Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОТНОСНО: Промяна в Тарифата към Наредба № 5 на Общински съвет, гр. Мизия за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия във връзка с актуализиране на базисните наемни цени за стопанска година за земеделски земи от ОПФ и по чл. 19 от ЗСПЗЗ, придобити в собственост от Община Мизия

Динамичната промяна на пазара на земеделска земя налага актуализация на базисните наемни цени за стопанска година за земеделски земи от ОПФ и по чл. 19 от ЗСПЗЗ, което ще доведе до по-ефективно управление на общинското имущество и повишаване на собствените приходи в общинския бюджет.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет, гр. Мизия да приеме да се направят следните промени в Тарифата към Наредба № 5 на Общински съвет, гр. Мизия за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия, в раздел ІІІ "Земеделски земи от ОПФ за земеделски нужди"считано от 2012 / 2013 ст.г.:
1. Базисните наемни цени в таблицата:

катег.

земеделски земи

лв/дка

пасища и мери

лв/дка

ІІ

34,00

5,00

ІІІ

32,00

5,00

ІV

30,00

5,00

V

28,00

5,00

26,00

5,00

VІІ

24,00

5,00

VІІІ

22,00

5,00

ІХ

20,00

5,00

Х

18,00

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да се променят по следния начин

катег.

земеделски земи

лв/дка

пасища и мери

лв/дка

ІІ

46,00

5,00

ІІІ

44,00

5,00

ІV

42,00

5,00

V

40,00

5,00

38,00

5,00

VІІ

36,00

5,00

VІІІ

34,00

5,00

ІХ

32,00

5,00

Х

30,00

5,00

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"