Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Община Мизия на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РД-09-277/15.06.2012 г. на кмета на общината е разрешено изработването на Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПР), в обхвата на УПИ VІІІ и ІХ, кад.№465, кв.57 по плана на с.Крушовица, общ.Мизия, обл.Враца, с цел урегулиране на допълнителна площ към имот със съществуваща сграда /УПИ VІІІ/ от имот източно от сградата - също общинска собственост и преотреждане на УПИ ІХ „За обществено обслужване".
.

 

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ/

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"