ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения СПИСЪК На допуснати и не допуснати кандидати за длъжността Младши експерт „Кадастър и деловодство” при Общинска администрация – Мизия

СПИСЪК На допуснати и не допуснати кандидати за длъжността Младши експерт „Кадастър и деловодство” при Общинска администрация – Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

1.Допуснати до конкурс кандидати - няма.

2.Не допуснати до конкурс кандидати:

Име,презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1.Таня Василева Георгиева

Чл.20, ал.2, предложение 2 от Наредбата за провеждане на конкусите за държавните служители

2.Данаил Валиянов Димитров

Чл.20, ал.2, предложение 2 от Наредбата за провеждане на конкусите за държавните служители

Председател: /п/
Десислава Лехчевска
Секретар на Община Мизия

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"