМИР ИВАНОВ

ДНИ и ТБО

МПС

21.

1710-1/15.09.2020 г.

ЕМИЛ МИНКОВ

ДНИ и ТБО

22.

1570-1/21.07.2020 г.

ИРЕНА ЛАЗАРОВА

ДНИ и ТБО

23.

1641-1/01.09.2020 г.

ТИХОМИР ТОДОРОВ

МПС

24.

1586-1/11.08.2020 г.

АЛЕКСАНДЪР ЦАРЯНСКИ

ДНИ и ТБО

25.

1690-1/10.09.2020 г.

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДНИ и ТБО

26.

1630-1/25.08.2020 г.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

ДНИ и ТБО

27.

1628-1/25.08.2020 г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДНИ и ТБО

28.

1632-1/25.08.2020 г.

ИРЕНА НИКОЛОВА

ДНИ и ТБО

29.

1634-1/25.08.2020 г.

НАТАЛИЯ НИКОЛОВА

ДНИ и ТБО

30.

1660-1/01.09.2020 г.

ПЕНКА ПЕНКОВА

ДНИ и ТБО

31.

1659-1/01.09.2020 г.

ЛЮБКА КЯНОВА

ДНИ и ТБО

32.

1685-1/10.09.2020 г.

ИВАНКА ЙОРДАНОВА

ДНИ и ТБО

33.

1619-1/18.08.2020 г.

СТЕЛИЯН СТОЯНОВ

ДНИ и ТБО

34.

1656-1/01.09.2020 г.

ИРА БАНКОВСКА

ДНИ и ТБО

35.

1657-1/01.09.2020 г.

ДЕСИСЛАВ КИРИЛОВ

МПС

36.

1605-1/12.08.2020 г.

ВАСИЛ НЕТОВ

ДНИ и ТБО

37.

1666-1/01.09.2020 г.

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

ДНИ и ТБО

38.

1629-1/25.08.2020 г.

ЙОРДАНКА СТАНКУЛОВА

ДНИ и ТБО

39.

1624-1/25.08.2020 г.

ЕВГЕНИ МАТОВ

ДНИ и ТБО

40.

1623-1/25.08.2020 г.

КАЛОЯН МАТОВ

ДНИ и ТБО

41.

1606-1/12.08.2020 г.

ЙОРДАН БОГОМИЛОВ

МПС

42.

1603-1/12.08.2020 г.

СТАНИМИР ТОЧЕВ

ДНИ и ТБО

43.

1598-1/11.08.2020 г.

ВАЛЕРИНА ИВАНОВА

ДНИ и ТБО

44.

1590-1/11.08.2020 г.

ТИХОМИР ТОДОРОВ

МПС

45.

1587-1/11.08.2020 г.

ТАНЯ КОЛЕВА

ДНИ и ТБО

 

            Задълженията си може да платите в касата на Община Мизия, I – ви етаж – „Местни данъци и такси” от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден. За плащане по банков път Ви предоставяме сметката на Община Мизия – ОББ, КЛОН ВРАЦА, ОФИС МИЗИЯ, IBAN BG26UBBS88888412135100, BIC BUIB BG SF, по следните кодове за вид плащане:

-     за данък върху недвижим имот – 442100

-         за такса битови отпадъци – 442400

-         за данък върху моторни превозни средства – 442300

-         за патентен данък 440014.

От 01.01.2020 г. задълженията могат да бъдат заплащани и чрез „ИЗИПЕЙ” АД.

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Във връзка с удължения срок за прием на документи за длъжност "Обществен възпитател" към МК БППМН при Община Мизия. Събеседване с одобрените кандидати ще се проведе на 1-ви и 2-ри март 2021г., часът остава същия.

С одобрените кандидати ще се свържем допълнително по телефон.

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 18.02.2021г.

 

 

Работни места за висше образование

 

1 фармацевт магистър

1 помощник-фармацевт

 

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

3 оператор, производствена линия

1 крояч, дървени модели

 


Page 7 of 235
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"