ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало News Пръскане на земеделски площи срещу плевели

Пръскане на земеделски площи срещу плевели

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Във връзка с уведомително писмо от Йордан Пламенов Бояджиев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15б от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

От 16.08.2011 г. до 18.08.2011 г. при подходящи агрометеорологични условия от 08.00 до 18.00 ч. ще се проведе третиране на стърнища в местностите: Над Гробищата, Божков кладенец и Среден връх, срещу вредител: едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели с препарат Космик, при доза 400мл./дка, с карантинен срок 30 дни.
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"