Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ДА ОПАЗИМ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ

ДА ОПАЗИМ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Започва жътва! От жизнено важно значение е да съумеем да опазим онова, което е родила земята. Опазването на посевите, зърнените храни, фуражите и всичко, с което ни дарява природата, от огнената стихия задължава еднакво ръководителите на земеделски фирми, механизаторите, частните земеделски стопани, ръководителите на фирми и ведомства, които ще вземат участие в прибирането на реколтата, както и цялата общественост, строго да спазват противопожарните изисквания, регламентирани в Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи Обн. ДВ. бр.105 от 19.12.2014г.
Важно условие за недопускане на пожари през периода на прибиране на реколтата е да се работи с технически изправни и пожарообезопасени машини.
На работа трябва да се използва само земеделска техника, която е допусната до участие в жътвената кампания от органите за ПБЗН.
Да работят с машините имат право само лица, притежаващи съответната квалификация и са инструктирани по противопожарна безопасност.
Особено внимание се изисква от всички, които по различни причини и поводи извършват дейности в близост до житните масиви, горските площи, площадките за съхраняване на груб фураж, складовете за зърно. Неведнъж, най-вече поради проявена небрежност, туристи, пастири, ловци и други са причинявали пожари със значителни щети.
Голяма опасност крие и противозаконното и безотговорно палене на стърнища и сухи треви. Забранява се изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи !
Граждани при забелязване на пожар, незабавно уведомете Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Оряхово на телефон 112 или по възможно най бързия друг начин и започнете гасенето с подръчни средства, според възможностите!
Започва лятната ваканция. Граждани, не допускайте деца да играят с огън! Последиците от това са непредвидими !
Апелираме към цялата общественост за проявяване на високо чувство на отговорност и самоконтрол за опазване на реколтата от огнената стихия.

РАЙННО СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ОРЯХОВО 2015 ГОДИНА

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"