ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-3/10.02.2021г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, за имот с кад. № 501.1432, УПИ XXVI и УПИ XXX, кв. 84, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните на имота при запазване на отреждането Жм за „Нискоетажно жилищно строителството“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

           КМЕТ на

           Община Мизия:

                                                                                   ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"