ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

                                       О Б Я В А

Общинска администрация - гр.Мизия уведомява всички лица, собственици на жилищни сгради с отстъпено право на строеж върху общински имоти /дворни места/ в населените места в Община Мизия, че имат право, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, да закупят общинския имот.

За целта е необходимо да подадат Искане в деловодството на Общинска администрация - гр.Мизия, придружено с копие от документ за собственост на сградата, за стартиране на процедурата за продажба.

 

 

                               От общинското ръководство

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"