ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-2/09.02.2021г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, който да преотреди П.И. с идентификатор 43774.78.8 с НТП „стопански двор“, по плана на с. Липница, от „Стопански двор“ в за „Стопански двор за животновъден обект - овцеферма“, с цел реализиране на инвестиционните намерения на собственика за изграждане на Животновъден обект-овцеферма..

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

 

          КМЕТ на

          Община Мизия:          /п/

                                                                                    ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"