ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Проекти ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014г. - 2020г. - „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014г. - 2020г. - „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия”

E-mail Print PDF
There are no translations available.

         

 

       На 19.07.2018 г. Кметът на Община Мизия подписа Договор № 06/07/2/0/00077 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

     Договор № 06/07/2/0/00077 за реализацията на проект „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия”  е на обща стойност 3 933 527,48 лева, от които 3 343 498,36 лв. финансиране от ЕЗФРСР и 590 029,12 национално съфинансиране.

       Обща цел на проекта - Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия.

      С проектното предложение за период до 36 месеца Община Мизия предвижда да се реконструират и подменят участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия.

   Общата дължина на предвидения в проекта за реконструкция водопровод е 14 986,00 м, както следва:

  • Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица, община Мизия – 5 878,70 м. , съответно Ф 160 мм. – 1 527,70 м., Ф 125 мм. – 980,30 м., Ф 110 мм. – 638,60 м. И Ф 90 мм. – 2 732,10 м.
  • Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Софрониево, община Мизия – 9 107,30 м., съответно Ф160мм. – 929,80 м., Ф110 мм. – 3 527,80 м., Ф90 мм. – 4649,70 м.

Начало на изпълнение на проекта: 19.07.2018 г.

Край на изпълнение на проекта: 19.07.2021 г.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"