ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЯ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Обявление

за набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Община Мизия стартира процедура по набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица, с минимална степен на завършено образование – средно. С предимство при подбора ще бъдат завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, както и участвалите в предходни преброявания.

 

Необходими документи:

  1. 1.Заявление (по образец)
  2. 2.Автобиография (по образец)
  3. 3.Копие от диплома за завършено образование
  4. 4.Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи)
  5. 5.Документ, удостоверяващ IBAN.

 

*Кандидатите само за „Придружител“ подават заявление (по образец) и документ, удостоверяващ IBAN.

Документи ще се приемат от 15.09.2020 г. до 30.10.2020 г. в сградата на Община Мизия, Център за информация и услуги на населението (ЦИУН), всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Общинска преброителна комисия за Община Мизия ще осъществи подбор на преброители, контрольори и придружители, както и на необходимия брой резерви до 20.11.2020 г.

Списък на одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Мизия, секция „Преброяване 2021“ и обявен на информационно табло пред ЦИУН в сградата на Община Мизия.

 

 

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

 

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г.Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срокдо 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината,в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглен и от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите)и в сайтовете на общините.

 

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

 

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбирасе,трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издаденаот НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация - Мизия започна подготовката за преброяването на населението и жилищния фонд в общината.

На 15 юни 2020 г./понеделник/ от 13.30 часа в сградата на Общинска администрация –Мизия се проведе първото заседание на Общинската преброителна комисия ,която ще организира преброяването на населението и жилищния фонд в Община Мизия през 2021г. Комисията ще се председателства от Секретаря на общината- Десислава Лехчевска.

В рамките на заседанието бяха приети Правилник и план за дейността на комисията,както и график за предстоящите дейности.Бяха обсъдени въпроси свързани с обхода и актуализацията на списъците на дворните места, сградите и жилищата в община Мизия и други въпроси.

До 26 юни 2020 г., комисията ще проведе процедура за набиране и подбор на кандидатите за регистратори, които ще извършат предварителния обход ,а в периода от 15 септември - 30 октомври ще се проведе процедура за избор на преброители и контрольори.

Най-мащабното статистическо изследване ще стартира на 22 януари 2021 година, в 00:00 часа и ще завърши на 15 февруари 2021 година, в 20:00 часа.Ще се използват два метода за събиране на информацията – електронен /от 22 януари до 31 януари 2021 година и чрез посещение на адрес/ от 01 февруари до 15 февруари 2021 година/.

Преброяването ще даде изчерпателна информация за броя,структурата и състава на населението,както и за вида на домакинствата,сградния и жилищния фонд.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"