Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

Община Мизия, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-210 от 16.06.2015 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на упи ІІ, кв. 40, пл. № 580 по плана на гр. Мизия, собственост на „Марели" ЕООД, гр. Мизия, с цел промяна на предвижданията за застрояване на имота от „За жилищно строителство" в „Обществено обслужване".

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ/

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"